Skip to main content

En berg- och dalbana mellan nedläggningshot och tillväxt

Pressmeddelande   •   Jan 13, 2017 10:49 CET

När politiken inte kan leverera långsiktig planering och tydliga mål med sina arbetsmarknadsåtgärder åker småföretagen en berg-och dalbana mellan nedläggningshot och tillväxt. Effekten av dålig planering syns tydligt när vi tagit del av Skatteverkets årsstatistik för ROT och RUT och jämför effekten av förändringarna mellan 2015 och 2016. Förändringarna av de nya reglerna verkar få en omedelbar negativ effekt på antalet företag som utför framförallt ROT tjänster.

1 januari 2016 ändrades regelverken för ROT och RUT fast på olika sätt. ROT-avdraget minskade från 50 % av arbetskostnaden till 30 %. För RUT-avdraget förblev skattereduktionen 50 % av arbetskostnaden men taket halverades ner till 25 000 kr. Resultatet av detta experiment med olika spelregler för samma bidragsmodell är intressant och besvärande ur ett företagarperspektiv. Antalet RUT utförare ökade under 2016 med 4,5 % och antalet köpare ökade med 9 % medan effekten blev tvärtom inom ROT sektorn. Där minskade antalet köpare med 15 % och antalet utförare med 21 %. Skillnaden är dramatisk och visar hur tillfälliga och dåligt planerade arbetsmarknadsinsatser skapar en osäker och instabil marknad för småföretagare.

Småföretagarnas riksförbund anser att ur ett långsiktigt perspektiv så är en bidragsdopad marknad inte en hållbar lösning. Vi är övertygade om att tydliga och generella spelregler genom t ex sänkta arbetsgivare/egenavgifter och minskad regelbörda skulle skapa en tryggare bas för företagsetablering än de osäkra punktinsatser som RUT och ROT får betecknas som. På kort sikt så har ROT/RUT avdragen varit gynnsamma för småföretagandet inom dessa branscher och många mindre aktörer har kunnat gå från svart till vit marknad. Men när regelverken förändras godtyckligt och experimentellt av politiska skäl så leder det till en väldigt osäker marknadsutveckling som drabbar framförallt de små företagen.

Problematiken ligger i att när man etablerar en stödinsats med avdrag/bidrag så presenteras inte någon tydlig målformulering med tidsangivelser och avtrappningsplanering. Därmed blir mindre företags förutsättningar att utveckla sitt företag genom anställningar direkt påverkad av politikens nyckfullhet och goda vilja. Ur ett småföretagarperspektiv är dessa osäkra förutsättningar direkt förödande.

-Vi är bekymrade över att antalet utförare av ROT-tjänster minskat med 21 % och är oroliga att detta bara är början på en negativ spiral som leder till en fortsatt minskning av företag och en ökning av den svarta marknaden, säger Leif Svensson, ordförande för Småföretagarnas riksförbund.

Småföretagarnas Riksförbund vill se en återställning av ROT och RUT avdragen till samma nivåer som 2015 och med lika villkor för båda avdragen. Därefter bör regeringen ta fram en långsiktig strategi med tydlig målformulering på hur dessa främjarinsatser successivt ersätts av mer generella och bredare skattelättnader för småföretag.

Leif Svensson
Ordförande
Småföretagarnas riksförbund

Källa: Skatteverket http://www.skatteverket.se/omoss/omskatteverket/statistik.4.6704c7931254eefbe718000121.html

Småföretagarnas Riksförbund är en partipolitiskt, etniskt, religiöst och kulturellt obunden organisation som arbetar för att främja privat företagsamhet. I styrelsen sitter aktiva småföretagare som driver medlemmarnas intressen bland annat genom opinionsarbete, debatt och möten med politiker.

Bifogade filer

Word-dokument