Skip to main content

Äntligen förenklingsförslag för företagande

Pressmeddelande   •   Jan 30, 2017 09:38 CET

18 januari i år fattade riksdagen några beslut som visar på insikt och vilja till bättre villkor för företagande (CU7). Tyvärr röstade inte regeringspartierna på förslagen, varför det hela mynnar ut i endast uppmaningar till regeringen att ta initiativ respektive återkomma till riksdagen med lagförslag. Tyvärr brukar dessa formuleringar bara resultera i dammiga rapporter och långbänkar, men vi får hoppas och tro på ändring denna gång.

Inom EU arbetas med ett direktiv för enmansbolag, så kallade SUP-bolag. Dessa ska ha en enda andel och en personlig ägare, med ett aktiekapital på minst en euro eller minst en enhet av den nationella valutan. Riksdagen har nu beslutat att börja denna färd mot lägre aktiekapital genom att föreslå en första sänkning till 25 000 kr.

Förslag hade kommit för att avskaffa kravet på bolagsstämma i de minsta bolagen eftersom det bara blir en ”skrivbordsstämma”. Som ensam ägare av samtliga aktier i bolaget känns det ju lite löjligt med denna extra pålaga. Man skulle t.o.m. kunna tänka sig att mindre aktiebolag, s.k. mikroföretag enligt EU:s och våra grannländers definition, endast nöja sig med redovisning till Skatteverket i form av den vanliga deklarationen. Således ha frivillig inlämning av årsredovisning till Bolagsverket. Förslaget till förenkling i att ta bort bolagsstämma för de minsta bolagen ansåg inte riksdagen att man behövde göra, oklart varför. Även en motion om förenklad administration för de minsta bolagen avslogs, även detta med vaga motiveringar.

I samma beslut ansåg riksdagen att aktieägare får bestämma själva vilka som ska sitta i deras styrelse, vilket får anses vara gott och väl. Den som skjutit till pengar till bolaget måste ju också få bestämma hur och av vem företaget ska styras. Att vara styrelseledamot innebär ju även ett visst ansvar, vilket blir mest påtagligt i riktigt små bolag.

Frågan om nivåer för att bolaget måste ha revisor behandlades också. Här gör man jämförelse med EU:s regler som anger att man måste ha revisor om något av kriterierna överskrids: fler än 50 anställda i genomsnitt, mer än 41,5 miljoner kronor i balansomslutning och mer än 83 miljoner kronor i nettoomsättning. För oss i Sverige gäller 3 anställda, balans-omslutning på 1,5 miljoner kronor och nettoomsättning på 3 miljoner kronor, således nivåer på 3,6-6 % av vad våra konkurrenter inom EU har. Inte ens Skatteverket har sett några allvarliga problem med att de minsta bolagen inte var tvingade till revisor från 2010. Så riksdagsbeslutet blev Regeringen bör ta initiativ till att överväga om fler företag kan undantas från revisionsplikten.

Vi hoppas regeringen förstår att vi lever i en globaliserad värld och att svenska företag inte ska ha krångligare regler än omvärlden ifall vi ska kunna konkurrera på lika villkor. Det skulle alltså vara härligt och uppmuntrande ifall regeringen snarast följde riksdagens beslut. Det gäller både för oss företagare, men även för tilltron på demokratin och snacket om folkvälde.

Leif Svensson
förbundsordförande
Småföretagarnas riksförbund

Småföretagarnas Riksförbund är en partipolitiskt, etniskt, religiöst och kulturellt obunden organisation som arbetar för att främja privat företagsamhet. I styrelsen sitter aktiva småföretagare som driver medlemmarnas intressen bland annat genom opinionsarbete, debatt och möten med politiker.

Bifogade filer

Word-dokument