Skip to main content

Taggar

Arbetsgivar-och egenavgifter

Egenföretagare

Lärlingssystem

Sjukförsäkringssystemet

regelverket

regelverket 91 Egenföretagare 58 Arbetsgivar-och egenavgifter 39 Lärlingssystem 37 sjuklöneansvaret 36 Sjukförsäkringssystemet 30 las 20 skatteverket 12 Sjuklöneansvar 12 skatter 11 ungdomsarbetslösheten 8 Glesbygd 7 sociala skyddsnätet 7 Småföretagarnas Riksförbund 7 turordningsreglerna 7 offentlig upphandling 4 bolagsskatten 4 arbetsförmedlingen 4 socialt skyddsnät 4 socialförsäkringen 3 rättssäkerhet 3 3:12 reglerna 3 sjuklönekostnaderna 2 a-kassa 2 LOU 2 revisionsplikt 2 MyNewsdesk 2 arbetsmarknadspolitik 2 tv-avgift 2 arbetsfordon 2 riksdagens utredningstjänst (rut) 2 small business act for europe 2 landsbygd 2 betalningsmedel 2 andra veckan 2 upp till 10 anställda 2 10 anställda 2 betalningsföreläggande 2 riksdagen 2 skatteregler 2 betalningstid 2 enmans- och småföretagare 2 transportstyrelsen 2 kollektivavtal 2 företagande 2 krogmomsen 2 kommuner 2 socialbidrag 2 integrationen 2 lo 2 färdskrivare 2 traineejobben 2 trygghetssystem 2 arbetsmarknad 2 ångervecka för företagare 1 blocköverskridande 1 småföretagarklimat 1 teoretiska ämnen 1 prejudicerande 1 reformutrymmet 1 glesbygdsföretagare 1 jobbcoacher 1 rapporter 1 rättssäkerheten 1 folkpartiets landsmöte 1 stämningsansökan 1 föräldrapenning 1 institutionella faktorerna 1 arbetsmiljöutredningar 1 hängslen och livrem 1 riksdagsledamöterna 1 efter två år förändras reglerna 1 avbrott 1 stefan löfven 1 Göran Hägglund 1 rättsskydd 1 arbetslösa ungdomar 1 lärlingssystemen 1 skattebeslut 1 konkurrens 1 nettointäkten/lönesumman 1 arbeten 1 klassisk socialdemokratisk politik 1 kammaråklagare tord josefson 1 internationell marknad 1 revisor 1 borttagandet av las 1 åkarnas förhållanden i sverige 1 småmålslagen 1 skuldsanering 1 staten 1 arbetslöshetssiffror 1 restriktivitet 1 kapitalinkomst 1 transportnäringen 1 7 karensdagar 1 lärlingsutbildningar 1 www.smaforetagarna.eu (under aktuellt & opinion 1 bokföringsbyrå 1 lagrådet 1 åtal 1 ägarstyrning 1 brännpunkt 1 datorer 1 underleverantörer 1 straffvärdet 1 kostnad 1 handelstransaktioner mellan näringsidkare 1 skatteskuld 1 skattefrågor 1 Årets Nyhetsrum 2016 1 lärarutbildningen 1 allmänna reklamationsnämnden 1 statens betalningar 1 borgenärsroll 1 skapa arbetstillfällen 1 konsumentköplagen 1 diskriminering av sydsvenska företag 1 landsbygden 1 fria arbetsmarknader 1 centerns politik 1 rekommendation 1 skattekontot 1 reformutrymmet 2011 är mycket större 1 frisör och restaurang 1 svenskt företagsklimat 1 transportarbetarförbundet 1 förbättrat högkostnadsskydd 1 kejsarens nya kläder 1 höja restaurangmomsen 1 innan skattefrågan är prövad i domstol 1 almedalsveckan 2013 1 27 kap i socialförsäkringsbalken 1 brottsförebyggande rådet 1 felaktiga inbetalningar 1 sjuklöneansvaret för företag med färre än tio anställda 1 inkomstskatt 1 osäkerhetsfaktor 1 sjukregler 1 högsta förvaltningsdomstolen 1 globaliseringsrådet 1 sba (small business act). 1 avtal föreligger 1 uppsats i arbetsrätt 1 ekonomisk risk 1 offentliga upphandlare 1 centerns röst 1 offentlig upphandling (lou) 1 särimner 1 sfr 1 appar 1 fåmansbolag 1 småföretagarprofil 1 sveriges enda arbetarparti 1 ”elområdesindelningen 1 bokningscentraler 1 förstajobbet-avdrag 1 microföretag 1 färre än tio anställda 1 turordningsreglerna i las 1 nya digitala färdskrivarna 1 ersättningen 1 bevisbördan 1 produktion 1 utformad för anställda 1 näringslivets förädlingsvärde 1 region 4 1 sjukförsäkringsminister 1 vårmotionerna 1 pensionen 1 teoretiska och praktiska linjer 1 sjukdom 1 kunden 1 budgetförhandlingarna på harpsund 1 eu-nivå 1 kortföretagen 1 företagsform 1 företag med mindre än tio anställda 1 socialdemokraternas statsministerkandidat 1 majoritetsstöd 1 småföretagarnas riskförbund 1 reformländer 1 ”dubbelstöten” 1 advokaten wiggo lindgren 1 krigsförklaring 1 jobbpaket 1 internationella konkurrensen 1 lagrådsremiss 1 skatte- och avgiftslättnader 1 nyföretagande 1 småföretagens expansionsvilja 1 meningsskiljaktigheter 1 lärlingssystemet 1 socialförsäkringssystemet 1 jämna cykler 1 lägre skatt för utländska experter 1 jobbskatteavdragen 1 lärlingsplatser 1 www.vgregion.se 1 oecd-möte 1 domstolsväsendet 1 slopandet av sjuklöneansvaret 1 debattartikel i dagens nyheter 1 (sgi) 1 restaurangjobb 1 högkostnadsskydd för sjuklöneansvar 1 försäkringskassan sjukpenningansvaret 1 alliansens sverigebygge 1 af 1 skattekonto 1 två år 1 skatteflyktsmotivet 1 regional tillväxt 1 näringsliv 1 princip 3 1 åklagarväsendet 1 klimat- och energipolitik 1 offentlig sektor 1 nystartszoner 1 byråkrati 1 kortavgifter 1 företagare i sjukpenning eller arbetslöshetsersättning 1 väljare 1 stöd till invandrare 1 momssänkning 1 eu-rådet 1 finansminister anders borg 1 ekonomistyrnings¬verket (esv) 1 moderatstämman 1 femte jobbskatteavdraget 1 västernorrland 1 återbetalningsskyldigheten 1 solveig zander (c) 1 orderbekräftelse 1 minskad arbetslöshet 1 frisöryrket 1 småförtagare 1 sänkta krav på revisionsplikt 1 plombera antennuttaget 1 kreditupplysnings-företagen 1 åklagarna 1 sjuklönekostnader 1 åkeribranschen 1 familjeföretag 1 båda sjuklöneveckorna slopades 1 förvaltningskostnader 1 datorer och surfplattor 1 förbundsordförande 1 bortagna revisorsplikten 1 förenklingsförslag 1 offentliga upphandlingar 1 undantagsregler skall tas bort 1 sänka arbetsgivaravgifterna 1 anställa fler ungdomar 1 expressen (3/9) 1 arbetsmiljöarbetet (sam) 1 två år från företagsstarten 1 samtliga partier 1 princip 5 handlar om offentlig upphandling och statligt stöd 1 korta sjukfrånvaron 1 7 miljarder kronor 1 utländska åkares 1 riskanalyser 1 ”elektroniska inkomst¬uppgifter per individ och månad” 1 lagstiftningen 1 inte ger tillväxt och förstärkning av det svenska näringslivets konkurrenskraft 1 granskningsdispens 1 sba 1 lönekostnader 1 telemarketing-branschen 1 kontanter 1 tillväxtplaner 1 inskränkning avtalsfriheten 1 enskilda firman 1 eu-anslag 1 inkomstförstärkningar av statsfinanserna 1 elektroniska 1 almedalen debatt 1 varningslistan 1 socialförsäkringsminister Ulf Kristersson 1 överdriven försiktighet 1 medlemsländerna 1 tillväxtanalys genomfört (rapport 2011:13) 1 speditörer 1 nordiska åkeriorganisationernas 1 provision 1 innovationsråd 1 sveriges redovisningskonsulters förbund (srf) 1 vårbudgetens näringspolitiska offensiv 1 karensdagarna 1 integrationspolitik 1 arbetsplatsförlagda lärlingssystem 1 moderaternas partisekreterare 1 kom(2010) 712 1 statliga inkomstskatten 1 praktikjobb 1 vård och omsorg 1 statlig skatt 1 osund konkurrens 1 underlätta generationsskifte i familjeföretag 1 plombering och intyg 1 momsen 1 röd/gröna blocket 1 fåmansföretag 1 juridisk osäkerhet 1 ”small business act” 1 utbildningsåtgärder 1 regler 1 företagens sjuklöneansvar 1 2011/12: fi245 1 företagsorganisationer 1 skuggbudget 1 ensamföretagare 1 myndigheter 1 inkomstuppgifter 1 apputvecklare 1 rörligheten bland unga 1 kravbrev 1 arbetsmarknads-lösningar 1 ersätta skatte-betalningslagen och taxeringslagen 1 kreditupplysningslagen (1973:1173) 1 www.upphandlingsstod.se 1 sveriges motor 1 eu-kommissionärer 1 driva småföretag 1 dålig ekonomi 1 tillväxthinder 1 intyg 1 svensk arbetsmarknad 1 målutredningen 1 åkeriföretag 1 danska och tyska lärlingssystemet 1 vägtransportarbete (2005:395) 1 2010/11: t388 1 finansieringen 1 minskade intäkter 1 beviskraven 1 företagsklimat i europa 1 skåpkarosseri 1 enklareregler.se 1 allra minsta företagen 1 varningsinfo 1 förslag till nya 3:12 regler 1 småföretagarnas situation 1 höga sjuklönekostnader 1 svenska skolan 1 handläggningstiderna 1 blockad 1 kth 1 budgetmotion 1 tv- avgift 1 justitieminister beatrice ask 1 näringslivspolitiken 1 skattereglerna 1 förlorarna 1 fem år 1 arbetstidsbok 1 frivillig revision 1 sjukvården 1 finland 1 partiledardebatt 1 skolornas kursplaner 1 socialförsäkring 1 flexicurity-system 1 butiksrån 1 kontrollavgift 1 gunnar karlssons (kth) presentation på youtube 1 sjukförsäkringen för småföretagare 1 socialt företagande 1 fredrik reinfeldt 1 avskaffa sjuklöneansvaret 1 svenska alkoholpolitiken 1 svenska välfärdsmodellen 1 anställningsformer 1 nya ministrarnas 1 per bolund (mp) 1 poliser 1 kammarkollegiet 1 kontroll av kör- och vilotider 1 åmanlagarna 1 skattepolitiken 1 avgifter 1 regeringens höstbudget 1 miljö och sociala frågor 1 rot-avdraget minskar 1 kontanthantering 1 missgynnar 1 jämställd regional tillväxt 1 doing business 1 gunvor g ericson (mp) 1 optioner 1 världsbanken 1 saltsjöbadsanda 1 reformutrymme 1 anneli hulthén (s) 1 avdragsrätt för forskning och utbildning 1 kontanthandel 1 nyföretagarcentrum 1 byråkratin 1 nuvarande socialförsäkringsminister 1 tvistemål 1 taxiägaren 1 enskilda åkare 1 tidsfrister 1 ansvar för framtiden 1 eu:s ekonomi 1 sjuklöneansvaret bromsar nyanställningar 1 kabel-tv och iptv-nät 1 arbetstagarorganisationen lo 1 försämringar 1 svenska ekonomin 1 höstens budget 1 Årets Nyhetsrum 1 vårbudget 1 storstadsregioner 1 företagarfrågorna 1 startavgiften 1 jobbagenda 1 frisörsalonger 1 moderata partitoppens 1 regeringsalternativen 1 upphandlingskrånglet 1 Bolagsskatt 1 yrkesval 1 näringspolitik 1 ”mobila arbetstagare” 1 gustav fridolin 1 transportsektorn 1 statliga monopolet 1 svårt sjuka 1 hotet om inkasso 1 hela sjuklöneansvaret 1 90-talet undantagsregler för småföretagare 1 sociala skyddsnätet för småföretagare 1 s 1 kommunpolitiken 1 nya kriser 1 månadsrapportering av löner 1 socialdepartementet 1 inflationsjustering 1 almedalsveckan 1 momssänkningen 1 företag med tio anställda eller färre 1 ramavtal 1 ta bort sjuklöneansvaret 1 sgi 1 punkskatter 1 repliken från tomas eneroth (s) 1 www.blogtalkradio.com/smaforetagarna 1 bensinskatt 1 remissyttranden 1 faktiska nettointäkten 1 sjukfrånvaro 1 ”driva eget” 1 avtal 1 arbetspraktik 1 valet 1 oetiska skuldindrivningar 1 nationell samordning 1 arbetsrätten 1 karenstid 1 gp den 30 augusti 1 halvering av momsen 1 trendbrott för blockpolitiken 1 aktiebolagslagens regler 1 sänka arbetsgivaravgiften 1 enmansföretagare 1 skattskyldighet vid uthyrning 1 y-a jobben 1 jobbpakt 1 riksgälden 1 handels- eller kommanditbolag 1 moderatarena 1 entreprenörskapets betydelse 1 momslagens 22 kap 2 punkten 1 företagsöverlåtelser 1 sjuklönefrågan 1 slopa sjuklöneansvaret 1 jennie nilsson 1 mikael damberg (s) 1 § 17 1 mp 1 kontroll av åkarnas körtider 1 framtida nettointäkten 1 förvaltningsrättens 1 naturturism 1 arbetsgivardeklarationen 1 arbetsmarknadsminister 1 ansvar för nya jobb 1 sydsvenska företag 1 applikationer till smartphones 1 arbetstidsdokument 1 slopa båda sjuklöneveckorna 1 traineejobb 1 sänkt skatt 1 stefan löfven (s) partiledare och anneli hulthén (s) kommunstyrelsens ordförande i göteborg 1 2 år 1 regeringsförklaringen 1 bluffaktureringsföretagen 1 webbradio 1 Visa alla taggar
Öppen fråga till infrastrukturminister Tomas Eneroth, S

Öppen fråga till infrastrukturminister Tomas Eneroth, S

Pressmeddelanden   •   Dec 12, 2017 11:25 CET

Debatten är intensiv kring frågan om dieselförbud i Stockholm. De företagare som dagligen utför tjänster i Stockholmsområdet, följt rekommendationer och investerat i miljöanpassade dieselbilar, ställer nu en öppen fråga till infrastrukturminister Tomas Eneroth; Vad är det som gäller, kommer alla dieselbilar inklusive de som har miljöklassning Euro 6 att förbjudas i Stockholmsregionen år 2020?

60 procent av landets företag hamnar i utanförskap i förslag om etableringsjobb

60 procent av landets företag hamnar i utanförskap i förslag om etableringsjobb

Pressmeddelanden   •   Dec 11, 2017 11:36 CET

Ca 60 procent av landets småföretag är idag inte kollektivavtalsanslutna. När nu facken och arbetsgivarorganisationer presenterat en överenskommelse kring en modell om etableringsjobb exkluderar man denna stora grupp av små företag som varje dag säkerställer att integration och jobbtillfällen skapas runt om i landets kommuner.

Stockholms småföretagare drabbas av förbud mot dieselbilar

Stockholms småföretagare drabbas av förbud mot dieselbilar

Pressmeddelanden   •   Nov 29, 2017 14:16 CET

Småföretagarnas ledamot Mats Eriksson har i forumet "En företagares vardag" pekat på problemen med ett införande av dieselförbud till år 2020 - ett inlägg som nu sprider sig som en löpeld på Facebook. Småföretagarnas Riksförbund vill skapa goda förutsättningar för ett hållbart företagande. Ogenomtänkta miljöförslag leder till orimliga konsekvenser för både företagare och anställda i Stockholm.

Peter Thörn ny tillförordnad förbundsordförande
36 000 lärlingsplatser skulle kunna skapas bland de mindre företagen i Sverige

36 000 lärlingsplatser skulle kunna skapas bland de mindre företagen i Sverige

Pressmeddelanden   •   Okt 18, 2017 14:49 CEST

Det finns uppenbara bekymmer på arbetsmarknaden: många företag lyckas inte hitta den personal som de söker, samtidigt som många med utländsk bakgrund och ungdomar går utan arbeten. En viktig anledning till detta är att Sverige saknar lärlingsutbildningar.

Innebär ökade anslag till rättsväsendet ökad rättssäkerhet för mikroföretagare?

Innebär ökade anslag till rättsväsendet ökad rättssäkerhet för mikroföretagare?

Pressmeddelanden   •   Okt 06, 2017 11:30 CEST

Mikroföretagare utsätts dagligen för olika brott där det som oftast åligger företagaren själv att bevisa sin oskuld. Det kan handla om stöld och skadegörelse, datorrelaterad brottslighet och misstänkliggörande från olika myndigheter. Kommer ökade anslag till rättsväsendet innebära en bättre rättssäkerhet för den som driver ett mindre företag?

Småföretagarna i möte med näringsminister Mikael Damberg för att diskutera regelförenklingar för mikroföretag

Småföretagarna i möte med näringsminister Mikael Damberg för att diskutera regelförenklingar för mikroföretag

Pressmeddelanden   •   Sep 28, 2017 12:19 CEST

​Imorgon fredagen den 29 september har representanter för Småföretagarnas Riksförbund blivit inbjudna till ett möte med näringsminister Mikael Damberg. På mötet kommer förbundet ta upp problem och lösningar kring kompetensförsörjning till mikroföretag och mikroföretagens möjligheter i regeringens exportstrategi. Förbundet kommer även att presentera några konkreta regelförenklingsförslag.

Media no image

Förmynderi och allmosor skapar inga nya jobb!

Pressmeddelanden   •   Sep 22, 2017 09:58 CEST

Budgetdebatten fokuseras nu på hur politikerna fördelar allmosor till olika grupper för att skapa jobb och tillväxt. Småföretagarnas Riksförbund ställer sig frågan - Är verkligen Sveriges framtida tillväxt endast baserad på hur staten fördelar skattepengar?

3:12-reglerna – en obegriplig cirkus

3:12-reglerna – en obegriplig cirkus

Pressmeddelanden   •   Sep 21, 2017 07:00 CEST

Sedan 3:12-reglerna infördes 1991 har jurister och politiker jonglerat med paragraferna och ändrat reglerna 94 gånger. Det har blivit mer komplicerat utan att bli rättvisare. Företagaren har begripit mindre och mindre. De enda som applåderat har varit en och annan skattejurist som försörjt sig på att utföra trolleritrick och hitta kryphål. Dags att sätta stopp för denna obegripliga 3:12-cirkus.

Små steg är också steg

Små steg är också steg

Pressmeddelanden   •   Sep 12, 2017 16:31 CEST

Vi kan konstatera att regeringen äntligen lyssnat på Småföretagarna. I utspelet inför höstbudgeten har man tagit bort orättvisa skillnader i sjukförsäkringen. Dock borde detta genomsyra hela regelverket så att alla mikroföretag har samma regler, oberoende av företagsform. Att som idag jämställa ett mikroföretag i AB-form med ett multinationellt AB på börsen är inte rättvist eller konstruktivt.

Trygghetsunderskottet

Trygghetsunderskottet

Pressmeddelanden   •   Sep 08, 2017 09:54 CEST

Småföretagarnas Riksförbunds gedigna lobbyarbete har gett resultat. Förbundet gläds åt regeringens förslag som innebär att även företagare av ett nystartat AB ska få behålla sin sjukpenninggrundande inkomst, något som betyder mycket för att våga ta steget och starta ett eget företag. Vi känner oss stolta över vad vi har medverkat till att åstadkomma, men det är fortfarande bara ett steg på vägen.

Otryggare kan ingen vara

Otryggare kan ingen vara

Pressmeddelanden   •   Aug 10, 2017 07:50 CEST

Småföretagarnas Riksförbund föreslår att i samband med ett införande av karensavdrag så ändras karensen för alla företagare, oavsett företagsform, till 1 dag. Förbundet anser att utgångspunkten att alla grupper på arbetsmarknaden ska hanteras lika är en princip som ska gälla.

Hösten kan bli ”Så mycket bättre” ur ett småföretagarperspektiv

Hösten kan bli ”Så mycket bättre” ur ett småföretagarperspektiv

Pressmeddelanden   •   Aug 09, 2017 09:24 CEST

Småföretagarnas Riksförbund hade under Almedalsveckan prioritering på att skapa goda relationer med företrädare för regeringen och opposition och under hösten har det nu bokats in ett flertal möten med en agenda som har ett småföretagarperspektiv. Dessa inbokade möten och samtal är av stor betydelse för att öka förståelsen för hur effekten av politiska ambitioner slår mot en småföretagares vardag.

Ny rapport visar Stor otrygghet bland små- och ensamföretagare

Ny rapport visar Stor otrygghet bland små- och ensamföretagare

Pressmeddelanden   •   Jul 03, 2017 12:11 CEST

Små- och ensamföretagare har ett sämre försäkringsskydd än anställda och många känner inte ens inte till hur otrygga de är vid sjukdom och föräldraledighet. Det visar en ny undersökning från Småföretagarnas Riksförbund.

Skatteverkets förakt för små företag

Skatteverkets förakt för små företag

Pressmeddelanden   •   Jun 26, 2017 13:30 CEST

Skatteverket vill införa personalliggare i fler branscher men även hos enskilda företagare och fåmansdelägare. EU har i Small Business Act slagit fast att man ska tänka småskaligt först. Denna regel har Sveriges riksdag accepterat, men det verkar SKV strunta i. Man konstaterar : ”Skatteverket gör bedömningen att någon särskild hänsyn till små företag inte behöver tas vid reglernas utformning”.

Orättvisa sjukregler diskriminerar egenföretagare

Orättvisa sjukregler diskriminerar egenföretagare

Pressmeddelanden   •   Jun 22, 2017 11:59 CEST

Småföretagarna har under våren genomfört en undersökning bland medlemmarna som visar att okunskapen kring reglerna i sjukförsäkringen är mycket stor. Den upplevs även som orättvis. Det finns fortfarande en attityd i samhället att företagare är en annan sorts människor som inte är i behov av samma trygghet vid sjukdom som anställda.

Ett BOT avdrag skulle leda till förbättrad folkhälsa och ökad tillväxt!

Ett BOT avdrag skulle leda till förbättrad folkhälsa och ökad tillväxt!

Pressmeddelanden   •   Maj 29, 2017 09:03 CEST

Ett BOT avdrag skulle leda till förbättrat folkhälsotal, minskat tryck mot sjuk och primärvård samt bidra med innovation och tillväxt till kvinnors företagande, anser Anne A Marbrandt, förbundsordförande i Småföretagarnas Riksförbund och Peter Feldt Generalsekreterare för Kroppsterapeuterna.

Riksdagen verkar inte förstå företagande

Riksdagen verkar inte förstå företagande

Pressmeddelanden   •   Maj 17, 2017 13:30 CEST

Riksdagen skapar återigen nya regler för företagare utan att ta bort någon annan regel i syfte att minska regelbördan. Nu har man bestämt att kontrolluppgifter för personal ska redovisas månadsvis. Ett uppgiftsinlämnande som beräknas kosta framförallt de små företagen över 66 miljoner kronor i ökade administrativa kostnader.

Vad växer med växa-stödet?

Vad växer med växa-stödet?

Pressmeddelanden   •   Apr 28, 2017 14:42 CEST

Småföretagarnas Riksförbund ifrågasätter effekten av regeringens förslag om ett utökat växa-stöd, med sänkta arbetsgivaravgifter för den först anställda, då det inte på långa vägar kompenserar övriga skattehöjningar på entreprenörskap. Att ta mycket och ge lite kan istället ge stöd för ett växande missnöje mot den rådande företagspolitiken.

Ny styrelseordförande i Småföretagarnas Riksförbund

Ny styrelseordförande i Småföretagarnas Riksförbund

Pressmeddelanden   •   Apr 26, 2017 14:52 CEST

Anne A Marbrandt valdes till ny styrelseordförande i Småföretagarnas Riksförbund på förbundsstämman i Stockholm den 22 april.