Skip to main content

Setra startar lokala inköp av timmer till Vimmerby sågverk

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2008 09:19 CEST

Setra, Sveriges största träindustriföretag, startar under hösten upp en lokal inköpsverksamhet för anskaffning av råvara till Vimmerby sågverk.

Setra driver sågverk och förädling från Kalix i norr till Vimmerby i söder. Totalt inom koncernen förbrukas omkring 5 miljoner kubikmeter timmerråvara per år. De största leverantörerna av timmer till Setras sågverk är Sveaskog och Mellanskog. I Norr- och Västerbotten har Setra sedan tidigare egna lokala råvaruinköpare för Rolfs och Malå sågverk.

- Setras målsättning är att ha minst två råvaruleverantörer till varje sågverk, säger Tor Marntell, råvaruchef i Setra. I Vimmerby-trakten har vi fram till idag bara haft en leverantör och därför kompletterar vi nu med en egen inköpsorganisation. Genom att göra egna inköp får vi en tydligare bild av rörelserna på virkesmarknaden.

- Vi ska vara en lokal inköpare för Vimmerby sågverk där skogsägarna ska kunna känna det personliga engagemanget från sin virkesinköpare, säger Magnus Olsson, fältchef syd. Våra virkesinköpare kommer gentemot skogsägaren att ansvara för hela genomförandet av avverkningen, från första kontakten fram till den ekonomiska redovisningen.

De tre nyrekryterade virkesinköparna som börjar under hösten är:
Christer Ekström, 54 år, som närmast kommer från en anställning som avverkningsledare på Sveaskog, Viktor Martinsson, 24 år, med färsk skogsmästarutbildning i bagaget samt Evert Nilsson, 58 år, med stor erfarenhet av Vimmerbyskogarna efter 30 år som avverkningsentreprenör i området.

- Den största fördelen med en egen inköpsverksamhet är att vi får en närmare dialog med skogen och på så sätt en större möjlighet att kundanpassa produkterna i ett tidigt skede av processen, säger Eleonor Hansson, platschef på Vimmerby sågverk.

Setras sågverk i Vimmerby har cirka 70 anställda och är ett specialiserat furusågverk. Under 2007 sågades totalt 190 000 m3 vid sågen och för 2008 är den beräknade volymen 160 000 m3. Setra kommer att köpa både leveransvirke och skog på rot från slutavverkning och gallring. De sortiment som inte förbrukas vid Vimmerby sågverk kommer att säljas vidare till andra företag i området.

För ytterligare information, kontakta gärna:
Tor Marntell, råvaruchef Setra Group, mobil 070-514 06 00
Magnus Olsson, fältchef syd, mobil 070-374 66 64
Eleonor Hansson, platschef Vimmerby, mobil 070-233 81 82

Bilder på medarbetarna i den nya inköpsorganisationen finns på www.setragroup.se/bilder

Setra Group
Setra, Sveriges största träindustriföretag, erbjuder träbaserade produkter och lösningar till bygghandel och industriella kunder. Koncernen har 1 500 anställda och omsätter drygt 6 miljarder kronor - varav ungefär 55 procent avser export till främst Storbritannien, Danmark, Tyskland, Japan, Norge och Spanien.

Verksamheten drivs inom fyra områden: Trävaror, Bioprodukter, Skivor och snickerier samt Byggsystem.

Setra har ca 2400 aktieägare varav de största är Sveaskog AB (50%), Skogsägarna Mellanskog ekonomisk förening (26%) och LRF, Lantbrukarnas Ekonomi AB (22%). Övriga aktieägare har tillsammans ca 2 procent av aktierna. Läs gärna mer på www.setragroup.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy