Skip to main content

Taggar

Arbetsgivar-och egenavgifter

Egenföretagare

Lärlingssystem

Sjukförsäkringssystemet

regelverket

regelverket 102 Egenföretagare 69 Arbetsgivar-och egenavgifter 39 Lärlingssystem 37 sjuklöneansvaret 36 Sjukförsäkringssystemet 30 las 20 Sjuklöneansvar 12 skatteverket 12 skatter 11 ungdomsarbetslösheten 8 Småföretagarnas Riksförbund 7 turordningsreglerna 7 sociala skyddsnätet 7 Glesbygd 7 mikroföretagare 5 offentlig upphandling 4 socialt skyddsnät 4 bolagsskatten 4 mikroföretag 4 arbetsförmedlingen 4 rättssäkerhet 3 socialförsäkringen 3 revisionsplikt 3 3:12 reglerna 3 riksdagens utredningstjänst (rut) 2 skatteregler 2 betalningstid 2 riksdagen 2 socialbidrag 2 integrationen 2 LOU 2 kommuner 2 kollektivavtal 2 lo 2 företagande 2 krogmomsen 2 transportstyrelsen 2 betalningsföreläggande 2 enmans- och småföretagare 2 upp till 10 anställda 2 andra veckan 2 sjuklönekostnaderna 2 landsbygd 2 traineejobben 2 färdskrivare 2 arbetsmarknad 2 a-kassa 2 trygghetssystem 2 MyNewsdesk 2 arbetsmarknadspolitik 2 tv-avgift 2 arbetsfordon 2 small business act for europe 2 betalningsmedel 2 10 anställda 2 småföretagarklimat 1 teoretiska ämnen 1 prejudicerande 1 reformutrymmet 1 glesbygdsföretagare 1 jobbcoacher 1 rapporter 1 rättssäkerheten 1 folkpartiets landsmöte 1 stämningsansökan 1 föräldrapenning 1 institutionella faktorerna 1 arbetsmiljöutredningar 1 hängslen och livrem 1 riksdagsledamöterna 1 efter två år förändras reglerna 1 avbrott 1 stefan löfven 1 Göran Hägglund 1 rättsskydd 1 arbetslösa ungdomar 1 lärlingssystemen 1 skattebeslut 1 konkurrens 1 nettointäkten/lönesumman 1 arbeten 1 klassisk socialdemokratisk politik 1 kammaråklagare tord josefson 1 internationell marknad 1 revisor 1 borttagandet av las 1 åkarnas förhållanden i sverige 1 småmålslagen 1 skuldsanering 1 staten 1 arbetslöshetssiffror 1 restriktivitet 1 kapitalinkomst 1 transportnäringen 1 7 karensdagar 1 lärlingsutbildningar 1 www.smaforetagarna.eu (under aktuellt & opinion 1 bokföringsbyrå 1 lagrådet 1 åtal 1 ägarstyrning 1 brännpunkt 1 datorer 1 underleverantörer 1 straffvärdet 1 kostnad 1 handelstransaktioner mellan näringsidkare 1 skatteskuld 1 skattefrågor 1 Årets Nyhetsrum 2016 1 lärarutbildningen 1 allmänna reklamationsnämnden 1 statens betalningar 1 borgenärsroll 1 skapa arbetstillfällen 1 konsumentköplagen 1 diskriminering av sydsvenska företag 1 landsbygden 1 fria arbetsmarknader 1 centerns politik 1 rekommendation 1 skattekontot 1 reformutrymmet 2011 är mycket större 1 frisör och restaurang 1 svenskt företagsklimat 1 transportarbetarförbundet 1 förbättrat högkostnadsskydd 1 kejsarens nya kläder 1 höja restaurangmomsen 1 innan skattefrågan är prövad i domstol 1 almedalsveckan 2013 1 27 kap i socialförsäkringsbalken 1 brottsförebyggande rådet 1 felaktiga inbetalningar 1 sjuklöneansvaret för företag med färre än tio anställda 1 inkomstskatt 1 osäkerhetsfaktor 1 sjukregler 1 högsta förvaltningsdomstolen 1 globaliseringsrådet 1 sba (small business act). 1 avtal föreligger 1 uppsats i arbetsrätt 1 ekonomisk risk 1 offentliga upphandlare 1 centerns röst 1 offentlig upphandling (lou) 1 särimner 1 sfr 1 appar 1 fåmansbolag 1 småföretagarprofil 1 ”elområdesindelningen 1 bokningscentraler 1 förstajobbet-avdrag 1 microföretag 1 färre än tio anställda 1 turordningsreglerna i las 1 nya digitala färdskrivarna 1 ersättningen 1 bevisbördan 1 produktion 1 utformad för anställda 1 näringslivets förädlingsvärde 1 region 4 1 sjukförsäkringsminister 1 vårmotionerna 1 pensionen 1 teoretiska och praktiska linjer 1 sjukdom 1 kunden 1 budgetförhandlingarna på harpsund 1 eu-nivå 1 kortföretagen 1 företagsform 1 företag med mindre än tio anställda 1 socialdemokraternas statsministerkandidat 1 majoritetsstöd 1 småföretagarnas riskförbund 1 reformländer 1 ”dubbelstöten” 1 advokaten wiggo lindgren 1 krigsförklaring 1 jobbpaket 1 internationella konkurrensen 1 lagrådsremiss 1 skatte- och avgiftslättnader 1 nyföretagande 1 småföretagens expansionsvilja 1 meningsskiljaktigheter 1 lärlingssystemet 1 socialförsäkringssystemet 1 jämna cykler 1 lägre skatt för utländska experter 1 jobbskatteavdragen 1 lärlingsplatser 1 www.vgregion.se 1 oecd-möte 1 domstolsväsendet 1 slopandet av sjuklöneansvaret 1 debattartikel i dagens nyheter 1 (sgi) 1 restaurangjobb 1 högkostnadsskydd för sjuklöneansvar 1 försäkringskassan sjukpenningansvaret 1 alliansens sverigebygge 1 af 1 skattekonto 1 två år 1 skatteflyktsmotivet 1 regional tillväxt 1 näringsliv 1 princip 3 1 åklagarväsendet 1 klimat- och energipolitik 1 offentlig sektor 1 nystartszoner 1 byråkrati 1 kortavgifter 1 företagare i sjukpenning eller arbetslöshetsersättning 1 väljare 1 stöd till invandrare 1 momssänkning 1 eu-rådet 1 finansminister anders borg 1 ekonomistyrnings¬verket (esv) 1 moderatstämman 1 femte jobbskatteavdraget 1 västernorrland 1 återbetalningsskyldigheten 1 solveig zander (c) 1 orderbekräftelse 1 minskad arbetslöshet 1 frisöryrket 1 småförtagare 1 sänkta krav på revisionsplikt 1 plombera antennuttaget 1 kreditupplysnings-företagen 1 åklagarna 1 sjuklönekostnader 1 åkeribranschen 1 familjeföretag 1 båda sjuklöneveckorna slopades 1 förvaltningskostnader 1 datorer och surfplattor 1 förbundsordförande 1 bortagna revisorsplikten 1 förenklingsförslag 1 offentliga upphandlingar 1 undantagsregler skall tas bort 1 sänka arbetsgivaravgifterna 1 anställa fler ungdomar 1 expressen (3/9) 1 arbetsmiljöarbetet (sam) 1 två år från företagsstarten 1 samtliga partier 1 princip 5 handlar om offentlig upphandling och statligt stöd 1 korta sjukfrånvaron 1 7 miljarder kronor 1 utländska åkares 1 riskanalyser 1 ”elektroniska inkomst¬uppgifter per individ och månad” 1 lagstiftningen 1 inte ger tillväxt och förstärkning av det svenska näringslivets konkurrenskraft 1 granskningsdispens 1 sba 1 lönekostnader 1 telemarketing-branschen 1 kontanter 1 tillväxtplaner 1 inskränkning avtalsfriheten 1 enskilda firman 1 eu-anslag 1 inkomstförstärkningar av statsfinanserna 1 elektroniska 1 almedalen debatt 1 varningslistan 1 socialförsäkringsminister Ulf Kristersson 1 överdriven försiktighet 1 medlemsländerna 1 tillväxtanalys genomfört (rapport 2011:13) 1 speditörer 1 nordiska åkeriorganisationernas 1 provision 1 innovationsråd 1 sveriges redovisningskonsulters förbund (srf) 1 vårbudgetens näringspolitiska offensiv 1 karensdagarna 1 integrationspolitik 1 arbetsplatsförlagda lärlingssystem 1 moderaternas partisekreterare 1 kom(2010) 712 1 statliga inkomstskatten 1 praktikjobb 1 vård och omsorg 1 statlig skatt 1 osund konkurrens 1 underlätta generationsskifte i familjeföretag 1 plombering och intyg 1 momsen 1 röd/gröna blocket 1 fåmansföretag 1 juridisk osäkerhet 1 ”small business act” 1 utbildningsåtgärder 1 regler 1 företagens sjuklöneansvar 1 2011/12: fi245 1 företagsorganisationer 1 skuggbudget 1 ensamföretagare 1 myndigheter 1 inkomstuppgifter 1 apputvecklare 1 rörligheten bland unga 1 kravbrev 1 arbetsmarknads-lösningar 1 ersätta skatte-betalningslagen och taxeringslagen 1 kreditupplysningslagen (1973:1173) 1 www.upphandlingsstod.se 1 sveriges motor 1 eu-kommissionärer 1 driva småföretag 1 dålig ekonomi 1 tillväxthinder 1 intyg 1 svensk arbetsmarknad 1 målutredningen 1 åkeriföretag 1 danska och tyska lärlingssystemet 1 vägtransportarbete (2005:395) 1 2010/11: t388 1 finansieringen 1 minskade intäkter 1 beviskraven 1 företagsklimat i europa 1 skåpkarosseri 1 enklareregler.se 1 allra minsta företagen 1 varningsinfo 1 förslag till nya 3:12 regler 1 småföretagarnas situation 1 höga sjuklönekostnader 1 svenska skolan 1 handläggningstiderna 1 blockad 1 kth 1 budgetmotion 1 tv- avgift 1 justitieminister beatrice ask 1 näringslivspolitiken 1 skattereglerna 1 förlorarna 1 fem år 1 arbetstidsbok 1 frivillig revision 1 sjukvården 1 finland 1 partiledardebatt 1 skolornas kursplaner 1 socialförsäkring 1 flexicurity-system 1 butiksrån 1 kontrollavgift 1 gunnar karlssons (kth) presentation på youtube 1 sjukförsäkringen för småföretagare 1 socialt företagande 1 fredrik reinfeldt 1 avskaffa sjuklöneansvaret 1 svenska alkoholpolitiken 1 svenska välfärdsmodellen 1 anställningsformer 1 nya ministrarnas 1 per bolund (mp) 1 poliser 1 kammarkollegiet 1 kontroll av kör- och vilotider 1 åmanlagarna 1 skattepolitiken 1 avgifter 1 regeringens höstbudget 1 miljö och sociala frågor 1 rot-avdraget minskar 1 kontanthantering 1 missgynnar 1 jämställd regional tillväxt 1 doing business 1 gunvor g ericson (mp) 1 optioner 1 världsbanken 1 saltsjöbadsanda 1 reformutrymme 1 anneli hulthén (s) 1 avdragsrätt för forskning och utbildning 1 kontanthandel 1 nyföretagarcentrum 1 byråkratin 1 nuvarande socialförsäkringsminister 1 tvistemål 1 taxiägaren 1 enskilda åkare 1 tidsfrister 1 ansvar för framtiden 1 eu:s ekonomi 1 sjuklöneansvaret bromsar nyanställningar 1 kabel-tv och iptv-nät 1 arbetstagarorganisationen lo 1 försämringar 1 svenska ekonomin 1 höstens budget 1 Årets Nyhetsrum 1 vårbudget 1 storstadsregioner 1 företagarfrågorna 1 startavgiften 1 jobbagenda 1 frisörsalonger 1 moderata partitoppens 1 regeringsalternativen 1 upphandlingskrånglet 1 Bolagsskatt 1 yrkesval 1 näringspolitik 1 ”mobila arbetstagare” 1 gustav fridolin 1 transportsektorn 1 statliga monopolet 1 svårt sjuka 1 hotet om inkasso 1 hela sjuklöneansvaret 1 90-talet undantagsregler för småföretagare 1 sociala skyddsnätet för småföretagare 1 s 1 kommunpolitiken 1 nya kriser 1 månadsrapportering av löner 1 socialdepartementet 1 inflationsjustering 1 almedalsveckan 1 momssänkningen 1 företag med tio anställda eller färre 1 ramavtal 1 ta bort sjuklöneansvaret 1 sgi 1 punkskatter 1 repliken från tomas eneroth (s) 1 www.blogtalkradio.com/smaforetagarna 1 bensinskatt 1 remissyttranden 1 faktiska nettointäkten 1 sjukfrånvaro 1 ”driva eget” 1 avtal 1 arbetspraktik 1 valet 1 oetiska skuldindrivningar 1 nationell samordning 1 arbetsrätten 1 karenstid 1 gp den 30 augusti 1 halvering av momsen 1 trendbrott för blockpolitiken 1 aktiebolagslagens regler 1 sänka arbetsgivaravgiften 1 enmansföretagare 1 skattskyldighet vid uthyrning 1 y-a jobben 1 jobbpakt 1 riksgälden 1 handels- eller kommanditbolag 1 moderatarena 1 entreprenörskapets betydelse 1 momslagens 22 kap 2 punkten 1 företagsöverlåtelser 1 sjuklönefrågan 1 slopa sjuklöneansvaret 1 jennie nilsson 1 mikael damberg (s) 1 § 17 1 mp 1 kontroll av åkarnas körtider 1 framtida nettointäkten 1 förvaltningsrättens 1 naturturism 1 arbetsgivardeklarationen 1 arbetsmarknadsminister 1 ansvar för nya jobb 1 sydsvenska företag 1 applikationer till smartphones 1 arbetstidsdokument 1 slopa båda sjuklöneveckorna 1 traineejobb 1 sänkt skatt 1 stefan löfven (s) partiledare och anneli hulthén (s) kommunstyrelsens ordförande i göteborg 1 2 år 1 regeringsförklaringen 1 bluffaktureringsföretagen 1 webbradio 1 lagstadga 1 Visa alla taggar
Byråkratins djungel – snårig för både småföretagare och tjänstemän

Byråkratins djungel – snårig för både småföretagare och tjänstemän

Pressmeddelanden   •   Mar 19, 2018 12:26 CET

En svensk småföretagare måste navigera genom en byråkratisk djungel av regler, lagar och förordningar. Förutom att våra 290 kommuner ska övervaka och kontrollera de svenska företagarna, så måste dessa även förhålla sig till 22 myndigheter. I vissa fall överlappar myndigheternas och kommunernas tillsyn vilket innebär att en produkt som godkänts av en byråkrat förbjuds av en annan.

Du gamla, du friska

Du gamla, du friska

Pressmeddelanden   •   Mar 06, 2018 14:55 CET

​Den 8 mars firas internationella kvinnodagen. Småföretagarnas Riksförbund vill en dag som denna visa på den ojämställdhet som finns mellan kvinnors och mäns företagande och ge politikerna två konkreta förslag som skulle främja jämställdheten, förbättra folkhälsan och öka kvinnors företagande.

Företagare är Sveriges hårdast arbetande grupp

Företagare är Sveriges hårdast arbetande grupp

Pressmeddelanden   •   Mar 02, 2018 10:58 CET

11 procent av Sveriges företagare tillhör gruppen med riktigt låga inkomster, alltså hushåll vars inkomster är hälften eller mindre än det genomsnittliga hushållets. Bland tjänstemän har bara 1 procent så låga inkomster och bland arbetare bara 3 procent. De som driver eget är alltså Sveriges ”arbetande fattiga”. Det vore bra om politiken fick förståelse för företagens vardag.

7 framgångstips till norrlandskommunerna

7 framgångstips till norrlandskommunerna

Pressmeddelanden   •   Feb 26, 2018 14:23 CET

Fram till år 2020 ska regeringen dela ut 70 miljoner kronor årligen till kommuner i norra Sverige. Pengarna är till för att att utveckla det lokala företagsklimatet. Det finns en stor risk att riktade statsbidrag blir administrativt krångliga och ger liten effekt. Därför vill nu Småföretagarnas Riksförbund ge kommunerna 7 konkreta tips för att nå ett lyckat resultat.

Siffror om företagande överraskade

Siffror om företagande överraskade

Pressmeddelanden   •   Feb 12, 2018 11:07 CET

Småföretagarnas Riksförbund talade på Centerns Kommundagar och presenterade den dystra sanningen att endast ett av fyra företag drivs av en kvinna, en siffra som förvånade den stora publiken.

Slutreplik i debatten om kollektiv bestraffning av småföretag

Slutreplik i debatten om kollektiv bestraffning av småföretag

Pressmeddelanden   •   Feb 07, 2018 08:58 CET

Slutreplik till Linda Westerlund Snecker (V): Att återinföra revisionsplikt med hänvisning till möjlig ekonomisk brottslighet är väl lika långsökt som att förbjuda snickare att använda kofot eftersom inbrottstjuvar använder samma verktyg.

Biomomsen dödar företag på landsbygden

Biomomsen dödar företag på landsbygden

Pressmeddelanden   •   Feb 06, 2018 14:42 CET

Orimligt med kollektiv bestraffning av små företag

Orimligt med kollektiv bestraffning av små företag

Pressmeddelanden   •   Jan 29, 2018 11:56 CET

​Linda Westerlund Snecker (V) menar att företagande/ företagare är likställt med kriminalitet och skattefusk. Hon skriver att 7 av 100 nya företag tros vara skapade i syfte att begå brott och därmed ska företagare gruppbestraffas med bl.a. krav på kollektivavtal. Erik Sjölander, Småföretagarnas Riksförbund, menar att det aldrig kan vara en framgångsrik strategi att spola ut barnet med badvattnet.

Friskvårdsbidraget borde gälla alla – även småföretagare

Friskvårdsbidraget borde gälla alla – även småföretagare

Pressmeddelanden   •   Jan 23, 2018 14:02 CET

Småföretagarnas Riksförbund driver just nu ett aktivt arbete gentemot de politiska partierna för att få till stånd att även företagare med enskild firma ska få göra avdrag för friskvård.

Revision i fablernas värld

Revision i fablernas värld

Pressmeddelanden   •   Jan 16, 2018 08:00 CET

Riksrevisionen har analyserat effekterna av den avskaffade revisionsplikten och lämnat en rapport över sina slutsatser. Rapporten har en överraskande låg kvalitet och de slutsatser som dras har ifrågasatts av flera ledande branschorganisationer. I en artikel på realtid.se från John Osser på BDO hyllas rapportens slutsatser, vars resonemang Småföretagarnas Riksförbund nu starkt ifrågasätter.

Regeringens kaotiska julklappsutdelning

Regeringens kaotiska julklappsutdelning

Pressmeddelanden   •   Dec 19, 2017 11:46 CET

Regeringens bristfälliga direktiv till våra myndigheter kan jämföras med en julklappsutdelning där den enskilde mikroföretagaren inte får det som är relevant, eller finns på önskelistan.

Storbolagens sena betalningar – ett gissel för småföretagare

Storbolagens sena betalningar – ett gissel för småföretagare

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2017 15:27 CET

För Småföretagare är det inte ovanligt med betaltider på uppemot 120 dagar för att få betalt från de stora svenska företagen. Men det är en relativt kort period i jämförelse med Jordbruksverkets skandallånga betaltider på över 2 år. Hur ska problemen med långa betaltider kunna lösas inom näringslivet om inte ens svenska myndigheter lyckas sköta sina utbetalningar inom rimlig tid?

Öppen fråga till infrastrukturminister Tomas Eneroth, S

Öppen fråga till infrastrukturminister Tomas Eneroth, S

Pressmeddelanden   •   Dec 12, 2017 11:25 CET

Debatten är intensiv kring frågan om dieselförbud i Stockholm. De företagare som dagligen utför tjänster i Stockholmsområdet, följt rekommendationer och investerat i miljöanpassade dieselbilar, ställer nu en öppen fråga till infrastrukturminister Tomas Eneroth; Vad är det som gäller, kommer alla dieselbilar inklusive de som har miljöklassning Euro 6 att förbjudas i Stockholmsregionen år 2020?

60 procent av landets företag hamnar i utanförskap i förslag om etableringsjobb

60 procent av landets företag hamnar i utanförskap i förslag om etableringsjobb

Pressmeddelanden   •   Dec 11, 2017 11:36 CET

Ca 60 procent av landets småföretag är idag inte kollektivavtalsanslutna. När nu facken och arbetsgivarorganisationer presenterat en överenskommelse kring en modell om etableringsjobb exkluderar man denna stora grupp av små företag som varje dag säkerställer att integration och jobbtillfällen skapas runt om i landets kommuner.

Stockholms småföretagare drabbas av förbud mot dieselbilar

Stockholms småföretagare drabbas av förbud mot dieselbilar

Pressmeddelanden   •   Nov 29, 2017 14:16 CET

Småföretagarnas ledamot Mats Eriksson har i forumet "En företagares vardag" pekat på problemen med ett införande av dieselförbud till år 2020 - ett inlägg som nu sprider sig som en löpeld på Facebook. Småföretagarnas Riksförbund vill skapa goda förutsättningar för ett hållbart företagande. Ogenomtänkta miljöförslag leder till orimliga konsekvenser för både företagare och anställda i Stockholm.

Peter Thörn ny tillförordnad förbundsordförande
36 000 lärlingsplatser skulle kunna skapas bland de mindre företagen i Sverige

36 000 lärlingsplatser skulle kunna skapas bland de mindre företagen i Sverige

Pressmeddelanden   •   Okt 18, 2017 14:49 CEST

Det finns uppenbara bekymmer på arbetsmarknaden: många företag lyckas inte hitta den personal som de söker, samtidigt som många med utländsk bakgrund och ungdomar går utan arbeten. En viktig anledning till detta är att Sverige saknar lärlingsutbildningar.

Innebär ökade anslag till rättsväsendet ökad rättssäkerhet för mikroföretagare?

Innebär ökade anslag till rättsväsendet ökad rättssäkerhet för mikroföretagare?

Pressmeddelanden   •   Okt 06, 2017 11:30 CEST

Mikroföretagare utsätts dagligen för olika brott där det som oftast åligger företagaren själv att bevisa sin oskuld. Det kan handla om stöld och skadegörelse, datorrelaterad brottslighet och misstänkliggörande från olika myndigheter. Kommer ökade anslag till rättsväsendet innebära en bättre rättssäkerhet för den som driver ett mindre företag?

Småföretagarna i möte med näringsminister Mikael Damberg för att diskutera regelförenklingar för mikroföretag

Småföretagarna i möte med näringsminister Mikael Damberg för att diskutera regelförenklingar för mikroföretag

Pressmeddelanden   •   Sep 28, 2017 12:19 CEST

​Imorgon fredagen den 29 september har representanter för Småföretagarnas Riksförbund blivit inbjudna till ett möte med näringsminister Mikael Damberg. På mötet kommer förbundet ta upp problem och lösningar kring kompetensförsörjning till mikroföretag och mikroföretagens möjligheter i regeringens exportstrategi. Förbundet kommer även att presentera några konkreta regelförenklingsförslag.

Media no image

Förmynderi och allmosor skapar inga nya jobb!

Pressmeddelanden   •   Sep 22, 2017 09:58 CEST

Budgetdebatten fokuseras nu på hur politikerna fördelar allmosor till olika grupper för att skapa jobb och tillväxt. Småföretagarnas Riksförbund ställer sig frågan - Är verkligen Sveriges framtida tillväxt endast baserad på hur staten fördelar skattepengar?