Skip to main content

Förslag från Vänstern. Straffskatt för småföretagarna.

Pressmeddelande   •   Sep 06, 2010 12:13 CEST

Småföretagarnas Riksförbund har med bestörtning tagit del av Vänsterpartiets utspel, genom partiledaren Lars Ohly, om att det bör bli en straffskatt på att använda lagliga anställningsformer som inte faller dem i smaken.

Småföretagare har ofta en mycket varierande sysselsättningsgrad. I vissa tider tvingas de ligga lågt när beställningarna minskar eller uteblir. I andra tider när de har mycket jobb behöver de möjligheten att visstidsanställa för att kunna klara efterfrågan och möta kundernas behov. SFR tycker att det är horribelt att i sådana lägen straffbeskatta företagaren med högre arbetsgivaravgifter i stället för att på alla sätt underlätta för småföretagarna att kunna anställa och växa på en naturlig väg. 

Det är betecknande för den röd/gröna politiken inför valet att alla tre parterna har olika ståndpunkt i denna fråga.

Socialdemokraterna håller inte med Lars Ohly och pekar på att det inte finns med i den gemensamma valplattformen. Där står emellertid, enligt Mona Sahlin, att man vill skapa tryggare jobb och komma bort från den hysteriska utvecklingen med visstid. Hon säger också att alla tre parterna är otåliga på att få en annan utveckling när det gäller tryggheten på arbetsmarknaden.

Miljöpartiet, genom riksdagsledamoten Lars Holm, säger å sin sida att det kan finnas behov hos företagare att ha en person kortare anställd och att man inte kan bestraffa dem för det.

Vänsterpartiet vill, som Lars Ohly uttalat, använda piskan och bestraffa företagare som visstidsanställer. Morötter för att göra det lättare för småföretagare att utveckla sina företag och växa finns inte i deras tankevärd.

För övrigt finns det över hela den politiska skalan från vänster till höger väldigt få, om ens några, sådana morötter. Alla frågor som SFR har påtalat och som skulle kunna få den svenska ekonomin att växa och arbetslösheten att sjunka har skjutits på framtiden eller begravts i utredningar.

Sverige har för närvarande en skyhög ungdomsarbetslöshet och någon som helst enighet om hur den skall sänkas finns inte. Ungdomar behöver på olika sätt få en chans att komma in i arbetslivet och många går vägen via vikariat och visstidsanställning. Det måste för dem vara bättre att på något sätt få in en första fot på arbetsmarknaden, med chans till ett fast jobb, än att inte ha ett jobb över huvud taget.

SFR har bl. a. starkt propagerat för ett effektivt lärlingssystem som en utmärkt väg att överbrygga övergången från skola till arbetsliv. Det fungerar bra i flera andra EU-länder som har väsentligt lägre ungdomsarbetslöshet än Sverige. Det finns tankar och förslag om detta här och var men hur det eventuellt kommer att se ut vet ingen ännu.

Gör något för att underlätta och förenkla för Sveriges småföretag att anställa och växa utan att det är förenat med stora risker säger Leif Svensson, ordförande i Småföretagarnas Riksförbund

 

För ytterligare information kontakta:

Leif Svensson                                          

Förbundsordförande

E-post: leif.svensson@smaforetagarna.eu                      Telefon; 042 – 34 28 50

På hemsidan; www.smaforetagarna.eu

 

Småföretagarnas Riksförbund är en oberoende, rikstäckande organisation med uppgift att främja privat företagsamhet med särskild inriktning på små företag. Förbundet är partipolitiskt, etniskt, religiöst och kulturellt obundet. Det skall driva opinionsbildning för liberal marknadsekonomi, enskilt ägande och rättssäkerhet samt främja utvecklingen av nyföretagande och internationell integration.

 

Småföretagarnas Riksförbund