Skip to main content

Kraftig ökning av designskydd hos svenska företag

Pressmeddelande   •   Maj 20, 2014 12:03 CEST

Svenska företag är aktiva i att registrera patent-, design- och varumärkesskydd. Ansökningarna ligger stabilt på en hög nivå. Ansökningar om designskydd har ökat kraftigt det senaste året.

Under mars månad låg index för design på 173 vilket motsvarar 169 registrerade ansökningar. För patent var index 118 motsvarande 993 ansökningar och för varumärkesansökningar 158 motsvarande 207 sökta varumärkesskydd. Basår för index är 2007.

– Att designskydd ökar så stort har tre förklaringar. Dels är det ett tecken på en ökad medvetenhet om vikten och värdet av att skydda sin design inte bara i Sverige, utan framför allt på utlandsmarknaderna. Det är också en indikation på att design har fått en större betydelse för värdet hos företagens produkter och tjänster. En tredje förklaring, som de andra två indikatorerna bekräftar, är en ökad optimism bland svenska företag, säger Thomas Randes, talesperson på Sepaf och vd för IPQ.

– Design är många gånger enklare att kopiera än patentskyddade innovationer. Detta har företagen blivit väl medvetna om ”the hard way”.

Varje månad sammanställer Sveriges Patentbyråers förening (Sepaf) exklusiv statistik över företags ansökningar av skydd för patent, varumärke och design. Siffrorna visar hur aktiva svenska företag är med att söka skydd i Sverige och internationellt. Statistiken visar även hur stor immaterialrättsaktiviteten i Sverige är totalt, både från svenska och utländska företag.

Om Sepaf Innovation Index, SII

Sepafs innovationsindex ger en helhetsbild som inte finns tillgänglig någon annanstans. Svenska företag arbetar i allt högre grad med immaterialrätt internationellt, därför är de internationella siffrorna mer relevanta om informationen ska spegla faktiska skeenden i svenskt näringsliv. Tanken med index är att vara till hjälp för beslutsfattare och analytiker att snabbt kunna identifiera och förstå trender.

SII visar index för de senaste tolv månaderna och 3 mån visar index för de senaste tre månaderna och jämför med samma period från föregående år. Trend förtydligar tendensen för senaste tre månaderna.

SII: SII mäter rullande 12 månader och har 2007 som basår.

3 mån: Jämför antal ansökningar de tre senaste månaderna med motsvarande period föregående år.

Trend: Tendensen för de senaste tre månadernas ansökningar jämfört med motsvarande period föregående år.

Patent: Mäter de ansökningar som lämnats under Patent Cooperation Treaty (PCT) inom WIPO.

Varumärke (VM): Ansökningar om varumärkesskydd, Community Trademark, under European Patent Convention (EPC) inom EU.

Design: Ansökningar om designregistrering, Registered Community Design, under European Patent Convention (EPC) inom EU.

World Intellectual Property Organization (WIPO) är ett samarbetsorgan inom FN för de flesta av världens patentverk och handlägger bland annat Patent Cooperation Treaty (PCT), en internationell samarbetskonvention med mer än 100 anslutna länder. WIPO arbetar för att harmonisera immaterialrättspraxis i hela världen och därmed effektivisera handläggningen av ansökningsärenden.

Inom Europa har patentansökningsförfarandet harmonierats med hjälp av European Patent Convention (EPC). 32 länder är anslutna till EPC och Sverige har varit med sedan 1978.

Om Sepaf
Sveriges Patentbyråers förening, Sepaf, är en ideell organisation vars syfte är att främja patentbyråverksamhet i Sverige. Föreningens medlemmar är patentbyråer med hemvist i Sverige och som är verksamma inom immaterialrättens område.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.