Skip to main content

Kraftig vinstökning för Setra

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2007 11:47 CEST

Setra Group AB: Halvårsrapport januari-juni 2007

• Koncernens nettoomsättning för januari-juni uppgick till 3 325 (2 971) Mkr. Ökningen jämfört med samma period föregående år är främst ett resultat av högre priser. Under andra kvartalet ökade nettoomsättningen med 14 procent jämfört med motsvarande period 2006.

• Rörelseresultatet för första halvåret 2007 uppgick till 483 (86) Mkr, en förbättring med 397 Mkr jämfört med första halvåret 2006. Resultat¬förbättringen är främst en effekt av ökad bruttovinstmarginal, men även av genomförda effektiviseringsåtgärder. Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till 322 (62) Mkr.

• Resultatet efter skatt för perioden januari-juni uppgick till 333 (67) Mkr. Resultatet per aktie var 42,19 (8,45) kr.

Kent Torwald, VD och koncernchef kommenterar:
”Det mycket goda rörelseresultatet för andra kvartalet på 322 Mkr innebar att Setra nådde en historiskt hög rörelsemarginal på 18 procent.
Efterfrågan på sågade och hyvlade trävaror har varit fortsatt mycket stark, men en tendens till avmattning börjar skönjas för granprodukter. Marknadens förmåga att kunna absorbera beslutade och förväntade fortsatta råvaruprishöjningar kommer att påverka utvecklingen framöver.
Som ett led i att möta den ökade efterfrågan på energimarknaden stärker Setra nu
organisationen för försäljning av bioprodukter. Under andra kvartalet förvärvades dessutom 25 procent av aktierna i biobränslebolaget Naturbränsle i Mellansverige AB. ”

Halvårsrapporten januari-juni 2007 finns publicerad i sin helhet på i www.setragroup.se, under rubrik Finansiella rapporter.För ytterligare information, kontakta gärna
Kent Torwald, VD och koncernchef, telefon 08-703 03 13, mobil 070-636 74 03
Stefan Lundin, CFO, telefon 08-705 03 01, mobil 070-222 65 07


Setra Group
Setra, Sveriges största träindustriföretag, erbjuder träbaserade produkter och lösningar till bygghandel och industriella kunder. Koncernen har 1400 anställda och omsätter ca 6 miljarder kronor - varav ungefär 55 procent avser export till främst Storbritannien, Danmark, Tyskland, Spanien, Norge och Japan.

Setra bedriver produktion på 16 platser i Sverige för tillverkning av bland annat sågade trävaror, panel, list, golv och limträ. Setras industriella byggsystem heter Trälyftet.

Setra har ca 2400 aktieägare varav de största är Sveaskog AB (50%), Skogsägarna Mellanskog ekonomisk förening (26%) och LRF, Lantbrukarnas Ekonomi AB (22%). Övriga aktieägare har tillsammans ca 2 procent av aktierna. Läs gärna mer på www.setragroup.seKommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy