Skip to main content

Stor trävaruorder markerar trendbrott

Pressmeddelande   •   Jul 09, 2004 14:48 CEST

Setra har blivit ensamleverantör av furubräder till stommar för Kährs parkettgolv. Avtalet löper under tre år och omfattar cirka 100 miljoner kronor per år.

- Det är nytt och ett trendbrott att ett företag lägger hela försörjningen hos en leverantör på det här sättet istället för att köpa småvolymer. Vi kan nog tacka modernt management hos Kährs för ett sådant beslut, säger Setras VD Anders Nilsson.

Avtalet är ett samordningsavtal där Södra Timber och Iggesund Timber finns med som samarbetspartners till Setra. Också i det avseende är avtalet ett steg på vägen mot förnyade samarbetsformer inom träindustrin.

Den stora vinsten hos Kährs är att man istället för att köpa in mindre volymer från många leverantörer nu har lagt hela ansvaret på Setra som också håller lagret.

Anders Nilsson tror att den här typen av affär kan bädda för en fortsatt utveckling där sågverken kommer närmare kunderna och blir en partner snarare än en leverantör. Det skulle gynna både produkten och branschen i sin helhet.

På Kährs ser man också många fördelar med ett så omfattande och långsiktigt avtal.
- Med en stor leverantör kan man optimera samarbetet och driva gemensamma utvecklingsprojekt, något som är bra för båda företagen, konstaterar Folke Becker, VD på Kährs. Setra känner våra behov och just nu har vi tre tunga projekt på gång för att tillsammans försöka hitta effektiva lösningar för vårt fortsatta samarbete.

Avtalet signerades hos Kährs i Nybro den 8 juli 2004.

Fakta om Setra:
Setra Group AB är Sveriges största och Europas fjärde största träindustriföretag med en omsättning på drygt 5 miljarder kronor och cirka 1 500 anställda. Företaget bildades 2003 genom samgåendet mellan Assi Domän Timber och Mindab (Mellanskog Industrier AB) och är uppdelat i två affärsområden – Setra Sågade Trävaror och Setra Byggprodukter. Setra ägs av Sveaskog, 50 procent, LRF, 25 procent, Mellanskog, 24 procent, och till en procent av privata aktieägare. I företaget ingår 12 sågverk, fem förädlingsenheter och åtta distributionscentraler.

Setra levererar synligt trä av högsta kvalitet – sågat virke och förädlade trävaror som list, panel, golv, limträbalkar och tryckimpregnerat virke. Kunder är industri och bygghandel i Europa och Japan.

Fakta om Kährs:
AB Gustaf Kähr grundades 1857 och är idag en av världens ledande parkett- och trägolvsproducenter. Antalet anställda är cirka och omsättningen var år 2003 cirka 220 miljoner Euro. Kährs ägs av Nybron Flooring International i Schweiz och opererar på ett 40-tal marknader världen över med dotterbolag i ett tiotal länder. Huvudmarknader är Europa och Nordamerika. Dessutom agerar Kährs i Sydostasien genom lokala importörer och egna säljare.

Produktsortimentet besår av lamellparkett, fanérgolv och därtill hörande tillbehör. Kärs har produktionsanläggningar i Nybro, Ljusdal och Blomstermåla i Sverige, samt i Brumunddal i Norge.Ytterligare upplysningar lämnas av:
Urban Torstenson, Setra Group, 070-575 52 42
Anders Nilsson, Setra Group, 070-574 19 17

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy