Skip to main content

Kraftig ökning av varumärkesskydd och stabil utveckling av patentansökningar

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2014 08:31 CET

Under september ansökte svenska företag om 1022 patentskydd, 128 designskydd och 155 varumärkesskydd i Sverige och internationellt. Långsiktiga index visar stabil utveckling för patentskydd och varumärkesskydd. Ansökningar av varumärkesskydd har ökat med 26 procent senaste tremånadersperioden jämfört med motsvarande period förra året.

– Varumärken brukar följa konjunkturen och därmed tydligare indikera förändringar än exempelvis patent. I många fall kan patentaktivitet vara kontracykliska och istället öka vid konjunkturnedgångar.  I ljuset av detta måste en uppgång av varumärkesansökningar ses som positivt och förhoppningsvis signalera en förhoppning om en generell uppgång, säger Mats Lundberg, talesperson för Sepaf, Groth & Co.

Antalet designskydd sjunker för sjätte månaden i rad och för senaste tremånadersperioden sjunker ansökningarna med 60 procent.

Varje månad sammanställer Sveriges Patentbyråers förening (Sepaf) statistik över företags ansökningar av skydd för patent, varumärke och design. Siffrorna visar hur aktiva svenska företag är med att söka skydd i Sverige och internationellt. Statistiken visar även hur stor immaterialrättsaktiviteten i Sverige är totalt, både från svenska och utländska företag.

SI Index

3 månader

Patent

122 (121)

7 %

Design

131 (135)

-60 %

Varumärken

168 (163)

26 %

Underlaget är tillgängligt på Sepafs webbplats eller genom presskontakt nedan.

För mer information, underlag och förfrågan om branschstatistik, kontakta:

Mats Lundberg, talesperson för Sepaf,  Groth & Co.

0708-33 93 13, mats.lundberg@groth.eu

Pressbild: http://www.groth.se/wp-content/uploads/2014/09/Groth-Mats-0583.tif

Om Sepaf Innovation Index, SII

Sepafs innovationsindex ger en helhetsbild som inte finns tillgänglig någon annanstans. Svenska företag arbetar i allt högre grad med immaterialrätt internationellt, därför är de internationella siffrorna mer relevanta om informationen ska spegla faktiska skeenden i svenskt näringsliv. Tanken med index är att vara till hjälp för beslutsfattare och analytiker att snabbt kunna identifiera och förstå trender.

SII visar index för de senaste tolv månaderna och 3 mån visar index för de senaste tre månaderna och jämför med samma period från föregående år. Trend förtydligar tendensen för senaste tre månaderna.

SI Index: Sepaf Innovation Index mäter rullande 12 månader och har 2007 som basår.

3 mån: Jämför antal ansökningar de tre senaste månaderna med motsvarande period föregående år.

Trend: Tendensen för de senaste tre månadernas ansökningar jämfört med motsvarande period föregående år.

Patent: Mäter de ansökningar som lämnats under Patent Cooperation Treaty (PCT) inom WIPO, respektive ansökningar direkt till EP, US och SE.
Varumärke: Ansökningar om varumärkesskydd, Community Trademark, som lämnats till Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM) inom EU. 
Design: Ansökningar om designregistrering, Registered Community Design, som lämnats till Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM) inom EU.  

World Intellectual Property Organization (WIPO) är ett samarbetsorgan inom FN för de flesta av världens patentverk och handlägger bland annat Patent Cooperation Treaty (PCT), en internationell samarbetskonvention med mer än 100 anslutna länder. WIPO arbetar för att harmonisera immaterialrättspraxis i hela världen och därmed effektivisera handläggningen av ansökningsärenden.

Inom Europa har patentansökningsförfarandet harmonierats med hjälp av European Patent Convention (EPC). 32 länder är anslutna till EPC och Sverige har varit med sedan 1978.

Länkar till underlaget:

Sepaf Innovationsindex avseende 2014/05 – alla rapporter (Zip):

http://bit.ly/sii_senaste_zip  

Grafik och data i Google Drive Spreadsheet:
http://bit.ly/sepaf_innovation_google_spread

Senastenyheternahttp://www.mynewsdesk.com/se/sepaf/latest_news


Om Sepaf
Sveriges Patentbyråers förening, Sepaf, är en ideell organisation vars syfte är att främja patentbyråverksamhet i Sverige. Föreningens medlemmar är patentbyråer med hemvist i Sverige och som är verksamma inom immaterialrättens område.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.