Skip to main content

Debattartikel; Med anledning av förslaget om ändring av 3:12 reglerna

Pressmeddelande   •   Jun 26, 2013 15:08 CEST

Lagrådet har totalsågat regeringens förslag till nya 3:12 regler. Ett förslag som tidigare fått massiv kritik från både experter och remissinstanser.

Lagrådet anser att det är tveksamt om förslaget om ändring uppnår den avsedda effekten och ifrågasätter varför det är så bråttom att ändra denna lag som är så komplex. Man anser vidare att förslaget inte är välgrundat med tanke på hur företagen i Sverige är organiserade och hur skattereglerna utnyttjas.

Regeringen har nu chansen att återkalla hela lagförslaget och låta reglerna få bibehålla sin nuvarande utformning. Det bästa vore väl om denna regel togs bort helt och hållet eller utformades på ett sådant sätt att den inte hindrar de svenska företagen från att utvecklas och blomstra. Man måste också här ta hänsyn till att företagen arbetar på en internationell marknad.

Om inte Anders Borg ska hemfalla åt någon form av maktens arrogans borde han ta till sig lagrådets skarpa kritik. Det är viktigt att han inte lyssnar på någon högljudd kritik mot överutnyttjande av reglerna utan istället utreder om reglerna ska vara kvar eller utreder skattereglerna för finansiella instrument, till exempel optioner och andra aktierelaterade incitament, som företag ger till nyckelpersoner som en del av sin ägarstyrning.

För ytterligare information kontakta:
Leif Svensson Förbundsordförande
E-post: leif.svensson@smaforetagarna.eu
Vxl; 042 – 34 28 50
På hemsidan; www.smaforetagarna.eu

Wiggo Lindgren
1:e vice Ordförande och Advokat
E-post wiggo.lindgren@smaforetagarna.eu
Tel; 08-622 57 90
På hemsidan; www.smaforetagarna.eu

------------------------------------------------------------------------------------------------------------Småföretagarnas Riksförbund är en oberoende, rikstäckande organisation med uppgift att främja privat företagsamhet med särskild inriktning på små företag. Förbundet är partipolitiskt, etniskt, religiöst och kulturellt obundet. Det skall driva opinionsbildning för liberal marknadsekonomi, enskilt ägande och rättssäkerhet samt främja utvecklingen av nyföretagande och internationell integration.

Småföretagarnas Riksförbund