Skip to main content

MBL-förhandlingen om nedläggning av Färila sågverk avslutad

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2009 16:24 CEST

Den lokala MBL-förhandlingen mellan Setras företagsledning och de fackliga företrädarna om en nedläggning av Färila sågverk i Ljusdals kommun avslutades idag. Förhandlingen avslutades i oenighet, men fackförbunden har meddelat att man inte avser att gå vidare till central förhandling. Avsikten är att sågningen i Färila ska upphöra i juli.

- Det är tungt att behöva lägga ned ett sågverk, säger Kent Torwald, vd och koncernchef i Setra. Färila sågverk har en lång tradition i bygden och kompetensen här är mycket hög. Den mycket ansträngda lönsamhetssituationen tvingar oss dock att vidta extraordinära åtgärder för att vi långsiktigt ska stärka vår konkurrenskraft.

Mot bakgrund av den tuffa marknadssituationen som råder inom trävarubranschen fattade Setras styrelse i februari 2009 beslut om att inleda MBL-förhandling om en nedläggning av Färila sågverk. En arbetstagarkonsult har medverkat i MBL-processen och lämnade nyligen sin rapport.

- Löntagarkonsultens rapport har inte tillfört något nytt som förändrar företagets inriktningsbeslut, säger Kent Torwald. Att det krävs åtgärder för att förbättra lönsamheten håller arbetstagarkonsulten med om, men konsultens förslag ger tyvärr en väsentligt sämre resultatförbättring än en nedläggning av Färila sågverk.

- Arbetstagarkonsultens förslag är att behålla ett av de två nuvarande skiften på Färila och renodla sågningen till enbart gran. Det skulle dock innebära kostnadsfördyringar om cirka 20 Mkr på årsbasis. Att köra ett sågverk på halvfart ger inga kostnadsfördelar och stärker inte vår långsiktiga konkurrensförmåga, vilket är en nödvändighet, säger Kent Torwald.

Setra Färila har cirka 70 anställda.


För ytterligare information, kontakta gärna:

Kent Torwald, VD och koncernchef, telefon 08-705 03 13, mobil 070-636 74 03
Jerker Nyström, Produktionsdirektör, telefon 08-705 03 70, mobil 070-330 09 43

Setra Group
Setra, Sveriges största träindustriföretag, erbjuder träbaserade produkter och lösningar till bygghandel och industriella kunder. 2008 hade koncernen 1 400 anställda och en omsättning på knappt 5 miljarder kronor, varav 55 procent avsåg export till Europa, Nordafrika, Mellanöstern samt Japan.

Setra har ca 2400 aktieägare varav de största är Sveaskog AB (50%), Skogsägarna Mellanskog ekonomisk förening (26%) och LRF, Lantbrukarnas Ekonomi AB (22%). Övriga aktieägare har tillsammans ca 2 procent av aktierna. Läs gärna mer på www.setragroup.se

Presskontakt: Lotta Löwhagen Lundberg, lotta.lowhagen.lundberg@setragroup.se, 070-654 13 44

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.