Skip to main content

Svenska företags immaterialrättsaktivitet har ökat kraftigt senaste fem åren

Pressmeddelande   •   Jul 07, 2014 17:31 CEST

”Ett tecken på gott företagsklimat med många nya produkter och tjänster, men att patentskydd ligger still är oroväckande.”

Svenska företags immaterialrättsaktivitet mätt i antal registrerade ansökningar av varumärkes- och designskydd har ökat kraftigt de senaste åren. Ansökningarna om varumärkesskydd har ökat med nästan 80 procent senaste fem åren och ansökningar av designskydd har ökat med 40 procent under samman period. Sepafs talesperson Thomas Randes ser detta som positivt på kort sikt, men är orolig för utvecklingen på sikt.  

Maj månads innovationsindex från Sepaf visar att antal registrerade ansökningar av patent- och varumärkesskydd ligger stabilt kvar på en förhållandevis hög nivå. Siffrorna varierar marginellt från månad till månad.

Tittar vi på utvecklingen över de senaste fem åren noteras en kraft ökning av både varumärkes- och designskydd. Ansökningarna om patentskydd har däremot legat kvar på samma nivå senaste åren.

– Att varumärkes- och designskydd har ökat så mycket senaste åren är ett tecken på ett gott företagsklimat med många produkter och tjänster som företagen vill skydda. Vi har också noterat att allt fler ansökningar görs internationellt, vilket är en följd av den globaliserade ekonomin med ökad marknadspotential, säger Thomas Randes, talesperson på Sepaf och vd för IPQ.

Att ansökningarna ökar ser Thomas Randes som positivt, men Thomas ser också att den internationella konkurrensen hårdnar och att patentskydden ligger still är oroväckande för den långsiktiga ekonomiska utvecklingen.

– Både varumärke och design ligger närmare marknaden och ger indikationer på kort sikt. För en långsiktig ekonomisk utveckling är patenterade innovationer av stor betydelse. Att patentskydden inte ökat nämnvärt är därför oroväckande på lite sikt, säger Thomas Randes.

Varje månad sammanställer Sveriges Patentbyråers förening (Sepaf) statistik över företags ansökningar av skydd för patent, varumärke och design. Siffrorna visar hur aktiva svenska företag är med att söka skydd i Sverige och internationellt. Statistiken visar även hur stor immaterialrättsaktiviteten i Sverige är totalt, både från svenska och utländska företag.

 [Underlaget med de senaste siffrorna tillgängligt enligt nedan.]

Underlaget är tillgängligt på Sepafs webbplats eller genom presskontakt nedan.

För mer information, underlag och förfrågan om branschstatistik, kontakta:

Thomas Randes, talesperson för Sepaf, vd IPQ

+46 (0) 70 877 72 87, thomas.randes@ipq.se

Pressbild: http://www.sepaf.se/getfile.ashx?cid=325156&cc=3&refid=33

Om Sepaf Innovation Index, SII

Sepafs innovationsindex ger en helhetsbild som inte finns tillgänglig någon annanstans. Svenska företag arbetar i allt högre grad med immaterialrätt internationellt, därför är de internationella siffrorna mer relevanta om informationen ska spegla faktiska skeenden i svenskt näringsliv. Tanken med index är att vara till hjälp för beslutsfattare och analytiker att snabbt kunna identifiera och förstå trender.

SII visar index för de senaste tolv månaderna och 3 mån visar index för de senaste tre månaderna och jämför med samma period från föregående år. Trend förtydligar tendensen för senaste tre månaderna.

SI Index: Sepaf Innovation Index mäter rullande 12 månader och har 2007 som basår.

3 mån: Jämför antal ansökningar de tre senaste månaderna med motsvarande period föregående år.

Trend: Tendensen för de senaste tre månadernas ansökningar jämfört med motsvarande period föregående år.

Patent: Mäter de ansökningar som lämnats under Patent Cooperation Treaty (PCT) inom WIPO, respektive ansökningar direkt till EP, US och SE.
Varumärke: Ansökningar om varumärkesskydd, Community Trademark, som lämnats till Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM) inom EU. 
Design: Ansökningar om designregistrering, Registered Community Design, som lämnats till Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM) inom EU.  

World Intellectual Property Organization (WIPO) är ett samarbetsorgan inom FN för de flesta av världens patentverk och handlägger bland annat Patent Cooperation Treaty (PCT), en internationell samarbetskonvention med mer än 100 anslutna länder. WIPO arbetar för att harmonisera immaterialrättspraxis i hela världen och därmed effektivisera handläggningen av ansökningsärenden.

Inom Europa har patentansökningsförfarandet harmonierats med hjälp av European Patent Convention (EPC). 32 länder är anslutna till EPC och Sverige har varit med sedan 1978.

Länkar till underlaget:

Sepaf Innovationsindex avseende 2014/05 – alla rapporter (Zip):

https://dl.dropboxusercontent.com/u/9275/sepaf/innovationsindex_201405.zip  

Grafik och data i Google Drive Spreadsheet:
http://bit.ly/sepaf_innovation_google_spread

Senaste nyheterna

http://www.mynewsdesk.com/se/sepaf/latest_newsOm Sepaf
Sveriges Patentbyråers förening, Sepaf, är en ideell organisation vars syfte är att främja patentbyråverksamhet i Sverige. Föreningens medlemmar är patentbyråer med hemvist i Sverige och som är verksamma inom immaterialrättens område.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.