Skip to main content

Setras rapport för perioden januari-september 2011

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2011 10:19 CET

Träindustriföretaget Setra redovisar för årets första nio månader en nettoomsättning på 3 400 (3 488) Mkr och för tredje kvartalet en nettoomsättning på 974 (1 174) Mkr. Rörelseresultat för perioden januari-september uppgick till 1 (204) Mkr och för perioden juli-september till 9 (69) Mkr. Resultatförsämringen jämfört med föregående år förklaras främst av bristande balans mellan försäljningspriser och råvarukostnader.

– Den internationella marknaden för trävaror präglas fortfarande av en mycket stor osäkerhet, säger Börje Bengtsson, vd och koncernchef i Setra. Byggandet på Setras huvudmarknader i Europa ligger kvar på en låg nivå och de statsfinansiella kriserna bidrar till en ökande oro för en konjunkturförsämring.

– De nordafrikanska marknaderna utgör ett positivt undantag för den annars mycket svaga efterfrågan. Läget har stabileras successivt efter vårvinterns turbulens och förväntningar finns att även försäljningen till Libyen ska komma igång igen.

– Mot bakgrund av träbranschens mycket svaga marknadsutveckling är jag nöjd med att Setra kan redovisa ett positivt resultat på 9 Mkr för tredje kvartalet, säger Börje Bengtsson. Efterfrågan på sågade trävaror är vikande, lagren växer och råvarupriserna ligger fortfarande på en nivå som är alltför hög för att kunna möta marknadens betalningsförmåga.

– Vi ser framför oss en fortsatt tuff höst och vinter för sågade trävaror, säger Börje Bengtsson. Setra har redan vidtagit lokala produktionsbegränsningar för hösten och vi har också planerat att stänga produktionen vid samtliga sågverk mellan jul och nyår. Sammantaget motsvarar åtgärderna en minskad produktion om ca 90 000 kubikmeter sågad vara under fjärde kvartalet.

NYCKELTAL (Mkr)        Juli-Sep 2011 (2010)         Jan-Sep 2011 (2010)

Nettoomsättning                974 (1 174)                         3 400 (3 488)                     

Rörelseresultat                   9 (69)                                  1 (204)         

För ytterligare information, kontakta gärna:

Börje Bengtsson, vd och koncernchef, telefon 08-705 03 10, mobil 070-828 49 87

Stefan Lundin, CFO, telefon 08-705 03 01, mobil 070-222 65 07

Setra redovisar ingen fullständig delårsrapport.

Setra är ett av Sveriges största träindustriföretag och en ledande aktör i Europa. Vi erbjuder miljöcertifierade träprodukter för inredning och byggnation till kunder inom bygghandel och industri. Koncernen har 1 100 anställda och omsätter ca 4,6 miljarder kronor. Närmare 60 procent av omsättningen utgörs av export till Europa, Nordafrika, Mellanöstern och Japan.

Presskontakt: Lotta Löwhagen Lundberg, lotta.lowhagen.lundberg@setragroup.com, 070-654 13 44

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy