Skip to main content

Problemet med bluffakturorna fortsätter.

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2013 13:49 CET

Våra medlemmar har för länge sedan fått nog och räknar med att politikerna ska göra något

Förbundet konstaterar därför och med glädje att riksdagsledamoten Lars-Axel Nordell (KD) nu i ett pressmeddelande uttryckt ett önskemål om att man med en ändring i lagen borde bli av med problemet med dessa bluffakturor.

Idag får en företagare en betalningsanmärkning redan om någon ansöker om betalningsföreläggande, oavsett om grunden för ansökan är riktig eller inte. Detta utnyttjar bluffaktureringsföretagen. Av rädsla för att få en betalningsanmärkning väljer många företagare att betala trots att det vet att det rör sig om en bluffaktura.

Och detta trots att myndigheter och kreditupplysningsföretag nu vidtagit vissa rutiner för att förhindra detta.

Nordell skriver att han lämnat en motion till riksdagen med förslag om en ändring i lagen så att de striktare reglerna för privatpersoner också ska gälla för företag. Han säger: ” att en faktura måste på så sätt vara välgrundad och ha slagits fast i domstol eller annan myndighet för att ett kreditupplysningsföretag ska få lämna ut uppgifter”.

Förbundet delar Nordells uppfattning om att en ångervecka för företagare knappast är någon lösning på problemet. En sådan blir nog ologisk eftersom en företagare knappast kan ångra ett köp som man aldrig gjort.

Förbundet har tidigare framför en annan lösning på problemet och det skulle kunna vara att den säljande parten skickar ut en orderbekräftelse som kunden måste godkänna innan ett fullbordat köp eller avtal föreligger.

Förbundet vill uppmunta fler politiker att ställa sig bakom Nordells motion och att man med gemensamma ansträngningar ser till att få en ändring till stånd. Bluffakturorna belastar dessutom både polis och domstolar som har mycket annat viktigare att göra.

För ytterligare information kontakta:

Leif Svensson 

Förbundsordförande

E-post: leif.svensson@smaforetagarna.eu 

Vxl; 042 – 34 28 50

Wiggo Lindgren

1:e vice ordförande och advokat

E-post wiggo.lindgren@smaforetagarna.eu

Tel; 08-622 57 90

På hemsidan; www.smaforetagarna.eu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Småföretagarnas Riksförbund är en oberoende, rikstäckande organisation med uppgift att främja privat företagsamhet med särskild inriktning på små företag. Förbundet är partipolitiskt, etniskt, religiöst och kulturellt obundet. Det skall driva opinionsbildning för liberal marknadsekonomi, enskilt ägande och rättssäkerhet samt främja utvecklingen av nyföretagande och internationell integration.


Småföretagarnas Riksförbund