Skip to main content

Stabil immaterialrättsaktivitet hos svenska företag

Pressmeddelande   •   Jun 02, 2014 09:07 CEST

Svenska företags immaterialrättsaktivitet mätt i antal registrerade ansökningar av patent- och varumärkesskydd ligger stabilt kvar på en förhållandevis hög nivå. Efter en kraftig ökning över en längre tid, noteras nu en nedgång för ansökningar av designskydd.

April månads siffror anger ett index om 119 för patentskydd och 155 för varumärkesskydd. Index för designskydd minskar till 161 och en nedgång med 24 procent för de senaste tre månaderna jämfört med motsvarande period förra året (2007 = index 100).

– Sannolikt rör det sig om en tillfällig nedgång för design som svar på den kraftiga ökningen som vi noterat de senaste två åren, säger Thomas Randes, talesperson för Sepaf och vd på IPQ.

Varje månad sammanställer Sveriges Patentbyråers förening (Sepaf) statistik över företags ansökningar av skydd för patent, varumärke och design. Siffrorna visar hur aktiva svenska företag är med att söka skydd i Sverige och internationellt. Statistiken visar även hur stor immaterialrättsaktiviteten i Sverige är totalt, både från svenska och utländska företag.

Underlaget är tillgängligt på Sepafs webbplats eller genom presskontakt nedan.

För mer information, underlag och förfrågan om branschstatistik, kontakta:

Thomas Randes, talesperson för Sepaf, vd IPQ

+46 (0) 70 877 72 87, thomas.randes@ipq.se

Pressbild: http://www.sepaf.se/getfile.ashx?cid=325156&cc=3&refid=33

Om Sepaf Innovation Index, SII

Sepafs innovationsindex ger en helhetsbild som inte finns tillgänglig någon annanstans. Svenska företag arbetar i allt högre grad med immaterialrätt internationellt, därför är de internationella siffrorna mer relevanta om informationen ska spegla faktiska skeenden i svenskt näringsliv. Tanken med index är att vara till hjälp för beslutsfattare och analytiker att snabbt kunna identifiera och förstå trender.

SII visar index för de senaste tolv månaderna och 3 mån visar index för de senaste tre månaderna och jämför med samma period från föregående år. Trend förtydligar tendensen för senaste tre månaderna.

SII: SII mäter rullande 12 månader och har 2007 som basår.

3 mån: Jämför antal ansökningar de tre senaste månaderna med motsvarande period föregående år.

Trend: Tendensen för de senaste tre månadernas ansökningar jämfört med motsvarande period föregående år.

Patent: Mäter de ansökningar som lämnats under Patent Cooperation Treaty (PCT) inom WIPO.

Varumärke (VM): Ansökningar om varumärkesskydd, Community Trademark, under European Patent Convention (EPC) inom EU.

Design: Ansökningar om designregistrering, Registered Community Design, under European Patent Convention (EPC) inom EU.

World Intellectual Property Organization (WIPO) är ett samarbetsorgan inom FN för de flesta av världens patentverk och handlägger bland annat Patent Cooperation Treaty (PCT), en internationell samarbetskonvention med mer än 100 anslutna länder. WIPO arbetar för att harmonisera immaterialrättspraxis i hela världen och därmed effektivisera handläggningen av ansökningsärenden.

Inom Europa har patentansökningsförfarandet harmonierats med hjälp av European Patent Convention (EPC). 32 länder är anslutna till EPC och Sverige har varit med sedan 1978.

Länkar till underlaget:

Sepaf Innovationsindex avseende 2014/04 – alla rapporter (Zip):

https://dl.dropboxusercontent.com/u/9275/sepaf/innovationsindex_201404.zip  

Grafik och data i Google Drive Spreadsheet:
http://bit.ly/sepaf_innovation_google_spreadOm Sepaf
Sveriges Patentbyråers förening, Sepaf, är en ideell organisation vars syfte är att främja patentbyråverksamhet i Sverige. Föreningens medlemmar är patentbyråer med hemvist i Sverige och som är verksamma inom immaterialrättens område.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.