Skip to main content

Friskvårdsbidraget borde gälla alla – även småföretagare

Pressmeddelande   •   Jan 23, 2018 14:02 CET

Jag som småföretagare kan erbjuda friskvård till personalen som i regel är unga och friska men får själv inte den förmånen för att hålla mig på benen, säger Siw Öberg, styrelseledamot i Småföretagarnas Riksförbund.

Småföretagarnas Riksförbund tycker att det är positivt att friskvårdsfrågan uppmärksammas efter Högsta förvaltningsdomstolens beslut. Men tyvärr omfattar friskvårdsbidraget endast den privilegierade grupp som har ett förvärvsarbete. Studerande, pensionärer och enskilda näringsidkare står utanför. Det innebär att företagare som i minst lika stor utsträckning som anställda arbetar under hård stress och som dessutom har svårt att få tillgång till vårt sociala skyddsnät inte har samma villkor för att göra avdrag för friskvård. Detta är i sanning ytterligare ett bevis på att företagare har fler skyldigheter och färre rättigheter gentemot staten än andra grupper.

Detta vill Småföretagarnas Riksförbund ändra på och driver just nu ett aktivt arbete gentemot de politiska partierna för att få till stånd att även företagare med enskild firma ska få göra avdrag för friskvård.

Siw Öberg, småföretagare och styrelseledamot i Småföretagarnas Riksförbund säger:

Efter 45 år i frisörbranschen kan jag tycka att det är synnerligen anmärkningsvärt att vi fortfarande 2018 har beslutsfattare som har en så förlegad syn på småföretagare att de medvetet både kränker och särbehandlar jobbskapare. Jag som småföretagare med anställda kan alltså erbjuda friskvård till personalen som i regel är unga och friska men får själv inte den förmånen för att hålla mig på benen trots att vi som är företagare oftast är både äldre och behövs på företaget. För övrigt är en småföretagare nästan aldrig sjuk och belastar inte samhället. Dessutom var jag övertygad om att alla har samma värde, men med detta får jag nog omvärdera den tanken, när vi småföretagare särbehandlas och inte omfattas av friskvårdsbidrag. Oavsett vilken form av företag vi bedriver borde friskvårdsbidraget gälla alla, något annat är otänkbart och orättvist anser jag. Här behövs även en regelförenkling, något som vi har efterlyst sedan länge.

Detta gäller:

En arbetsgivare kan erbjuda sina anställda skattefria förmåner i form av motions- och friskvårdsaktiviteter förutsatt att aktiviteten erbjuds hela personalen. Tidigare har inte golf och ridning ingått i friskvårdsbidraget eftersom det inte har klassats som enklare form av motion då det bland annat krävt dyrare utrustning.

I aktiebolag är kostnader för rehabilitering, företagshälsovård och friskvård för anställda avdragsgilla för företaget utan förmånsskatt för de anställda.

I enskild firma är ingen form av hälsovård och sjukvård avdragsgill. För rehabilitering blir det avdrag också här, men däremot inte för motion.

Mattias Andersson
Näringspolitisk samordnare
Småföretagarnas Riksförbund

Småföretagarnas Riksförbund är en partipolitiskt, etniskt, religiöst och kulturellt obunden organisation som arbetar för att främja privat företagsamhet. I styrelsen sitter aktiva småföretagare som driver medlemmarnas intressen bland annat genom opinionsarbete, debatt och möten med politiker.

Bifogade filer

Word-dokument