Setra visar upp nytt sortiment på Hem & Villa-mässan

Pressmeddelanden   •   Okt 01, 2013 16:27 CEST

Setra finns på plats på konsumentmässan Hem & Villa i Älvsjö den 3-6 oktober, bland annat för att visa upp ett nytt sortiment av massiva trägolv och trall med nya ytbehandlingar. Förhoppningen är att inspirera konsumenterna att tänka trä vid renovering och nybyggnation.

Setra satsar på automatsortering i Färila

Pressmeddelanden   •   Sep 06, 2013 15:16 CEST

Setra har beslutat att investera i automatsortering på Färila sågverk under 2014. Investeringen är en del i ett påbörjat effektiviseringsprogram inom Setra som syftar till att ytterligare stärka träindustriföretagets konkurrenskraft.

– Det är tuffa tider i träbranschen, men för att kunna vara en långsiktig partner till våra kunder måste vi hänga med i utvecklingen både när det gäller teknik och arbetsmetodik, säger Mattias Forslund, platschef på Setras sågverk i Färila.

– Marknaden för Helsingegranen är goda och i kombination med stabila råvaruflöden och kompetent och motiverad personal satsar vi nu inför framtiden, säger Mattias Forslund.

– Tack vare ökade råvaruvolymer från skogen har produktionsvolymen på Färila sågverk kunnat höjas med 25 procent under 2013. Investeringen i automatsortering är strategiskt viktig för att anläggningen ska kunna utnyttjas effektivare och generera ett ännu bättre resultat, säger Mattias Forslund.

Investeringen avser den senaste visionstekniken från FinScan samt mekanik och automation från CGV, C. Gunnarssons Verkstads AB. Styrsystemet kommer förutom att styra maskinutrustningen även att hantera skalskyddet.

De största vinsterna med investeringen är jämnare kvalitet och sänkta produktionskostnader. Planerad driftsättning är första halvåret 2014.


För ytterligare information, kontakta gärna:

Mattias Forslund, platschef Setra Färila

Telefon: 0651-768 103, Mobil: 070-899 22 01

Setra är ett av Sveriges största träindustriföretag och en ledande aktör i Europa. Vi erbjuder miljöcertifierade träprodukter för inredning och byggnation till kunder inom bygghandel och industri. Koncernen har ca 1 000 anställda och omsätter 4 miljarder kronor. Närmare 60 procent av omsättningen utgörs av export till Europa, Nordafrika, Mellanöstern och Japan. Läs gärna mer på www.setragroup.com.

Kontakt:

Setra är ett av Sveriges största träindustriföretag och en ledande aktör i Europa. Vi erbjuder miljöcertifierade träprodukter för inredning och byggnation till kunder inom bygghandel och industri. Koncernen har 1 000 anställda och omsätter ca 4,5 miljarder kronor. Närmare 60 procent av omsättningen utgörs av export till Europa, Nordafrika, Mellanöstern samt Japan. Läs gärna mer på www.setragroup.com

Setra har beslutat att investera i automatsortering på Färila sågverk under 2014. Investeringen är en del i ett påbörjat effektiviseringsprogram inom Setra som syftar till att ytterligare stärka träindustriföretagets konkurrenskraft.

Läs vidare »

Första spadtaget för 40 nya Trälyftet-lägenheter i Knivsta

Pressmeddelanden   •   Aug 30, 2013 16:55 CEST

Onsdagen den 28 augusti togs första spadtaget för 40 nya lågenergilägenheter på sågenområdet i centrala Knivsta. Setras dotterbolag Plusshus, med fabriker i Kristinehamn och Skellefteå, är leverantör av bostäderna som byggs med det industriella byggsystemet Trälyftet.

Knivsta kommun växer. Med fokus på hållbarhet är kommunens vision att Knivsta tätort år 2035 har utvecklats till en modern småstad och att kommunen har 25 000 invånare. Ett viktigt steg på vägen är omvandlingen av det tidigare sågenområdet till en modern centrummiljö med goda kommunikationer till och från Stockholm, Arlanda och Uppsala.

Först ut att bygga bostäder på området är TB Exploatering som i samarbete med Setras dotterbolag Plusshus uppför två huskroppar i trä, totalt 40 lågenergilägenheter i storleken två till sex rum och kök. Husen kommer ha fasader av trä i jordnära kulörer och kommer att smälta in i omgivningarna på ett naturligt sätt. Gestaltningen är stadsmässig med glasade trapphus mot gatan, samtidigt som ett öppnare formspråk har används mot gården. Alla lägenheter har rejäla balkonger i sydväst mot den skyddade gården.

Husen är energieffektiva och värms upp med fjärrvärme. Varje lägenhet förses med individuell mätning för el, samt varm- och kallvatten. Husen byggs med det industriella byggsystemet Trälyftet, helt i trä med färdiga lägenhetsmoduler som monteras ihop på plats. Trämaterialets låga vikt sänker transportkostnaderna, och materialet har utmärkta värmeisolerande egenskaper och en lång livslängd. Husen har projekterats för 25 procent lägre energiförbrukning än gällande byggnorm och kan därmed benämnas som lågenergihus.

– Vårt mål i detta projekt har varit att utveckla attraktiva lägenheter med tydlig miljöprofil och låg energiförbrukning, allt till en rimlig kostnad för bostadsköpare i olika åldrar. Försäljningen har varit en succé och är ett kvitto på att vi lyckats,säger Lars Kylin, VD på TB Exploatering AB.

– Vi är stolta över att TB Exploatering valt Plusshus AB som samarbetspart i detta projekt. I ett nära samarbete har vi visat att vårt klimatsmarta byggsystem Trälyftet på ett väldigt flexibelt sätt kan anpassas till kundens önskemål och behov och att vi har en organisation som arbetar på rätt sätt, säger Hans Åkeson, försäljningschef på Plusshus AB.


För mer information, kontakta gärna

Hans Åkesson, försäljningschef Plusshus, mobil: 070-621 12 85

Mer information om projektet och lägenheterna finns på www.disponentgatan.se

BILDER från första spadtaget finns på att hämta på  www.setragroup.com/disponentgatan

Setra är ett av Sveriges största träindustriföretag och en ledande aktör i Europa. Vi erbjuder miljöcertifierade träprodukter för inredning och byggnation till kunder inom bygghandel och industri. Plusshus är ett helägt dotterbolag. Koncernen har ca 1 000 anställda och omsätter 4 miljarder kronor. Närmare 60 procent av omsättningen utgörs av export till Europa, Nordafrika, Mellanöstern och Japan. www.setragroup.com.

Presskontakt: Lotta Löwhagen Lundberg, lotta.lowhagen.lundberg@setragroup.com, 070-654 13 44Onsdagen den 28 augusti togs första spadtaget för 40 nya lågenergilägenheter på sågenområdet i centrala Knivsta. Setras dotterbolag Plusshus, med fabriker i Kristinehamn och Skellefteå, är leverantör av bostäderna som byggs med det industriella byggsystemet Trälyftet.

Läs vidare »

Första spadtaget för 40 nya lägenheter i trä i Knivsta

Pressmeddelanden   •   Aug 27, 2013 08:43 CEST

Onsdagen den 28 augusti tas första spadtaget för 40 nya lågenergilägenheter på sågenområdet i centrala Knivsta. Setras dotterbolag Plusshus, med fabriker i Kristinehamn och Skellefteå, är leverantör av bostäderna som byggs med det industriella byggsystemet Trälyftet.

Knivsta kommun växer. Med fokus på hållbarhet är kommunens vision att Knivsta tätort år 2035 har utvecklats till en modern småstad och att kommunen har 25 000 invånare. Ett viktigt steg på vägen är omvandlingen av det tidigare sågenområdet till en modern centrummiljö med goda kommunikationer till och från Stockholm, Arlanda och Uppsala.

Först ut att bygga bostäder på området är TB Exploatering som i samarbete med Setras dotterbolag Plusshus uppför två huskroppar i trä, totalt 40 lågenergilägenheter i storleken två till sex rum och kök. Mer information om husen och lägenheterna finns på www.disponentgatan.se.

Välkommen att vara med vid första spadtaget!

Ett par av de framtida bostadsrättsinnehavarna håller i spaden. Värdar för programmet är Knivsta kommun tillsammans med TB Exploatering och Widerlöv & Co (se bilaga ”Pressinbjudan till spadtag för nya lägenheter i centrala Knivsta)).

Tid och plats:

Onsdag 28 augusti kl 14.00

Sågenområdet i Knivsta centrum

Program:

-  Lars Kylin från TB Exploatering hälsar välkommen

-  Göran Nilsson, kommunstyrelsens ordförande berättar om utvecklingen av Knivsta kommun

-  Tomas Widerlöf från Widerlöv & Co berättar om bostadsmarknaden i Knivsta

-  Första spadtaget

-  Kaffe till alla


Kontaktpersoner från Setra och Plusshus

Följande personer från Setra/Plusshus kommer att närvara i Knivsta vid första spadtaget och kan kontaktas för frågor rörande Plusshus och byggsystemet Trälyftet:

Hans Åkesson, försäljningschef Plusshus, mobil: 070-621 12 85

Karolina Grundin, informatör Setra, mobil 070-221 79 23

Bilder från första spadtaget kommer att publiceras på Setras hemsida:  www.setragroup.com

Setra är ett av Sveriges största träindustriföretag och en ledande aktör i Europa. Vi erbjuder miljöcertifierade träprodukter för inredning och byggnation till kunder inom bygghandel och industri. Koncernen har ca 1 000 anställda och omsätter 4 miljarder kronor. Närmare 60 procent av omsättningen utgörs av export till Europa, Nordafrika, Mellanöstern och Japan. Läs gärna mer på www.setragroup.com.

Presskontakt: Lotta Löwhagen Lundberg, lotta.lowhagen.lundberg@setragroup.com, 070-654 13 44

Kontakt:

Setra är ett av Sveriges största träindustriföretag och en ledande aktör i Europa. Vi erbjuder miljöcertifierade träprodukter för inredning och byggnation till kunder inom bygghandel och industri. Koncernen har 1 000 anställda och omsätter ca 4,5 miljarder kronor. Närmare 60 procent av omsättningen utgörs av export till Europa, Nordafrika, Mellanöstern samt Japan. Läs gärna mer på www.setragroup.com

Onsdagen den 28 augusti tas första spadtaget för 40 nya lågenergilägenheter på sågenområdet i centrala Knivsta. Setras dotterbolag Plusshus, med fabriker i Kristinehamn och Skellefteå, är leverantör av bostäderna som byggs med det industriella byggsystemet Trälyftet.

Läs vidare »

Hannele Arvonen ny VD och koncernchef i Setra

Pressmeddelanden   •   Jul 17, 2013 16:19 CEST

Till ny VD och koncernchef i Setra har styrelsen utsett Hannele Arvonen, idag chef på Iggesunds Bruk.

Positivt andra kvartal för Setra

Pressmeddelanden   •   Jul 12, 2013 12:31 CEST

Setra redovisar för andra kvartalet ett rörelseresultat på 59 (29) Mkr, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 5 procent. För första halvåret 2013 uppgick rörelseresultatet till 33 (2) Mkr.

– Under andra kvartalet redovisar vi en rörelsemarginal på 5 procent vilket i beaktande av rådande konjunkturläge och årets kronförstärkning får betraktas som godkänt, säger Stefan Lundin, tillförordnad vd och CFO i Setra.

– Resultatförbättringen jämfört med föregående år förklaras främst av förstärkt bruttovinstmarginal och sänkta fasta kostnader. Leveransvolymerna ökade med 2 procent under första halvåret jämfört med motsvarande period föregående år. Trots förbättrad lönsamhet är marginalerna fortfarande på en otillfredsställande nivå och därför har arbetet med intern effektivisering fortsatt hög prioritet, säger Stefan Lundin.

– De största volymökningarna ser vi i Japan och Kina, säger Stefan Lundin. Försäljningen till Nordafrika och Mellanöstern ligger kvar på oförändrad nivå. Årets försäljning på den svenska bygghandelsmarknaden började svagt på grund av den kyliga våren, men har tagit fart i takt med varmare väder.

– Marknadsläget är fortsatt skört och svårbedömbart, säger Stefan Lundin. De prisökningar som kunnat genomföras under våren är snarare tecken på minskad produktion och låga lager än på en ökad efterfrågan.

För nyckeltal, se bifogad PDF

                                       

För ytterligare information, kontakta gärna:

Stefan Lundin, t.f. vd och CFO, telefon 08-705 03 01, mobil 070-222 65 07

Setra redovisar ingen fullständig halvårsrapport.


Setra
är ett av Sveriges största träindustriföretag och en ledande aktör i Europa. Vi erbjuder miljöcertifierade träprodukter för inredning och byggnation till kunder inom bygghandel och industri. Koncernen har ca 1 000 anställda och omsätter ungefär 4 miljarder kronor. Närmare 60 procent av omsättningen utgörs av export till Europa, Nordafrika, Mellanöstern och Japan. Läs gärna mer på www.setragroup.com.

Presskontakt: Lotta Löwhagen Lundberg, lotta.lowhagen.lundberg@setragroup.com, 070-654 13 44

Setra redovisar för andra kvartalet ett rörelseresultat på 59 (29) Mkr, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 5 procent. För första halvåret 2013 uppgick rörelseresultatet till 33 (2) Mkr.

Läs vidare »

Nya försäljningschefer i Setra

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2013 15:00 CEST

Marlene Bergström, Carl-Johan Peterson och Henrik Bertilsson har utsetts till försäljningschefer i Setras nya marknadsorganisation.

Plusshus tar hem order på 30 miljoner kronor

Pressmeddelanden   •   Jun 18, 2013 14:00 CEST

Setras dotterbolag Plusshus har under juni tecknat nya order på drygt 30 miljoner kronor. Beställningarna omfattar bland annat produktion av radhus och lägenheter i trä för kunder i storstadsregionerna Oslo och Stockholm.

– Trots ett generellt tuff läge på byggmarknaden upplever vi en positiv trend för det industriella trähusbyggandet, säger Nils Clausén, vd i Setras dotterbolag Plusshus.

– Vi märker att det finns ett tydligt intresse för de fördelar som våra kostnadseffektiva och klimatsmarta byggsystem i trä innebär, säger Nils Clausén. Särskilt i expansiva storstadregioner som Stockholm och Oslo ligger frågor som rör långsiktigt hållbara boendelösningar högt på agendan.

– Sedan årsskiftet har vi ökat bemanningen i våra husfabriker i Skellefteå och Kristinehamn med omkring 35 personer. De här nya beställningarna betyder fortsatt hög beläggning och att vi kommer att kunna behålla bemanningen på minst samma nivå, säger Nils Clausén.

Plusshus affärsidé är att erbjuda kundanpassat och kostnadseffektivt boende i trä med hög prefabriceringsgrad. Kunderna utgörs av kommersiella byggherrar och entreprenörer i främst Sverige och Norge. Tillverkning sker vid två fabriker i Kristinehamn och Skellefteå.

Plusshus ingår i Setrakoncernen.


För ytterligare information, kontakta gärna:

Nils Clausén, vd Plusshus

telefon: 0910-71 44 32

mobil 070-650 83 92

www.plusshus.se

www.setragroup.com

Setra är ett av Sveriges största träindustriföretag och en ledande aktör i Europa. Vi erbjuder miljöcertifierade träprodukter för inredning och byggnation till kunder inom bygghandel och industri. Koncernen har ca 1000 medarbetare och omsätter 4 miljarder kronor. Närmare 60 procent av omsättningen utgörs av export till Europa, Nordafrika, Mellanöstern och Japan. Läs gärna mer på www.setragroup.com

Presskontakt: Lotta Löwhagen Lundberg, lotta.lowhagen.lundberg@setragroup.com, 070-654 13 44


Setras dotterbolag Plusshus har under juni tecknat nya order på drygt 30 miljoner kronor. Beställningarna omfattar bland annat produktion av radhus och lägenheter i trä för kunder i storstadsregionerna Oslo och Stockholm.

Läs vidare »

Stark krona förklarar negativt kvartalsresultat

Pressmeddelanden   •   Apr 18, 2013 14:14 CEST

Träindustriföretaget Setra redovisar för första kvartalet 2013 en nettoomsättning på 945 (1 065) miljoner kronor. Rörelseresultatet för perioden januari-mars uppgick till -26 (-27) miljoner kronor.

– Rörelseresultatet för perioden januari-mars är i stort sett på samma nivå som första kvartalet i fjol. Vid en jämförelse mellan kvartalen är det dock värt att notera att valutakurs-utvecklingen med en kraftigt stärkt krona har påverkat årets rörelseresultat negativt med drygt 20 Mkr, säger Stefan Lundin, tillförordnad vd och CFO i Setra. De små prisuppgångar vi under perioden noterat på flera av våra viktiga exportmarknader äts upp av den för oss negativa valutakursutvecklingen.

– Vintermånaderna är en säsongsmässigt svag period för träindustrin. Det är därför glädjande att kunna konstatera att vår försäljning till svensk bygghandel trots en kall vår utvecklats tillfredställande och att vi fortsätter att stärka vår marknadsposition, säger Stefan Lundin.

– Vi har en god balans mellan produktion och försäljning och våra färdigvarulager ligger på en oförändrat låg nivå. Trots att timmerpriserna har sjunkit är dock relationen mellan råvarupris och försäljningspris på sågade trävaror fortfarande i obalans, säger Stefan Lundin.

NYCKELTAL, Mkr  januari - mars

2013  2012

________________

Nettoomsättning   945  1 065

Rörelseresultat   -26  -27

Resultat efter skatt  -28  -29

För ytterligare information, kontakta gärna:

Stefan Lundin, tillförordnad vd och CFO, telefon 08-705 03 01, mobil 070-222 65 07

Setra redovisar ingen fullständig kvartalsrapport.

Setra är ett av Sveriges största träindustriföretag och en ledande aktör i Europa. Vi erbjuder miljöcertifierade träprodukter för inredning och byggnation till kunder inom bygghandel och industri. Koncernen har ca 1000 medarbetare och omsätter 4 miljarder kronor. Närmare 60 procent av omsättningen utgörs av export till Europa, Nordafrika, Mellanöstern och Japan.

Presskontakt: Lotta Löwhagen Lundberg, lotta.lowhagen.lundberg@setragroup.com, 070-654 13 44

Setra är ett av Sveriges största träindustriföretag och en ledande aktör i Europa. Vi erbjuder miljöcertifierade träprodukter för inredning och byggnation till kunder inom bygghandel och industri. Koncernen har 1 000 anställda och omsätter ca 4,5 miljarder kronor. Närmare 60 procent av omsättningen utgörs av export till Europa, Nordafrika, Mellanöstern samt Japan. Läs gärna mer på www.setragroup.com

Träindustriföretaget Setra redovisar för första kvartalet 2013 en nettoomsättning på 945 (1 065) miljoner kronor. Rörelseresultatet för perioden januari-mars uppgick till -26 (-27) miljoner kronor.

Läs vidare »

Vd Johan Padel lämnar Setra

Pressmeddelanden   •   Feb 19, 2013 10:11 CET

En överenskommelse har träffats mellan Setra och Johan Padel, om att Padel lämnar sin befattning som vd. Till dess att ny vd utsetts utökas CFO Stefan Lundins arbetsuppgifter till att även omfatta rollen som tillförordnad vd för Setra.

– Överenskommelsen ska ses mot bakgrund av de skilda uppfattningar som förekommit mellan styrelse och vd avseende formerna och sättet för verksamhetens bedrivande, säger Michael Bertorp, styrelseordförande Setra Group.

Johan Padel kommer under en övergångsperiod att stå till bolagets förfogande för särskilda uppdrag.

För ytterligare information, kontakta gärna:
Michael Bertorp, styrelseordförande
Mobil: 070-590 51 22

Setra är ett av Sveriges största träindustriföretag och en ledande aktör i Europa. Vi erbjuder miljöcertifierade träprodukter för inredning och byggnation till kunder inom bygghandel och industri. Koncernen har ca 1000 medarbetare och omsätter 4 miljarder kronor. Närmare 60 procent av omsättningen utgörs av export till Europa, Nordafrika, Mellanöstern och Japan.


En överenskommelse har träffats mellan Setra och Johan Padel, om att Padel lämnar sin befattning som vd. Till dess att ny vd utsetts utökas CFO Stefan Lundins arbetsuppgifter till att även omfatta rollen som tillförordnad vd för Setra.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • HR- och Kommunikationsdirektör
  • loxvttxba.tilobiwhaoagvmentz.lfounrbdbvfermtg@dgseabtryvagarrohsupik.sjjemp
  • 08-705 03 17
  • 070-654 13 44

Om Setra Group AB

Sveriges största träindustriföretag

Setra är ett av Sveriges största träindustriföretag och en ledande aktör i Europa. Vi erbjuder miljöcertifierade träprodukter för inredning och byggnation till kunder inom bygghandel och industri. Koncernen har 1 000 anställda och omsätter ca 4,5 miljarder kronor. Närmare 60 procent av omsättningen utgörs av export till Europa, Nordafrika, Mellanöstern samt Japan. Läs gärna mer på www.setragroup.com

Adress

Länkar