Skip to main content

Hösten kan bli ”Så mycket bättre” ur ett småföretagarperspektiv

Pressmeddelande   •   Aug 09, 2017 09:24 CEST

Småföretagarnas Riksförbund 2017

Efter en för Småföretagarnas Riksförbund lyckad Almedalsvecka med många givande seminarier och personliga möten med ministrar, riksdagsledamöter och samverkanspartners drar förbundet igång sitt arbete igen efter semesterperioden.

Årets tema i Almedalen var ”Så mycket bättre för småföretagarna” vilken genomfördes över förväntningarna. Förbundet arrangerade tre välbesökta seminarier, Företagande i glesbygd, Lagen om offentlig upphandling och ett seminarium om det Sociala skyddsnätet för småföretagare. Där debatterades förbundets nya rapport - Otryggare kan ingen vara som visar på stor otrygghet bland små- och ensamföretagare. Småföretagarnas Riksförbund kommer även under hösten fortsätta det samtal med näringsminister Mikael Damberg som inleddes under Almedalsveckan. På det inledande mötet fördes ett konstruktivt samtal om hur förutsättningarna för småföretagare kan bli bättre, hur småföretag kan utveckla exporten till de asiatiska tillväxtmarknaderna, behovet av regelförenklingar för små företag samt diskuterades problematiken med långa betaltider.

Förbundet hade under Almedalsveckan prioritering på att skapa goda relationer med företrädare för regering och opposition och under hösten har det nu bokats in ett flertal möten med en agenda som har ett småföretagarperspektiv. Dessa inbokade möten och samtal är av stor betydelse för att öka förståelsen för hur effekten av politiska ambitioner slår mot en småföretagares vardag.

- Under hösten kommer det vara viktigt att förbundet är aktiva på den näringspolitiska arenan, säger Småföretagarnas ordförande Anne A Marbrandt. Det politiska läget har varit turbulent och lär fortsätta vara så under det att regeringen presenterar sin höstbudget med en rad småföretagsfientliga förslag.

Med regeringens förslag på höjda entreprenörsskatter och fortsatt regelkrångel och oppositionens hot om ytterligare misstroendevotum är det nödvändigt att Småföretagarnas Riksförbunds ca 30 000 medlemmar får sin röst hörd i dessa sammanhang, så att beslut kan fattas som gör det enkelt, tryggt och lönsamt att starta och driva företag i Sverige.

Mattias Andersson
Näringspolitisk samordnare
Småföretagarnas Riksförbund

Småföretagarnas Riksförbund är en partipolitiskt, etniskt, religiöst och kulturellt obunden organisation som arbetar för att främja privat företagsamhet. I styrelsen sitter aktiva småföretagare som driver medlemmarnas intressen bland annat genom opinionsarbete, debatt och möten med politiker.

Bifogade filer

Word-dokument