Skip to main content

Information från årsstämma och efterföljande konstituerande styrelsemöte

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2009 17:32 CEST

Setra Group AB (publ) höll idag årsstämma vid Setras huvudkontor på Gårdsvägen 18 i Solna. Årsstämman valde styrelse och utsåg Håkan Ahlqvist till ny styrelseordförande. I samband med stämman hölls ett konstituerande styrelsemöte där styrelsen beslutade att kalla till extra bolagsstämma i syfte att genomföra en nyemission om 500 Mkr.

Styrelse
Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara fem. Lars Gabrielsson omvaldes till styrelseledamot. Följande fyra ledamöter nyvaldes:

Håkan Ahlqvist, född 1943, agronom/ekonomiexamen. Tidigare VD och koncernchef i Lantmännen och Cerealia samt lång erfarenhet som företagsledare inom livsmedelsindustrin. Ordförande i Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB, Laxå Pellets AB och Landsortstrafiken AB. Styrelseledamot i Coop Sverige AB m fl bolag.

Börje Bengtsson, född 1947, har de senaste 20 åren arbetat som VD eller vVD i börsbolag eller bolag ägda av riskkapitalbolag. Arbetar f n med styrelseuppdrag och konsultuppdrag.

Karl-Gunnar Burman, född 1949, verkställande direktör i LRF sedan 2005.

Herman Sundqvist, född 1963, jägmästare och skoglig doktor, Skogschef på Sveaskog AB.

Som ordförande för styrelsen valdes Håkan Ahlqvist.

Hans Karlander, Almar Burvall, Lars Holmgren, Anna-Greta Lund, Gunnar Olofsson och Eva-Britt Gustafsson hade avböjt omval.

Nyemission och extra bolagsstämma
I samband med stämman hölls ett konstituerande styrelsemöte där styrelsen beslutade att kalla till extra bolagsstämma i syfte att genomföra en företrädesemission om 500 Mkr. Nyemissionen är garanterad av Setras tre huvudaktieägare.

Extra bolagsstämma kommer att hållas den 2 juni 2009 kl 14.00 på bolagets huvudkontor i Solna. Villkor, tidplan och ytterligare information om nyemissionen kommer att lämnas i samband med kallelse till den extra bolagsstämman.

För ytterligare information, kontakta gärna:
Håkan Ahlqvist, styrelseordförande Setra Group, mobil 070-565 54 72
Kent Torwald, VD och koncernchef, telefon 08-705 03 13, mobil 070-636 74 03

Information rörande Setras årssstämma (fullständiga beslutsförslag, protokoll m.m.) publiceras på www.setragroup.se

Setra Group
Setra, Sveriges största träindustriföretag, erbjuder träbaserade produkter och lösningar till bygghandel och industriella kunder. 2008 hade koncernen 1 400 anställda och en omsättning på knappt 5 miljarder kronor, varav 55 procent avsåg export till Europa, Nordafrika, Mellanöstern samt Japan.

Setra har ca 2400 aktieägare varav de största är Sveaskog AB (50%), Skogsägarna Mellanskog ekonomisk förening (26%) och LRF, Lantbrukarnas Ekonomi AB (22%). Övriga aktieägare har tillsammans ca 2 procent av aktierna. Läs gärna mer på www.setragroup.se

Presskontakt: Lotta Löwhagen Lundberg, lotta.lowhagen.lundberg@setragroup.se, 070-654 13 44

 

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy