Skip to main content

Ansökningar om skydd av varumärke och design ökar kraftigt, men Sverige som IP-marknad minskar i betydelse

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2013 07:00 CEST

”Kan vara indikation för ökad optimism hos svenska företag”

Svenska företag blir allt mer aktiva med att söka immaterialrättsskydd. Antalet ansökningar för varumärkes- och designskydd ökar och genomslaget syns nu även i långsiktigt index. Men intresset för att skydda sina IP-rätter i Sverige fortsätter minska. Det visar nya siffror från Sepaf Innovation Index (SII).

SII visar varje månad den senaste statistiken över ansökningar om skydd för patent, varumärke och design bland svenska företag. Siffrorna visar hur aktiva svenska företag är med att söka skydd, både i Sverige och internationellt.

De tre senaste månaderna ökade design- och varumärkesskyddsansökningar med 18 respektive 17 procent i jämförelse med motsvarande period förra året. Långsiktiga index visar att designskyddsansökningarna har ökat sedan början av 2012, med den kraftigaste ökningen sista halvåret.

Senaste året har svenska företag ansökt om 11 709 patentskydd, vilket är ungefär på samma nivå som året innan. Patentansökningarna har stabiliserats på en förhållandevis hög nivå efter en svacka i samband med den ekonomiska nedgången.

En tydlig trend är att Sverige blir allt mindre intressant som marknad för att IP-skydd, och att allt fler immaterialrättigheter söks av svenska företag i utlandet. En central förklaring till detta har med globalisering och internationalisering att göra, och att vissa större regioner som EU, USA och Asien blir allt mer betydelsefulla IP-marknader även för svenska företag.

– Ansökningarna om varumärkes- och designskydd ligger närmare marknaden och affär än patentskydd. Att vi nu noterar hög IP-aktivitet bland svenska företag både på kort och lång sikt kan vara en indikation för en ökad optimism hos svenska företag., säger Peter Friedrichsen, styrelseledamot på Sepaf och vd för Bergenstråhle & Lindvall AB, men för att bli säkra behöver indikatorerna jämföras med andra indikatorer.

Om Sepaf Innovation Index

Sepaf Innovation Index (SII) visar varje månad den senaste statistiken över ansökningar om skydd för patent, varumärke och design bland svenska företag. Siffrorna visar hur aktiva svenska företag är med att söka skydd, både i Sverige och internationellt.

Sepafs innovationsindex ger en helhetsbild som inte finns tillgänglig någon annanstans. Svenska företag arbetar i allt högre grad med immaterialrätt internationellt, därför är de internationella siffrorna mer relevanta om informationen ska spegla faktiska skeenden i svenskt näringsliv. Tanken med index är vara till hjälp för beslutsfattare och analytiker att snabbt kunna identifiera och förstå trender.

SI Index visar index för de senaste tolv månaderna och 3 mån visar index för de senaste tre månaderna och jämför med samma period från föregående år. Trend förtydligar tendensen för senaste tremånadersindex.

  • SI index: Sepaf Innovation Index mäter rullande 12 månader och har 2007 som basår.
  • 3 mån: Jämför de tre senaste månaderna med motsvarande period föregående år.
  • Trend: Tendensen för de senaste tre månadernas siffror jämfört med motsvarande period föregående år.
  • Patent: Mäter de ansökningar som lämnats under Patent Cooperation Treaty (PCT) inom WIPO.
  • Varumärke: Ansökningar om varumärkesskydd, Community Trademark, under European Patent Convention (EPC) inom EU.
  • Design: Ansökningar om designregistrering, Registered Community Design, under European Patent Convention (EPC) inom EU.

World Intellectual Property Organization (WIPO) är ett samarbetsorgan inom FN för de flesta av världens patentverk och handlägger bland annat Patent Cooperation Treaty (PCT), en internationell samarbetskonvention med mer än 100 anslutna länder. WIPO arbetar för att harmonisera immaterialrättspraxis i hela världen och därmed effektivisera handläggningen av ansökningsärenden.

Inom Europa har patentansökningsförfarandet harmonierats med hjälp av European Patent Convention (EPC). 32 länder är anslutna till EPC och Sverige har varit med sedan 1978.

Underlaget (6 filer) är tillgängligt här:

Sepaf Innovationsindex data, Excel-fil: http://bit.ly/11YKTbI

Arkiv med all SII-data:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/9275/sepaf/sii_201305/sii_maj2013.zip

Grafik och data i Google Drive Spreadsheet: http://bit.ly/sepaf_innovation_google_spread 

Fler underlag

I följande material från OHIM går det att se utvecklingen av varumärkesskydd för olika branscher (eller klasser) över tid: Statistik för Sverige

Nyckelord som elektronik, datorer, utbildning/underhållning, kläder, management, reklam dominerar. En förklaring till klasserna finns här: http://www.oppedahl.com/trademarks/tmclasses.htm

Angående patent så sammanställer PRV en teknikområdesbarometer som visar antalet sökta patent per teknikområde. Men eftersom den baserar sig på patentansökningar i Sverige så saknar den en stor del ansökningar (svenska företags aktivitet utomlands). Däremot kan den läsas som indikation på vilka branscher och områden som utvecklas mest.

PRV:s teknikområdesbarometer för 2001-2012

För mer information, underlag och förfrågan om branschstatistik, kontakta:

Peter Friedrichsen, vd Bergenstråhle & Lindvall AB
08-505 657 00, peter.friedrichsen@bergenstrahle.se

Sepaf Innovation Index uppdaterades senast 2013-06-19

Om Sepaf
Sveriges Patentbyråers förening, Sepaf, är en ideell organisation vars syfte är att främja patentbyråverksamhet i Sverige. Föreningens medlemmar är patentbyråer med hemvist i Sverige och som är verksamma inom immaterialrättens område.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.