Skip to main content

Setras rapport för perioden januari-september 2012

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2012 14:36 CEST

Setra redovisar för perioden januari-september 2012 ett rörelseresultat på -24 (1) Mkr. För tredje kvartalet var rörelseresultatet -26 (9) Mkr. Nettoomsättningen för perioden januari-september uppgick till 3 118 (3 400) Mkr och för tredje kvartalet till 881 (974) Mkr.

– I det pressade läge som sågverksindustrin nu befinner sig i får Setras rörelseresultat för tredje kvartalet på -26 miljoner kronor betraktas som acceptabelt, säger Johan Padel, vd och koncernchef i Setra. Hela kvartalets förlust är hänförbar till den normalt svaga semestermånaden juli, i övrigt har vi försiktigt positiva rörelseresultat.

– Särskilt glädjande är att vi ser resultat av vårt aktiva arbete för att sänka våra lagernivåer, säger Johan Padel. Kassaflödet uppgick för tredje kvartalet till 166 (146) Mkr.

– Hösten ser ut att bli fortsatt tuff för den exportberoende träindustrin, säger Johan Padel. En stark krona tillsammans med en mycket avvaktande efterfrågan på trävaror sätter stark press på lönsamheten i branschen.

För tabell, se bifogad PDF.

NÅGRA VIKTIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET 2012:

-          Johan Padel, tidigare divisionschef i Moelven Timber, tillträdde som ny vd och koncernchef i Setra den 1 augusti. Han efterträdde Börje Bengtsson som går i pension.

-          Förhandlingar avseende avveckling Horndals sågverk i Avesta kommun avlutades under augusti. Kostnaden kommer att belasta resultatet i fjärde kvartalet.

-          Två nya medlemmar i Setras koncernledning har utsetts. Olle Berg, tidigare Stora Enso Building & Living, tillträder som marknads-och affärsutvecklingsdirektör efter årsskiftet. Pontus Friberg, tidigare IT-chef i Setra, är från och med den 1 oktober ny direktör för affärsstöd, med ansvar för koncerngemensamma supportfunktioner som miljö, inköp, logistik och IT.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Johan Padel, vd och koncernchef, telefon 08-705 03 10, mobil 070-214 82 44

Stefan Lundin, CFO, telefon 08-705 03 01, mobil 070-222 65 07

Setra är ett av Sveriges största träindustriföretag och en ledande aktör i Europa. Vi erbjuder miljöcertifierade träprodukter för inredning och byggnation till kunder inom bygghandel och industri. Koncernen har ca 1 000 anställda och omsätter ungefär 4,5 miljarder kronor. Närmare 60 procent av omsättningen utgörs av export till Europa, Nordafrika, Mellanöstern och Japan.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy