Skip to main content

Orimligt med kollektiv bestraffning av små företag

Pressmeddelande   •   Jan 29, 2018 11:56 CET

Det kan aldrig vara en framgångsrik strategi att spola ut barnet med badvattnet, menar Erik Sjölander, Småföretagarnas Riksförbund.

Linda Westerlund Snecker (V) utmålar i en debattartikel i GP den 23 januari att företagande och företagare är likställt med kriminalitet och skattefusk. Hon skriver att 7 av 100 nya företag tros vara skapade i syfte att begå brott och därmed ska företagare gruppbestraffas med krav på kollektivavtal, återinförd revisionsplikt, månadsredovisning och förbud mot vinster i välfärden. Denna grovt generaliserande bild och slutsats kan likställas med att 0,7 av 10 svenskar är, enligt opinionssiffrorna, Vänsterpartister och därmed är hela den svenska väljarkåren Vänsterpartister. Även om det säkert hade varit en angenäm tanke för vänsterpartiets rättspolitiska talesperson, så förstår de flesta det orimliga i denna tankemodell.

Linda Westerlund Snecker använder ett målande och bildlikt språk i sin artikel, men blandar samtidigt äpplen och päron i sin cocktail. Vi är helt enig med henne om att inte företag ska kunna användas för ekonomisk brottslighet, men att detta kan ske beror näppeligen på att företagande får enklare och tydligare regler.

Mikroföretagen är landets ryggrad. Det är vi som jobbar mest, tjänar minst och har minst ledighet. Det är vi som skapar 4 av 5 nya jobb i Sverige. Snecker har helt rätt i att vi behöver enkla regler för att det ska bli lätt att göra rätt. Men det är direkt felaktigt att utgå från att om enstaka kriminella individer tillåts utnyttja ett system av offentliga pengar på kriminellas vis, så ska de som dagligen försöker göra rätt för sig i den redan snåriga byråkratidjungeln påläggas mer krav och skyldigheter. Det kan aldrig vara en framgångsrik strategi att spola ut barnet med badvattnet.

Att underlätta företagande i landet utgör och kommer att utgöra grunden för vår nuvarande och framtida välfärd. Utan företag kommer inga mervärden och skattepengar att kunna fördelas till oss medborgare. Vi bistår gärna för att utveckla regler och kontroll för att seriösa företag ska gynnas och kriminalitet undvikas, men här måste det klart framgå myndigheters ansvar för information och kontroll.

Att offentlig upphandling inte följs upp och processen i många fall saknar transparens kan väl inte företag ställas till svars för? I det fallet har riksdagens lagstiftare ett stort ansvar. Ansvaret ligger självfallet i första hand på de upphandlande enheterna som missgynnar mindre företag till förmån för de större. Genom att genomföra mycket stora upphandlingar skapas stora utrymmen för att våra gemensamma pengar förslösas och på grund av upphandlarnas bristande uppföljning också riskerar hamna i kriminella fickor.

Att insinuera att svenska företagare skulle vara mer kriminella än företagare i våra grannländer ger mycket negativa signaler till näringslivets aktörer. Att revisionsplikt och kollektivavtal skulle lösa problemen med att upphandlande enheter, kommuner, landsting och stat, inte fullgör sina uppgifter faller på sin egen orimlighet. Fackföreningar och revisorer har andra uppgifter än att vara granskare åt staten, för till detta har vi utsedda myndigheter. Tänk om och tänk rätt!

Erik Sjölander
Näringspolitisk talesperson
Småföretagarnas Riksförbund

Småföretagarnas Riksförbund är en partipolitiskt, etniskt, religiöst och kulturellt obunden organisation som arbetar för att främja privat företagsamhet. I styrelsen sitter aktiva småföretagare som driver medlemmarnas intressen bland annat genom opinionsarbete, debatt och möten med politiker.

Bifogade filer

Word-dokument