Skip to main content

Setra effektiviserar distributionen till bygghandeln

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2006 11:33 CET

Setra effektiviserar och specialiserar distributionen av produkter till bygghandeln. Interiörprodukter i trä kommer att distribueras från ett centrallager i Katrineholm. Antalet distributionslager för skivor och snickerier minskar från nuvarande fem till tre. Kvar blir lagerenheterna i Katrineholm, Stockholm och Göteborg.

– För att kunna möta bygghandelns ökade krav på service, logistik och produktbredd krävs att vi har en effektiv distribution, säger Kent Torwald, VD och koncernchef för Setra. En stark konkurrenskraft och hög effektivitet i alla led är en viktig förutsättning för att Setra ska nå sina mål om ökad förädlingsgrad. Mot bygghandeln är en effektiv distribution en nyckel till framgång.

Som ett led i effektiviseringen av skiv- och snickeridistributionen planeras en minskning av antalet distributionslager från nuvarande fem till tre. Det är lagerenheterna i Forserum och Malmö som avses att läggas ner under första kvartalet 2007. Effekten på resultatet beräknas till ca 10 miljoner kronor på årsbasis. MBL-förhandlingar har inletts. Totalt berörs ett 20-tal anställda.

Dotterbolaget Setra Byggprodukter renodlar och specialiserar verksamheten till att enbart hantera skivmaterial och snickeriprodukter. Till ny VD för Setra Byggprodukter har Per Fredrikson utsetts. Per Fredrikson började den 6 november och kommer närmast från en befattning som VD i Bygma Gruppen AB.


För mer information, kontakta gärna:

Kent Torwald, VD och koncernchef Setra Group, 08-705 03 13 eller 070-636 74 03

Per Fredrikson, VD Setra Byggprodukter, 070-569 22 94

www.setragroup.seSetra Group
Setra, Sveriges största träindustriföretag, säljer träbaserade produkter och lösningar till bygghandel och industriella kunder. Koncernen har 1400 anställda och omsätter ca 5,5 miljarder kronor, varav ungefär 55 procent avser export till främst Storbritannien, Danmark, Tyskland, Spanien, Norge och Japan.

Setra driver tolv sågverk, med en produktion om ca 2,3 miljoner kubikmeter sågade trävaror per år, och fem vidareförädlingsenheter för tillverkning av bland annat panel, lister, golv och limträbalkar.

Setra har ca 2400 aktieägare varav de största är Sveaskog AB (50%), Skogsägarna Mellanskog ekonomisk förening (26%) och LRF, Lantbrukarnas Ekonomi AB (23%). Övriga aktieägare har tillsammans ca 1 procent av aktierna. Läs gärna mer på www.setragroup.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy