Skip to main content

Taggar

Arbetsgivar-och egenavgifter

Egenföretagare

Lärlingssystem

Sjukförsäkringssystemet

regelverket

regelverket 125 Egenföretagare 90 Arbetsgivar-och egenavgifter 46 Lärlingssystem 41 sjuklöneansvaret 36 Sjukförsäkringssystemet 34 las 20 Sjuklöneansvar 13 skatteverket 12 skatter 11 Glesbygd 8 ungdomsarbetslösheten 8 Småföretagarnas Riksförbund 7 turordningsreglerna 7 sociala skyddsnätet 7 mikroföretagare 5 offentlig upphandling 4 bolagsskatten 4 arbetsförmedlingen 4 socialt skyddsnät 4 mikroföretag 4 revisionsplikt 3 3:12 reglerna 3 rättssäkerhet 3 LOU 3 företagande 3 socialförsäkringen 3 krogmomsen 2 transportstyrelsen 2 betalningsföreläggande 2 enmans- och småföretagare 2 kontanter 2 arbetsmarknadspolitik 2 kollektivavtal 2 traineejobben 2 socialbidrag 2 small business act for europe 2 skatteregler 2 sjuklönekostnaderna 2 betalningsmedel 2 landsbygd 2 upp till 10 anställda 2 riksdagen 2 riksdagens utredningstjänst (rut) 2 tv-avgift 2 lo 2 färdskrivare 2 10 anställda 2 integrationen 2 betalningstid 2 trygghetssystem 2 kommuner 2 a-kassa 2 andra veckan 2 arbetsfordon 2 arbetsmarknad 2 MyNewsdesk 2 arbetarskydd 1 likviditet 1 it-branschen 1 Bolagsskatt 1 datorer 1 starta företag 1 skapa arbetstillfällen 1 lärarutbildningen 1 sjukvården 1 fredrik reinfeldt 1 lag 1 lagrådsremiss 1 bensinskatt 1 yrkesval 1 avgifter 1 optioner 1 naturturism 1 regering 1 riksgälden 1 Anställningsvillkor 1 integrationspolitik 1 socialdepartementet 1 byråkrati 1 västernorrland 1 offentliga upphandlingar 1 företagsöverlåtelser 1 vårbudget 1 laptops 1 Göran Hägglund 1 skuldsanering 1 valet 1 riskanalyser 1 kärnkraftverk 1 avbrott 1 sjukfrånvaron 1 trygg-hansa 1 näringspolitik 1 södra sverige 1 socialt företagande 1 handläggningstiderna 1 rot 1 lagen om offentlig upphandling 1 bankkontor 1 byråkratin 1 revisorer 1 gustav fridolin 1 speditörer 1 ulf kristersson 1 lagstiftningen 1 landsbygden 1 förbundsordförande 1 edi 1 färdtjänst 1 jobbcoacher 1 poliser 1 skattebeslut 1 bokföringsbyrå 1 familjeföretag 1 af 1 torghandlare 1 statsminister 1 folkpartiets landsmöte 1 smartphones 1 budgetmotion 1 skuggbudget 1 väljare 1 partiledardebatt 1 staten 1 fåmansföretag 1 stefan löfven 1 svenska skolan 1 skattefrågor 1 revisor 1 rekommendation 1 lärlingar 1 studiemotivation 1 nya regler 1 svenska ekonomin 1 inkomstskatt 1 nyanställer 1 pensionen 1 osund konkurrens 1 appar 1 fem år 1 praktikjobb 1 minskad arbetslöshet 1 sgi 1 åtal 1 statlig skatt 1 justitieminister beatrice ask 1 domstolsverket 1 kontrollavgift 1 befolkningsutveckling 1 lärlingsplatser 1 entreprenören 1 turismen 1 arbetsmarknadsministern 1 provision 1 skatteplanering 1 sjukregler 1 rättsskydd 1 brottsförebyggande rådet 1 underleverantörer 1 kunden 1 sba 1 fas 3 1 nordiska ministerrådet 1 sfr 1 småföretagarprofil 1 företagarfrågorna 1 framtidstron 1 sänkta arbetsgivaravgifter 1 borttagandet av las 1 slopandet av sjuklöneansvaret 1 ekonomisk risk 1 regeringsförklaringen 1 statsministern 1 småföretagarna fick ingenting 1 kejsarens nya kläder 1 nya ministrarnas 1 kammarkollegiet 1 hängslen och livrem 1 reformutrymme i sveriges ekonomi 1 nya kriser 1 jämna cykler 1 överdriven försiktighet 1 reformutrymmet 2011 är mycket större 1 skapas fler jobb 1 sjuklöneansvaret som turordningsreglerna 1 småföretagarnas situation 1 röd/gröna blocket 1 skuggbudgeten 1 åkerinäringen 1 enskilda åkare 1 transsportstyrelsen 1 kontroll av åkarnas körtider 1 tillsynsavgift 1 kontroll av kör- och vilotider 1 nya digitala färdskrivarna 1 utländska åkares 1 straffvärdet 1 inte tillförlitliga 1 2010/11: t388 1 centerns röst 1 moderata partitoppens 1 arbetsgivarnas sjuklöneansvar 1 kvalificerad arbetskraft 1 doing business 1 hiab 1 7 karensdagar 1 remissyttranden 1 kortavgifter 1 brännpunkt 1 tv-sändningar 1 transportköpare 1 fåmansbolag 1 målutredningen 1 ekonomiska risker 1 finansmarknadsminister 1 domstolsväsendet 1 rättssäkerheten 1 skatteprocesser 1 granskningsdispens 1 remissinstanser 1 målarettan 1 kostnad 1 tjänstedirektivet 1 bortagna revisorsplikten 1 nystartszoner 1 snedvriden konkurrens 1 sjukanmälan 1 högsta förvaltningsdomstolen 1 slutna kassahanteringssystem 1 transportnäringen 1 kreditupplysningsföretag 1 karensdagarna 1 gunnar karlsson 1 fordringsägare 1 lägre skatt för utländska experter 1 avdragsrätt för forskning och utbildning 1 halvering av momsen 1 låneförbudet i abl 1 generationsväxlingar 1 borgenärsskyddet 1 skatteflyktsmotivet 1 sjukförsäkringsminister 1 eu-kommissionärer 1 riksdagsledamöterna 1 jennie nilsson 1 inkomstuppgifter 1 vårmotionerna 1 arbetspraktik 1 tillväxthinder 1 offentliga upphandlare 1 allmänna reklamationsnämnden 1 statens betalningar 1 sjukförsäkringsskydd 1 enmansföretagare 1 skatteutskottet 1 internationell marknad 1 offentlig upphandling (lou) 1 sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen 1 skattetrycket 1 2 år 1 anna-karin hatt 1 tvistemål 1 gårdsförsäljning av alkohol 1 svenska alkoholpolitiken 1 statliga monopolet 1 anställningsformer 1 frisör- och restaurangbranscherna 1 varningslistan 1 varningsinfo 1 åkeriföretag 1 momssänkningen 1 elpriserna 1 värnskatten 1 momsen 1 momssänkning 1 ansvar för framtiden 1 ansvar för nya jobb 1 finansieringen 1 2011/12: fi245 1 kreditupplysningslagen (1973:1173) 1 jobbpaket 1 turordningsreglerna i las 1 finansminister anders borg 1 frisöryrket 1 ensamföretagare 1 frisörsalonger 1 storstadsregioner 1 moderatstämman 1 de nya moderaterna 1 sveriges enda arbetarparti 1 skattesänkarparti 1 orderbekräftelse 1 momslagstiftningen 1 konsumentköplagen 1 föräldrapenning 1 region 4 1 sydsvenska företag 1 åklagarväsendet 1 skattedeklarationer 1 skattekonto 1 återbetalningsskyldigheten 1 prejudicerande 1 felaktiga inbetalningar 1 apputvecklare 1 applikationer till smartphones 1 dubbelbeskattningen 1 internationella konkurrensen 1 minimum 7 karensdagar 1 gunvor g ericson (mp) 1 solveig zander (c) 1 myndigheten tillväxtanalys 1 frisör och restaurang 1 personalliggarens utförande och förvaring 1 bevisbördan 1 restriktivitet 1 juridisk osäkerhet 1 telemarketing-branschen 1 inskränkning avtalsfriheten 1 kreditupplysnings-företagen 1 hotet om inkasso 1 ångervecka för företagare 1 ”elområdesindelningen 1 diskriminering av sydsvenska företag 1 energiminister anna-karin hatt 1 stämningsansökan 1 arbetslösa ungdomar 1 ungdomsfientlig 1 saltsjöbadsanda 1 ersättningen 1 kontanthandel 1 arbetsmiljöverket (av) 1 arbetsmiljöarbetet (sam) 1 arbetsmiljöutredningar 1 socialförsäkringsminister Ulf Kristersson 1 skattereformer 1 anmälda brott 1 förvaltningskostnader 1 indrivningsföretag 1 aktiebolagslagens regler 1 kravbrev 1 bokföringsmaterial 1 oetiska skuldindrivningar 1 punkskatter 1 beviskraven 1 ägarstyrning 1 centerpartiets invit 1 trendbrott för blockpolitiken 1 frivillig revision 1 elektroniska 1 lärlingslöner 1 eu:s small business act 1 www.vgregion.se 1 kom(2010) 712 1 uppsats i arbetsrätt 1 arbetsgivarföreträdarna 1 arbetstagarorganisationen lo 1 åkeribranschen 1 nordiska åkeriorganisationernas 1 cabotagetrafiken 1 transportarbetarförbundet 1 kammaråklagare tord josefson 1 nationell samordning 1 näringsidkare 1 debattartikel i dagens nyheter 1 jobbskatteavdragen 1 skärpta straff 1 klimat- och energipolitik 1 sba (small business act). 1 ”small business act” 1 företagsklimat i europa 1 administrative bestämmelser 1 sänkt bolagsskatt 1 alliansens höstbudget 1 företagsorganisationer 1 svensk arbetsmarknad 1 enmansföretag 1 ”small business act for europe”. 1 gynnsamt företagsklimat 1 princip 1 handlar om entreprenörskap 1 skolornas kursplaner 1 entreprenörskapets betydelse 1 lärlingsutbildningar 1 stöd till invandrare 1 sänka arbetsgivaravgifterna 1 ta bort sjuklöneansvaret 1 intyg 1 ekonomiska riskerna 1 regeringens höstbudget 1 riksrevisionens 1 förenklingsförslag 1 lagrådet 1 reformländer 1 småföretagarvänlig politik 1 fria arbetsmarknader 1 medlemsländerna 1 lönekostnaderna 1 moderaternas partisekreterare 1 aktiebolags företrädare och aktieägare 1 tidsfrister 1 restaurangjobb 1 tillväxtplaner 1 princip 3 1 småföretagens vardag 1 almedalsanda 1 innovationsråd 1 enskilda firman 1 bluffaktureringsföretagen 1 avtal föreligger 1 månadsrapportering 1 offentliga förvaltningar 1 bolagsverkets 1 enklareregler.se 1 skåpkarosseri 1 momslagens 22 kap 2 punkten 1 nytt partiprogram 1 avskaffandet av sjuklöneansvaret 1 arbetsrätten 1 ”elektroniska inkomst¬uppgifter per individ och månad” 1 personalkostnader 1 socialdemokraternas kongress 1 åkarnas förhållanden i sverige 1 åklagarna 1 danska och tyska lärlingssystemet 1 www.smaforetagarna.eu (under aktuellt & opinion 1 eu-rådet 1 teoretiska och praktiska linjer 1 lärlingsskatt 1 almedalsveckan 2013 1 3:12 1 betalningstider och dröjsmålsränta 1 fordringar mot företag eller myndigheter och andra offentliga organ 1 handelstransaktioner mellan näringsidkare 1 tvingande 1 sba består av 10 principer 1 princip 5 handlar om offentlig upphandling och statligt stöd 1 www.upphandlingsstod.se 1 tillväxtanalys genomfört (rapport 2011:13) 1 lärlingssystemen 1 yrkesintroduktionsavtal 1 3:12 regler 1 kapitalinkomst 1 skattereformen 1 sociala bidragssystemen 1 90 dagars arbetslöshet 1 arbetsmarknads-lösningar 1 utbildningsåtgärder 1 anders borg och regeringen 1 upploppen 1 anställa fler ungdomar 1 globaliseringsrådet 1 oecd-möte 1 vägtransportarbete (2005:395) 1 ”mobila arbetstagare” 1 arbetstidsbok 1 arbetstidsdokument 1 utbildningsnivån 1 rörligheten bland unga 1 institutionella faktorerna 1 näringslivspolitiken 1 karenstid 1 eu-anslag 1 förslag till nya 3:12 regler 1 svenska företagen 1 lagrådets skarpa kritik 1 skattereglerna 1 plombera antennuttaget 1 sjuklöneansvaret bromsar nyanställningar 1 jobbskaparlinjen 1 småföretagarpartiet 1 statliga inkomstskatten 1 femte jobbskatteavdraget 1 sänkt skatt 1 sänkt skatt för pensionärer 1 småföretagens expansionsvilja 1 småpartierna inom alliansen 1 datorer och surfplattor 1 tv- avgift 1 plombering och intyg 1 skattesedeln 1 gunnar karlssons (kth) presentation på youtube 1 2009:1235 återfinner man i § 5 1 prop. 2008/2009:195 1 fempunktsprogram 1 hela sjuklöneansvaret 1 osäkerhetsfaktor 1 minskade intäkter 1 regeringens arbetsmarknadspolitik 1 budgetförhandlingarna på harpsund 1 centerns politik 1 svenska välfärdsmodellen 1 korta sjukfrånvaron 1 företagens sjuklöneansvar 1 främja småföretagande och nyanställningar 1 avskaffa sjuklöneansvaret 1 sänka arbetsgivaravgiften 1 högkostnadsskyddet för sjuklöne-kostnader 1 månadsrapportering av löner 1 skattskyldighet vid uthyrning 1 slopa båda sjuklöneveckorna 1 Visa alla taggar

Senaste nytt

Småföretagare = fattigpensionär?

Småföretagare = fattigpensionär?

Pressmeddelanden   •   Jan 23, 2019 10:00 CET

Företagarna i Sverige blir äldre, en oroväckande stor andel. Bland de som förvärvsarbetar är sju procent egna företagare. Bland de i åldrarna 65 till 74 år som jobbar, är däremot över 40 procent egna företagare. Hur kommer det sig att så många av företagarna är äldre? Är det så att äldre som driver företag gör det för att ”ha något att göra” eller p.g.a. att pensionen inte räcker till?

Pensionärer är de företagare som håller landsbygden vid liv

Pensionärer är de företagare som håller landsbygden vid liv

Pressmeddelanden   •   Jan 10, 2019 08:33 CET

De äldre företagarna är Sveriges bortglömda vardagshjältar. Det är personer som ofta fortsätter att arbeta många år efter att deras jämnåriga har börjat pensionera sig. De äldre företagarna erbjuder nödvändiga tjänster, skapar arbetstillfällen och bidrar med skatteintäkter. Samtidigt är det oroväckande att yngre talanger inte tar över de verksamheter som de äldre företagarna har byggt upp.

Kom igen Alliansen, var den vuxna i rummet!

Kom igen Alliansen, var den vuxna i rummet!

Pressmeddelanden   •   Dec 03, 2018 09:49 CET

Regeringens budgetförslag innehåller en orättvis dold skattehöjning i arbetsgivaravgiften. 2 miljarder går till staten och inget till arbetsgivarna. Alliansen har nu möjlighet att vara den vuxna i rummet som säkerställer att skålen med arbetsgivaravgifter fördelas rättvist genom att sänka arbetsgivaravgiften till 30,52% i budgeten för 2019.

 När behovet är som störst – är viljan som lägst

När behovet är som störst – är viljan som lägst

Pressmeddelanden   •   Nov 22, 2018 11:02 CET

Småföretagarna vädjar till samtliga partiledare att visa ett tydligt ledarskap till gagn för landet och inte enbart för sitt enskilda parti. Genom att förbättra förutsättningarna för landets närmre en miljon småföretagare skapas den dynamik och utveckling som krävs för att varje kommun och varje ort i landet ska kunna bibehålla konkurrenskraft och arbetstillfällen även vid en konjunkturnedgång.

Ladorna är tomma i regelbudgeten

Ladorna är tomma i regelbudgeten

Pressmeddelanden   •   Okt 17, 2018 10:46 CEST

Regelkrånglet ökar i en alldeles för hög takt och är alldeles för administrativt kostsamt för landets småföretagare. Därför föreslår Småföretagarnas Riksförbund att det Införs en s.k. regelbudget. Vilket innebär att varje ny regel måste "bekostas" av att en annan regel tas bort

Annie (C) och Jonas (V) syn på företagsamhet förvirrande lika för väljarna

Annie (C) och Jonas (V) syn på företagsamhet förvirrande lika för väljarna

Pressmeddelanden   •   Sep 25, 2018 07:47 CEST

Inför valet presenterade Småföretagarnas Riksförbund ett valquiz med utdrag ur riksdagspartiernas hemsidotexter kring företagande och deltagarna skulle lista ut vilken text som tillhörde vilket parti. 737 personer genomförde valquizet och medelpoängen var blygsamma 1, 8 rätt av 8 möjliga. Det var ingen som lyckades att få alla rätt.

Erik Sjölander, Småföretagarnas Riksförbund, tar plats i statlig utredning

Erik Sjölander, Småföretagarnas Riksförbund, tar plats i statlig utredning

Pressmeddelanden   •   Sep 21, 2018 08:51 CEST

Småföretagarnas Riksförbunds näringspolitiska talesperson *Erik Sjölander har av statsrådet Mikael Damberg, näringsdepartementet, fått ett förordnande att ingå som expert i utredningen om ett tryggare företagande i ett förändrat arbetsliv – för tillväxt och innovation.

Ny lag kan hindra glesbygdens egna bärkraft

Ny lag kan hindra glesbygdens egna bärkraft

Pressmeddelanden   •   Aug 20, 2018 09:20 CEST

Bär finns i våra mer glest befolkade områden, områden som samtliga rikspolitiker säger sig värna. Bären hanteras i första hand av små företag, även detta något av vikt för riksdagspolitiker. Nu lägger regeringen ett lagförslag som rör beskattning och betalning vid tillfälligt arbete i Sverige som skapat stor oro bland de företag som försörjer landet med dessa vilda och uppskattade bär

Företagande är nyckeln till integration

Företagande är nyckeln till integration

Pressmeddelanden   •   Aug 17, 2018 09:18 CEST

Under 2017 utgjorde de utrikesfödda 22 procent av arbetskraften i förvärvsaktiv ålder och 53 procent av de arbetslösa. Att lösa integrationen är nyckeln till att lösa problemen på arbetsmarknaden och reformer krävs som stärker drivkrafter till arbete för att bryta utanförskapet.

Villkoren för företagare måste upp i valrörelsen

Villkoren för företagare måste upp i valrörelsen

Pressmeddelanden   •   Aug 06, 2018 11:52 CEST

Valrörelsen har hittills kommit att handla om många saker: torkan, migration, brottslighet. Men företagarfrågan lyser med sin frånvaro. Samtidigt halkar Sverige efter omvärlden sett till företagsklimatet, skriver Nima Sanandaji och Erik Sjölander, som idag 6/8 lanserar boken "Sveriges hårdast arbetande grupp – småföretagarna". Tid och plats: Kl 17-19, Knuts Bar, Regeringsgatan 77, Stockholm.

Ta bort sjuklöneansvaret för mikroföretag!

Ta bort sjuklöneansvaret för mikroföretag!

Pressmeddelanden   •   Jul 02, 2018 08:48 CEST

Det är småföretagen som förväntas bekosta framtidens välfärd. Då är det viktigt att Sveriges hårdast arbetande grupp får en trygg grund att stå på och en sjuk- och föräldraförsäkring att lita på. Småföretagarna ger fyra konkreta tips att ta fasta på i den nya utredning om socialförsäkringssystem för småföretagare som Näringsminister Damberg och Socialminister Annika Strandhäll nu tillsatt.

Skatteverkets ställningstagande kring personalliggare skapar förvirring bland småföretagare

Skatteverkets ställningstagande kring personalliggare skapar förvirring bland småföretagare

Pressmeddelanden   •   Jun 28, 2018 11:34 CEST

Nu tre dagar innan lagen om personalliggare träder i kraft presenterar Skatteverket sitt ställningstagande kring hur lagen ska tolkas och vad som avses med begreppet verksam. Otydligheterna och bristen på förutsebarhet kvarstår dock. Ställningstagandet kryllar av ”obetydlig”, ”bedömning” och andra ludderier. Vilket leder till förvirring bland småföretagare.

 Inbjudan till Småföretagardagen i Almedalen 2018

Inbjudan till Småföretagardagen i Almedalen 2018

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2018 08:22 CEST

I Almedalen den 4 juli bjuder Småföretagarnas Riksförbund in till pratshow och intressanta samtal med personer som alla representerar viktiga delar för att uppnå och bibehålla ett företagsklimat i världsklass. Medverkande gäster är: Stina Billinger, statssekreterare Näringsdepartementet, Lars Hjälmered (M), Johan Eklund, VD Entreprenörsskapsforum, Felix Sandberg, Norderbergs Webbyrå

Sverige långt ifrån etta på bollen

Sverige långt ifrån etta på bollen

Pressmeddelanden   •   Jun 26, 2018 11:40 CEST

I en jämförelse med länder i Östersjöregionen framträder ett intressant mönster. Alla länder har en förstaplats på någon punkt av företagandets villkor, förutom just Sverige. Om Sverige fortsätter halka efter, så kommer ekonomin och välfärden att lida för det. Sverige är inte etta i någon aspekt, utom när det gäller att ha högst skatter för framgångsrika företagare.

Småföretagarna föredrar sedlar och mynt

Småföretagarna föredrar sedlar och mynt

Pressmeddelanden   •   Jun 12, 2018 09:13 CEST

Den betalform som en stor del av de mindre företagen fortfarande föredrar är just fysiska pengar, det visar en kartläggning om pengahantering som Småföretagarnas Riksförbund har initierat. Förbundet, som representerar drygt 30 000 företagare runtom i Sverige, känner till att många handlare är djupt oroade över utvecklingen.

Skatteverket sågar i fel ände

Skatteverket sågar i fel ände

Pressmeddelanden   •   Jun 08, 2018 07:41 CEST

Personalliggare i sig är ett bra verktyg för att motverka skattebrott och svartjobb. Småföretagarnas Riksförbund anser att gränsen för kontroll är nådd och den negativa effekten av personalliggare är just nu större än den positiva. Verktyget används på ett felaktigt sätt. Skatteverket sågar i fel ändå.

Regelverket på Skatteverket verkar värka på småföretagare

Regelverket på Skatteverket verkar värka på småföretagare

Pressmeddelanden   •   Maj 22, 2018 14:32 CEST

Småföretagare runt om i landet rasar över de nya regler som ska gälla för de företag som är skyldiga att föra personalliggare. Från och med den 1 juli ska registreras; den tid de själv som företagsledare är verksam, den tid make, maka, sambo och barn under 16 år är verksamma. Personer räknas som verksamma när de utför uppgifter i verksamheten, oavsett om de får lön eller inte.

Varning - Vårbudgeten kan innehålla spår av företagsamhet

Varning - Vårbudgeten kan innehålla spår av företagsamhet

Pressmeddelanden   •   Apr 16, 2018 15:36 CEST

Idag släppte regeringen sitt vårbudgetförslag och Småföretagarnas Riksförbund kan konstatera att innehållsförteckningen även borde ha en varningstext som deklarerar: Kan innehålla spår av företagsamhet.

Småföretagarnas Riksförbund satte stopp för en sänkning av gränsen för revisionsplikt

Småföretagarnas Riksförbund satte stopp för en sänkning av gränsen för revisionsplikt

Pressmeddelanden   •   Apr 12, 2018 08:46 CEST

Småföretagarnas Riksförbund reagerade kraftigt på en rapport från Riksrevisionen som föreslog ett återinförande av revisionsplikten för små aktiebolag. För att väcka debatt i frågan samlade Småföretagarnas Riksförbund näringslivets aktörer i ett mycket välbesökt riksdagsseminarium vilket nu lett till att regeringen fattat det kloka beslutet att inte följa Riksrevisionens rekommendationer.

Regeringen sansar sig kring miljözoner

Regeringen sansar sig kring miljözoner

Pressmeddelanden   •   Mar 23, 2018 11:29 CET

Mats Eriksson, Småföretagarnas Riksförbund, ger en eloge till Socialdemokraterna för att de lyssnat och för att de nu inser det orimliga med ett dieselförbud i Stockholms innerstad 2020. Givetvis ska vi vara måna om miljön och ha ett hållbart samhälle men småföretagare måste få en rimlig chans att kunna byta bil inom rimlig tid på ett kostnadseffektivt och fungerande sätt.