Skip to main content

Arbetsgivaravgifter

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2011 09:51 CET

Arbetsgivaravgifter...

Sverige har, enligt uppgift, världens högsta arbetsgivaravgifter. Det är ju emellertid inte särskilt intressant huruvida de svenska företagen åderlåts via skatter eller avgifter utan det är de totala kostnaderna för företagandet som är intressanta. Skatt betalas som regel på intjänade pengar, i dessa sammanhang, medan avgifter tas ut för rätten att driva företaget.

Hur mycket skatt man betalar beror alltså på den eventuella vinst man gör medan avgifterna tas ut alldeles oavsett rörelseresultat. I vissa fall kan man alltså betala avgifter för det tvivelaktiga nöjet att göra förlust.

Det är naturligtvis omöjligt att veta vilken effekt en kraftig sänkning av arbetsgivaravgifterna skulle kunna få i form av nyanställningar. Att det skulle få en avsevärd effekt vet vi från våra kontakter med våra medlemmar och alla tillgängliga undersökningar som gjorts. Kanske Näringsdepartementet med tillgång till expertis skulle kunna göra någon form av sannolikhetsberäkning av utfallet.

Vi har inte i princip något emot att man generellt sänker skatterna även om jobbskatteavdrag är en något konstlad form av detta. Skattelättnader ökar medborgarnas köpkraft och sätter som regel fart på ekonomin (detta gäller även pensionärer). Vad vi vänder oss mot är att regeringen ensidigt går på den traditionella skattesänkarlinjen och inte törs prova något annat. Vi förstår inte riktigt varför det skulle vara så svårt att anamma. Det verkar på oss som om motståndet är mer av ideologisk natur än ekonomiskt. Är det så att Vänsterns gamla avoghet mot Sveriges småföretagare nu har slagit rot inom delar av den nuvarande regeringen. Om det nu, som det synes, finns utrymme för ytterligare jobbskatteavdrag så tänk om och gå Sveriges småföretagare till mötes och sänk arbetsgivaravgifterna rejält i stället. Låt småföretagarna bevisa att de är att lita på och att de kan och vill anställa många nya medarbetare och därmed rejält sänka arbetslösheten.

Läs hela förslaget på år hemsida www.smaforetagarna.eu

För ytterligare information kontakta:

Leif Svensson/Förbundsordförande

E-post: leif.svensson@smaforetagarna.eu Telefon; 042 – 34 28 50

På hemsidan; www.smaforetagarna.eu

Småföretagarnas Riksförbund är en oberoende, rikstäckande organisation med uppgift att främja privat företagsamhet med särskild inriktning på små företag. Förbundet är partipolitiskt, etniskt, religiöst och kulturellt obundet. Det skall driva opinionsbildning för liberal marknadsekonomi, enskilt ägande och rättssäkerhet samt främja utvecklingen av nyföretagande och internationell integration.

Småföretagarnas Riksförbund