Skip to main content

Äntligen vaknar Miljöpartiet

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2017 09:09 CET

Finansmarknadsminister Per Bolund, Miljöpartiet de gröna

Miljöpartiet vill utöka regeringens Växa-stöd att omfatta även aktiebolag. Ett förslag som Småföretagarnas Riksförbund välkomnar.

Småföretagarna har tidigare riktat stark kritik till Växa-stödet, som enbart vänder sig till ensamföretagare som driver enskild firma och inte till företagare med aktiebolag. Att finansmarknadsminister Per Bolund och MP nu vill utöka Växa-stödet att även omfatta den här gruppen, är ett steg i rätt riktning. För Småföretagarna är det utomordentligt viktigt att alla företag, oavsett företagsform, omfattas av samma regler.

Småföretagarna har dock tidigare varnat för att Växa-stödet är en alltför kortsiktig lösning. Ensamföretagare som anställer sin första medarbetare får sina arbetsgivaravgifter sänkta från 31,42 procent till 10,21 procent under ett år. Det är bra. Men därefter ser verkligheten annorlunda ut. Höjda arbetsgivaravgifter, ett sjuklöneansvar på två veckor, även om den anställde råkar ut för en olycka på fritiden, kostnader för en ersättare till den sjuke och tid för att sätta in ersättaren i arbetet. Det kan gå riktigt illa om företaget får ekonomiska problem eftersom den som driver enskild firma alltid är personligt ansvarig, vilket inte gäller den som driver aktiebolag. Det vore önskvärt med en mer långsiktig lösning. Med lika regler och villkor för alla företag skulle företagandet i Sverige bli rättvisare, enklare och mer lönsamt.

I Aftonbladet (17/2) säger Per Bolund att MP kommer att fokusera på att skapa större möjligheter för Sveriges företag att växa och expandera. Kanske kommer MP nu att damma av tidigare förslag till förbättringar för småföretagen, som partiet så gärna ville införa i opposition? Då ville MP att alla företagare, oavsett företagsform, skulle kunna välja en karensdag i sjukförsäkringen. Det skulle innebära en stor förbättring för företagare med aktiebolag. Den här gruppen företagare tvingas i dag till 14 karensdagar. En (1) karensdag för alla företagare skulle göra det både enklare och tryggare för Sveriges småföretagare.

Småföretagarnas Riksförbund ser fram emot flera företagsvänliga förslag från MP.

Leif Svensson
förbundsordförande
Småföretagarnas Riksförbund

Maria Boborg-Trané
förbundssekreterare
Småföretagarnas Riksförbund

Småföretagarnas Riksförbund är en partipolitiskt, etniskt, religiöst och kulturellt obunden organisation som arbetar för att främja privat företagsamhet. I styrelsen sitter aktiva småföretagare som driver medlemmarnas intressen bland annat genom opinionsarbete, debatt och möten med politiker.

Bifogade filer

Word-dokument