Skip to main content

Debattartikel; Lär av uppstickarekonomierna

Pressmeddelande   •   Okt 31, 2012 15:28 CET

Lär av uppstickarekonomierna

Från höger till vänster diskuteras behovet att stimulera till fler och växande företag, som kan skapa de nya arbetstillfällen som behövs för att minska arbetslösheten och bryta utanförskapet. Tyvärr lyser den konkreta reformviljan med sin frånvaro, liksom den politiska nyfikenheten. För några år sedan fanns åtminstone en diskussion där vi aktivt belyste intressanta reformer i omvärlden. Idag har dock krisländerna i södra Europa, liksom USA och Japan som präglas av skuldkriser, kommit att dominera omvärldsbevakningen. Men även idag kan Sverige lära sig av omvärlden, exempelvis reformländer som Sydkorea, Mexiko och Kanada.

Asiatiska tigerekonomier som Singapore och Sydkorea har länge präglats av system där politikerna sär gynnat storföretagen, istället för att skapa goda generella förutsättningar för företagande. Idag sker dock ett omfattande skifte mot småföretagarvänlig politik. När finanskrisen drabbade Sydkorea 2008 valde landets nytillträdde president Lee Myung-bak att införa ett råd för stärkt konkurrenskraft. På förslag av rådet avskaffade regeringen snabbt hela 600 av de 5 200 lagar som reglerade företagandet, liksom 3 500 administrativa regler. Den högsta bolagsskatten sänktes från 25 till 20 procent, medan den lägre nivån sänktes från 13 till 11 procent. Tack vare denna offensiva politik kunde Sydkorea snabbt komma ur krisen och 2010 uppleva den snabbaste tillväxten bland OECD-länderna. I Sverige har alliansregeringen tillsatt Globaliseringsrådet, som kommit med liknande konstruktiva förslag på regelförenklingar och skattereformer. Men här har förslagen inte kommit längre än till skrivbordslådan.

Ett annat land som lyckats väl med regelförenklingar är Mexiko. År 1999 tog det i genomsnitt 67 arbetsdagar att registrera ett företag i landet. Efter införandet av regelförenklingar, samt one-stop shops där företagare smidigt kan sköta olika administrativa åtgärder, har tiden sjunkit drastiskt till bara en och en halv dag. Eftersom reformerna infördes i olika delstater vid olika tid har forskare noggrant kunnat utvärdera deras effekt. I de branscher som omfattades av de nya smidiga systemen för uppstart av ny verksamhet har antalet företag ökat med hela fem procent. Sysselsättningen har ökat med tre procent, vilket framförallt gynnat personer som tidigare varit utan arbete. Slutligen har den ökade konkurrensen sänkt konsumentpriserna. Åtgärder för enklare regleringar i Sverige har länge utlovats, men relativt lite har hänt. Om mexikanska politiker kan driva fram förändringar, varför kan inte svenska?

Kanada är ett land som, tack vare ambitiösa reformer under längre tid, visat att det är möjligt att kombinera en stark arbetslinje med god välfärd. En företagarvänlig politik, relativt låga skatter och fria arbetsmarknader leder till att landet framgångsrikt undviker utanförskap och klarar sig exemplariskt väl sett till integrationen av utlandsfödda. Eftersom få lever på bidrag kan skattepengarna riktas mot välfärdens kärna. Men politikerna i Kanada är inte nöjda med ett företagsklimat i världsklass, utan fortsätter aktivt att förbättra det. Ett typiskt medelstort företag i Kanada betalade exempelvis en samlad skattebörda på 45 procent år 2009, klart lägre än 55 procent i Sverige. Sedan dess har skatten sänkts marginellt till 53 procent i Sverige, medan kanadensiska politiker sänkt den radikalt till enbart 29 procent. Under senare år har Kanada, tack vare sin företagarvänliga linje, klarat sig betydligt bättre än de andra så kallade G7-länderna sett till tillväxt och jobbskapande. I Sverige har alliansregeringen drivit på en arbetslinje, men undvikit att kombinera den med en tydlig företagarlinje. Kanadensiska politiker inser att starkare drivkrafter till arbete måste förstärkas med bättre möjligheter till jobbskapande inom näringslivet. Varför har svenska politiker inte nått samma enkla insikt?

Vi lever i en tid då konkurrensen om jobben, investeringarna och talangerna ökar runtom världen. Visst klarar sig Sverige bättre än krisländer som Grekland och Italien. Men vi, liksom många andra traditionella västländer, kan snabbt falla efter i konkurrensen jämfört med uppstickarekonomierna som genomför ambitiösa företagarvänliga reformer. Om det finns någon tid att agera är det väl nu, när politiker inom båda blocken talar sig varma om företagarvänliga reformer? Vi väntar ivrigt på den partiledare eller minister som nyfiket börjar titta på omvärlden för att lära sig hur vi kan få ett företagsklimat i världsklass.

Leif Svensson
Förbundsordförande/Småföretagarnas Riksförbund

Småföretagarnas Riksförbund har precis utkommit med rapporten "Ett företagsklimat i världsklass, lär av omvärlden". www.smaforetagarna.eu

 

För ytterligare information kontakta:

Leif Svensson                    

Förbundsordförande

E-post: leif.svensson@smaforetagarna.eu                    

Vxl; 042 – 34 28 50

På hemsidan; www.smaforetagarna.eu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Småföretagarnas Riksförbund är en oberoende, rikstäckande organisation med uppgift att främja privat företagsamhet med särskild inriktning på små företag. Förbundet är partipolitiskt, etniskt, religiöst och kulturellt obundet. Det skall driva opinionsbildning för liberal marknadsekonomi, enskilt ägande och rättssäkerhet samt främja utvecklingen av nyföretagande och internationell integration.

Småföretagarnas Riksförbund