Småföretagarna föredrar sedlar och mynt

Pressmeddelanden   •   Jun 12, 2018 09:13 CEST

Den betalform som en stor del av de mindre företagen fortfarande föredrar är just fysiska pengar, det visar en kartläggning om pengahantering som Småföretagarnas Riksförbund har initierat. Förbundet, som representerar drygt 30 000 företagare runtom i Sverige, känner till att många handlare är djupt oroade över utvecklingen.

Skatteverket sågar i fel ände

Pressmeddelanden   •   Jun 08, 2018 07:41 CEST

Personalliggare i sig är ett bra verktyg för att motverka skattebrott och svartjobb. Småföretagarnas Riksförbund anser att gränsen för kontroll är nådd och den negativa effekten av personalliggare är just nu större än den positiva. Verktyget används på ett felaktigt sätt. Skatteverket sågar i fel ändå.

Regelverket på Skatteverket verkar värka på småföretagare

Pressmeddelanden   •   Maj 22, 2018 14:32 CEST

Småföretagare runt om i landet rasar över de nya regler som ska gälla för de företag som är skyldiga att föra personalliggare. Från och med den 1 juli ska registreras; den tid de själv som företagsledare är verksam, den tid make, maka, sambo och barn under 16 år är verksamma. Personer räknas som verksamma när de utför uppgifter i verksamheten, oavsett om de får lön eller inte.

Varning - Vårbudgeten kan innehålla spår av företagsamhet

Pressmeddelanden   •   Apr 16, 2018 15:36 CEST

Idag släppte regeringen sitt vårbudgetförslag och Småföretagarnas Riksförbund kan konstatera att innehållsförteckningen även borde ha en varningstext som deklarerar: Kan innehålla spår av företagsamhet.

Småföretagarnas Riksförbund satte stopp för en sänkning av gränsen för revisionsplikt

Pressmeddelanden   •   Apr 12, 2018 08:46 CEST

Småföretagarnas Riksförbund reagerade kraftigt på en rapport från Riksrevisionen som föreslog ett återinförande av revisionsplikten för små aktiebolag. För att väcka debatt i frågan samlade Småföretagarnas Riksförbund näringslivets aktörer i ett mycket välbesökt riksdagsseminarium vilket nu lett till att regeringen fattat det kloka beslutet att inte följa Riksrevisionens rekommendationer.

Regeringen sansar sig kring miljözoner

Pressmeddelanden   •   Mar 23, 2018 11:29 CET

Mats Eriksson, Småföretagarnas Riksförbund, ger en eloge till Socialdemokraterna för att de lyssnat och för att de nu inser det orimliga med ett dieselförbud i Stockholms innerstad 2020. Givetvis ska vi vara måna om miljön och ha ett hållbart samhälle men småföretagare måste få en rimlig chans att kunna byta bil inom rimlig tid på ett kostnadseffektivt och fungerande sätt.

Byråkratins djungel – snårig för både småföretagare och tjänstemän

Pressmeddelanden   •   Mar 19, 2018 12:26 CET

En svensk småföretagare måste navigera genom en byråkratisk djungel av regler, lagar och förordningar. Förutom att våra 290 kommuner ska övervaka och kontrollera de svenska företagarna, så måste dessa även förhålla sig till 22 myndigheter. I vissa fall överlappar myndigheternas och kommunernas tillsyn vilket innebär att en produkt som godkänts av en byråkrat förbjuds av en annan.

Du gamla, du friska

Pressmeddelanden   •   Mar 06, 2018 14:55 CET

​Den 8 mars firas internationella kvinnodagen. Småföretagarnas Riksförbund vill en dag som denna visa på den ojämställdhet som finns mellan kvinnors och mäns företagande och ge politikerna två konkreta förslag som skulle främja jämställdheten, förbättra folkhälsan och öka kvinnors företagande.

Företagare är Sveriges hårdast arbetande grupp

Pressmeddelanden   •   Mar 02, 2018 10:58 CET

11 procent av Sveriges företagare tillhör gruppen med riktigt låga inkomster, alltså hushåll vars inkomster är hälften eller mindre än det genomsnittliga hushållets. Bland tjänstemän har bara 1 procent så låga inkomster och bland arbetare bara 3 procent. De som driver eget är alltså Sveriges ”arbetande fattiga”. Det vore bra om politiken fick förståelse för företagens vardag.

7 framgångstips till norrlandskommunerna

Pressmeddelanden   •   Feb 26, 2018 14:23 CET

Fram till år 2020 ska regeringen dela ut 70 miljoner kronor årligen till kommuner i norra Sverige. Pengarna är till för att att utveckla det lokala företagsklimatet. Det finns en stor risk att riktade statsbidrag blir administrativt krångliga och ger liten effekt. Därför vill nu Småföretagarnas Riksförbund ge kommunerna 7 konkreta tips för att nå ett lyckat resultat.

Kontaktpersoner 11 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Näringspolitisk samordnare
 • mattias.andersson@smaforetagarna.eu

 • Presskontakt
 • Styrelseledamot
 • ihsihtv.mmoberpag@cssmaforetabagarnani.eimu

 • Presskontakt
 • Förbundssekreterare
 • Ansvarig socialförsäkringsfrågor
 • kqzcmauyriuwuna.bomwusctborgdfhi-tqxatrane@smalaforetaqrgakcrna.rfjfeu
 • 070-3227883

Om Småföretagarnas Riksförbund

Småföretagarnas Riksförbund - Av småföretagare, med småföretagare, för småföretagare!

Opinionsbildare inom svensk näringspolitik.

Småföretagarnas Riksförbund är en oberoende rikstäckande organisation utan stor administration - grundad och ledd av aktiva småföretagare med stor erfarenhet av ledarskap och opinionsbildning när det gäller småföretagarfrågor. Förbundet vill förbättra villkoren för att äga och driva ett litet företag i Sverige. Detta gör vi bland annat genom att skapa opinion via många kanaler, från möten med enskilda politiker till debattartiklar, utredningar, undersökningar och rikskampanjer. Några exempel på de frågor förbundet driver är: att få bort den allmänna löneavgiften samt de två veckornas sjuklöneansvar för små företag, minskning av regelbördan för företagande, utbyggnad av det sociala skyddsnätet för företagare samt att lagen om offentlig upphandling anpassas till de små företagen.

Adress

 • Småföretagarnas Riksförbund
 • Storgatan 64
 • 263 31 Höganäs
 • Vår hemsida

Länkar