Skip to main content

Setra effektiviserar produktionen vid Skinnskatteberg sågverk

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2011 14:26 CET

Setra investerar 60 Mkr i ett nytt justerverk vid sågverket i Skinnskatteberg. En konsekvens av investeringen, som kommer att öka effektivitet och automatiseringsgrad i produktionen, är att ett 20-tal tjänster kommer att försvinna vid enheten.

– Det här är en strategisk investering som ska säkra den framtida konkurrenskraften för Skinnskatteberg sågverk, säger Börje Bengtsson, vd och koncernchef i Setra.

– Marknadsläget för sågade trävaror är kärvt just nu, säger Börje Bengtsson. Det här ska ses som en långsiktig satsning och den kommer att möjliggöra en kraftig expansion av produktionen vid enheten när konjunkturen så småningom vänder uppåt, säger Börje Bengtsson.

Vid sågverket i Skinnskatteberg produceras idag cirka 250 000 kubikmeter sågad vara per år. Efter genomförd investering kommer den årliga produktionskapaciteten att öka till 350 000 kubikmeter.

Det nya justerverket, som har en mycket hög automatiseringsgrad, beräknas stå klart i augusti 2012. Cirka 20-talet tjänster berörs av de organisationsförändringar som kommer att ske till följd av en effektivare produktion. MBL-förhandlingar har inletts.

I Setrakoncernen ingår totalt tio sågverk, tre träförädlingsenheter samt, via dotterföretaget Plusshus, tre husfabriker. Setra Skinnskatteberg, som är ett specialiserat furusågverk, har idag cirka 80 medarbetare.


För ytterligare information, kontakta gärna:

Börje Bengtsson, vd och koncernchef, telefon 08-705 03 10, mobil 070-828 49 87
Jerker Nyström, affärsområdeschef Furu, telefon 08-705 03 70, mobil: 070-330 09 43

Setra
är ett av Sveriges största träindustriföretag och en ledande aktör i Europa. Vi erbjuder miljöcertifierade träprodukter för inredning och byggnation till kunder inom bygghandel och industri. Koncernen har 1 100 anställda och omsätter ca 4,6 miljarder kronor. Närmare 60 procent av omsättningen utgörs av export till Europa, Nordafrika, Mellanöstern och Japan.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy