Skip to main content

Positivt andra kvartal för Setra

Pressmeddelande   •   Jul 12, 2013 12:31 CEST

Setra redovisar för andra kvartalet ett rörelseresultat på 59 (29) Mkr, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 5 procent. För första halvåret 2013 uppgick rörelseresultatet till 33 (2) Mkr.

– Under andra kvartalet redovisar vi en rörelsemarginal på 5 procent vilket i beaktande av rådande konjunkturläge och årets kronförstärkning får betraktas som godkänt, säger Stefan Lundin, tillförordnad vd och CFO i Setra.

– Resultatförbättringen jämfört med föregående år förklaras främst av förstärkt bruttovinstmarginal och sänkta fasta kostnader. Leveransvolymerna ökade med 2 procent under första halvåret jämfört med motsvarande period föregående år. Trots förbättrad lönsamhet är marginalerna fortfarande på en otillfredsställande nivå och därför har arbetet med intern effektivisering fortsatt hög prioritet, säger Stefan Lundin.

– De största volymökningarna ser vi i Japan och Kina, säger Stefan Lundin. Försäljningen till Nordafrika och Mellanöstern ligger kvar på oförändrad nivå. Årets försäljning på den svenska bygghandelsmarknaden började svagt på grund av den kyliga våren, men har tagit fart i takt med varmare väder.

– Marknadsläget är fortsatt skört och svårbedömbart, säger Stefan Lundin. De prisökningar som kunnat genomföras under våren är snarare tecken på minskad produktion och låga lager än på en ökad efterfrågan.

För nyckeltal, se bifogad PDF

                                       

För ytterligare information, kontakta gärna:

Stefan Lundin, t.f. vd och CFO, telefon 08-705 03 01, mobil 070-222 65 07

Setra redovisar ingen fullständig halvårsrapport.


Setra
är ett av Sveriges största träindustriföretag och en ledande aktör i Europa. Vi erbjuder miljöcertifierade träprodukter för inredning och byggnation till kunder inom bygghandel och industri. Koncernen har ca 1 000 anställda och omsätter ungefär 4 miljarder kronor. Närmare 60 procent av omsättningen utgörs av export till Europa, Nordafrika, Mellanöstern och Japan. Läs gärna mer på www.setragroup.com.

Presskontakt: Lotta Löwhagen Lundberg, lotta.lowhagen.lundberg@setragroup.com, 070-654 13 44

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy