W19z325gpiebi97yxkq6
Dxepfrsgyl3tp3ezlmd3

Storbolagens sena betalningar – ett gissel för småföretagare

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2017 15:27 CET

För Småföretagare är det inte ovanligt med betaltider på uppemot 120 dagar för att få betalt från de stora svenska företagen. Men det är en relativt kort period i jämförelse med Jordbruksverkets skandallånga betaltider på över 2 år. Hur ska problemen med långa betaltider kunna lösas inom näringslivet om inte ens svenska myndigheter lyckas sköta sina utbetalningar inom rimlig tid?

Rwq5gnjydqfbta9bkvfj
U0rmn2dhgs5urlzapl4x

Öppen fråga till infrastrukturminister Tomas Eneroth, S

Pressmeddelanden   •   Dec 12, 2017 11:25 CET

Debatten är intensiv kring frågan om dieselförbud i Stockholm. De företagare som dagligen utför tjänster i Stockholmsområdet, följt rekommendationer och investerat i miljöanpassade dieselbilar, ställer nu en öppen fråga till infrastrukturminister Tomas Eneroth; Vad är det som gäller, kommer alla dieselbilar inklusive de som har miljöklassning Euro 6 att förbjudas i Stockholmsregionen år 2020?

I1gxbpxdh2102j98zocw
Dxepfrsgyl3tp3ezlmd3

60 procent av landets företag hamnar i utanförskap i förslag om etableringsjobb

Pressmeddelanden   •   Dec 11, 2017 11:36 CET

Ca 60 procent av landets småföretag är idag inte kollektivavtalsanslutna. När nu facken och arbetsgivarorganisationer presenterat en överenskommelse kring en modell om etableringsjobb exkluderar man denna stora grupp av små företag som varje dag säkerställer att integration och jobbtillfällen skapas runt om i landets kommuner.

U0rmn2dhgs5urlzapl4x
U0rmn2dhgs5urlzapl4x

Stockholms småföretagare drabbas av förbud mot dieselbilar

Pressmeddelanden   •   Nov 29, 2017 14:16 CET

Småföretagarnas ledamot Mats Eriksson har i forumet "En företagares vardag" pekat på problemen med ett införande av dieselförbud till år 2020 - ett inlägg som nu sprider sig som en löpeld på Facebook. Småföretagarnas Riksförbund vill skapa goda förutsättningar för ett hållbart företagande. Ogenomtänkta miljöförslag leder till orimliga konsekvenser för både företagare och anställda i Stockholm.

Iwvdopveneluhu0jy05s
Iwvdopveneluhu0jy05s

Peter Thörn ny tillförordnad förbundsordförande

Pressmeddelanden   •   Nov 27, 2017 11:11 CET

V2ynbav0xnscekgo2ccn

36 000 lärlingsplatser skulle kunna skapas bland de mindre företagen i Sverige

Pressmeddelanden   •   Okt 18, 2017 14:49 CEST

Det finns uppenbara bekymmer på arbetsmarknaden: många företag lyckas inte hitta den personal som de söker, samtidigt som många med utländsk bakgrund och ungdomar går utan arbeten. En viktig anledning till detta är att Sverige saknar lärlingsutbildningar.

Dmirwyh0uqcbuw4xus4y

Innebär ökade anslag till rättsväsendet ökad rättssäkerhet för mikroföretagare?

Pressmeddelanden   •   Okt 06, 2017 11:30 CEST

Mikroföretagare utsätts dagligen för olika brott där det som oftast åligger företagaren själv att bevisa sin oskuld. Det kan handla om stöld och skadegörelse, datorrelaterad brottslighet och misstänkliggörande från olika myndigheter. Kommer ökade anslag till rättsväsendet innebära en bättre rättssäkerhet för den som driver ett mindre företag?

Qmt7dhbefmftnhmp5gir

Småföretagarna i möte med näringsminister Mikael Damberg för att diskutera regelförenklingar för mikroföretag

Pressmeddelanden   •   Sep 28, 2017 12:19 CEST

​Imorgon fredagen den 29 september har representanter för Småföretagarnas Riksförbund blivit inbjudna till ett möte med näringsminister Mikael Damberg. På mötet kommer förbundet ta upp problem och lösningar kring kompetensförsörjning till mikroföretag och mikroföretagens möjligheter i regeringens exportstrategi. Förbundet kommer även att presentera några konkreta regelförenklingsförslag.

Media no image

Förmynderi och allmosor skapar inga nya jobb!

Pressmeddelanden   •   Sep 22, 2017 09:58 CEST

Efter att ha tagit del av riksdagens budgetdebatt kan det upplevas att det är riksdagspolitikernas insatser som är avgörande för att jobb och tillväxt ska ske. Genom att fördela allmosor till olika grupper så är problemen ur världen och det är dags att gå vidare med att bråka om nästa budget.

Men är Sveriges framtida tillväxt baserad endast på av staten fördelade skattepengar?

Småföretagarnas Riksförbund ser en annan verklighet. Det som bortses av rikspolitiken är hur utbetalade skattepengar används av myndigheter, landsting och kommuner.

Frågan som borde diskuteras i riksdagens talarstol är varför alla dessa miljarder avsatta till arbetsmarknadsåtgärder, utbildningsinsatser, innovationer och klimatåtgärder inte når den effekt de är avsedda för. Småföretagarnas Riksförbund anser att problemen ligger i styrning, ledning och hur oförstående förmyndarmyndigheter inte ser vanliga människors verklighet.

Varje dag får förbundet ta del av småföretagares berättelser som handlar om att få vardagen att gå ihop. Företagare som gör allt för att få sina anställda att trivas och må bra. Företagare som i sin vardag tar ansvar för att anställda med problem av olika dignitet ska få förutsättningar att växa som människor. Företagare som vill bidra till att minska utanförskap och hjälpa nyanlända att få en möjlighet att kunna försörja sig själv och sin familj. Det är dessa insatser i det lilla som gör en stor skillnad.

Med denna vetskap är det därför sorgligt att företagare i samma berättelser beskriver hur de i kontakten med myndigheter, till uppgift att hjälpa, blir misstänkliggjorda som fuskare. Exemplen är många kring hur stelbent byråkrati försätter småföretagare i tidskrävande och motivationsdämpande situationer på grund av fel ifyllda blanketter. Detta leder till att tilliten och toleransen mellan företagare och försvarare av den svenska modellen blir större och större.

Det är bland småföretagande målare, lastbilsåkare, trädgårdsanläggare, frisörer, lokalvårdare, handlare, lantbrukare, byggare som jobb skapas. Det är i denna verklighet som myndigheter ska stötta genom att göra den juridiska rappakaljan begriplig. Istället för att komplicera byråkratin borde ledning och styrning fokusera på att säkerställa att statliga budgetsatsningar når ut till de som kan se till att hela Sverige kan fortsätta att leva.

Anne A Marbrandt
Förbundsordförande
Småföretagarnas Riksförbund

Småföretagarnas Riksförbund är en partipolitiskt, etniskt, religiöst och kulturellt obunden organisation som arbetar för att främja privat företagsamhet. I styrelsen sitter aktiva småföretagare som driver medlemmarnas intressen bland annat genom opinionsarbete, debatt och möten med politiker.

Budgetdebatten fokuseras nu på hur politikerna fördelar allmosor till olika grupper för att skapa jobb och tillväxt. Småföretagarnas Riksförbund ställer sig frågan - Är verkligen Sveriges framtida tillväxt endast baserad på hur staten fördelar skattepengar?

Läs vidare »
T3bwxptx5lcwhdoojlaf

3:12-reglerna – en obegriplig cirkus

Pressmeddelanden   •   Sep 21, 2017 07:00 CEST

Sedan 3:12-reglerna infördes 1991 har jurister och politiker jonglerat med paragraferna och ändrat reglerna 94 gånger. Det har blivit mer komplicerat utan att bli rättvisare. Företagaren har begripit mindre och mindre. De enda som applåderat har varit en och annan skattejurist som försörjt sig på att utföra trolleritrick och hitta kryphål. Dags att sätta stopp för denna obegripliga 3:12-cirkus.

Kontaktpersoner 9 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Styrelseledamot
 • shogjnsinzvsv.vqoberbcqcg@mcfcmgsmaforetagarnaem.ejnu

 • Presskontakt
 • Förbundssekreterare
 • Ansvarig socialförsäkringsfrågor
 • maria.kcbonfborgrhas-tggjkmmflranejbrhhluj@smakngfdrauqbdlfobqrexztagayarna.nxeu
 • 070-3227883

Om Småföretagarnas Riksförbund

Småföretagarnas Riksförbund - Av småföretagare, med småföretagare, för småföretagare!

Opinionsbildare inom svensk näringspolitik.

Småföretagarnas Riksförbund är en oberoende rikstäckande organisation utan stor administration - grundad och ledd av aktiva småföretagare med stor erfarenhet av ledarskap och opinionsbildning när det gäller småföretagarfrågor. Förbundet vill förbättra villkoren för att äga och driva ett litet företag i Sverige. Detta gör vi bland annat genom att skapa opinion via många kanaler, från möten med enskilda politiker till debattartiklar, utredningar, undersökningar och rikskampanjer. Några exempel på de frågor förbundet driver är: att få bort den allmänna löneavgiften samt de två veckornas sjuklöneansvar för små företag, minskning av regelbördan för företagande, utbyggnad av det sociala skyddsnätet för företagare samt att lagen om offentlig upphandling anpassas till de små företagen.

Adress

 • Småföretagarnas Riksförbund
 • Storgatan 64
 • 263 31 Höganäs
 • Vår hemsida

Länkar