Jhyf5whlkyssu2tlrlvr
Rgx1sr9huy6ncml7laa8

Svenska Fastighetsbranschens Investeringsaktiebolag bildas för att bidra till branschens utveckling

Pressmeddelanden   •   Nov 14, 2017 08:00 CET

Svenska Fastighetsbranschens Investeringsaktiebolag (PUBL) har bildats för att utveckla fastighetsbranschen. Konsortiet som går under kategorin ”Branch funding-bolag” ägs gemensamt av fastighetsbranschen och skall bidra till utvecklingen genom att tillföra nytänk och smarta lösningar för branschspecifika kringtjänster. Initiativtagare är Croisette Real Estate Partner

Bilder & Videor 1 bild

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

Grundare och delägare av koncernen. Tidigare bla.a Newsec och Datscha.

Om Svenska Fastighetsbranschens Investeringsaktiebolag (publ)

Fastighetsbranschens Branch funding-bolag

Vi driver fastighetsbranschen framåt
Svenska Fastighetsbranschens Investeringsaktiebolag (SF Invest) är fastighetsbranschens branchfunding-bolag, där våra ägare, som samtliga hör hemma i fastighetsbranschen, saminvesterar för att utveckla branschen tillsammans. SF Invest grundades av Croisette Real Estate Partner efter frustration kring hur kringtjänster i branschen inte utvecklades likt dess motsvarigheter i övriga branscher.

”Det behövs ordentliga krafttag i stora delar av vår bransch och vi som ungt konsultbolag kände direkt att det fanns ett behov av ett större, gemensamt driv från oss och övriga bolag i branschen. När vi lyfte upp några exempel till samarbetspartners i branschen var det uppenbart att det fanns ett flertal som upplevde detsamma”, – Per Svensson, VD, Croisette Real Estate Partner

SF Invest har för avsikt att starta, köpa eller driva bolag för kringtjänster i fastighetsbranschen, där det idag finns bristfällig konkurrens, felaktig prissättning eller ett stort behov av utveckling. Genom att agera med stora delar av branschen som ägare, kommer pressen på befintliga aktörer öka markant och branschen kommer utvecklas i positiv riktining.

Adress

  • Svenska Fastighetsbranschens Investeringsaktiebolag (publ)
  • Box 4317
  • 203 14 Malmö
  • Sverige