Skip to main content

Sjuklön och sjuklöneansvar

Pressmeddelande   •   Aug 09, 2012 14:42 CEST

I ett modernt och människovänligt samhälle är det fullständigt självklart att alla som, trots vilja och ansträngning, inte kan försörja sig själva skall få hjälp med detta.
Är man till exempel sjuk skall man ha sjukersättning.

Den stora frågan är: Vem som skall betala, är det staten, arbetsgivaren eller båda tillsammans?
Dagens system tvingar arbetsgivaren, oavsett orsak till arbetsoförmåga, att stå för kostnaderna i 14 dagar. Därefter träder staten in.

Detta är synnerligen hämmande för, framför allt, småföretagarnas vilja att expandera sina verksamheter och anställa mer folk.
Enligt flera, av varandra, oberoende undersökningar är detta förhållande det största hindret för eventuella nyanställningar. Småföretagare vill inte hamna i en situation, där återkommande sjukskrivningar bland de anställda äventyrar företagets existens.
Skulle sjuklöneansvaret för småföretagarna tas bort, blir riskerna vid nyanställningar oerhört mycket lägre.

Merparten av mindre företagare blir mer benägna att anställa ytterligare medarbetare.
Viljan och förmågan finns, men riskerna är i dag för stora. Alla är eniga om att det är landets småföretagare som är motorn i svensk ekonomi men den politiska viljan att förbättra företagsklimatet för dessa har hittills varit liten.

Det är dags att föra upp småföretagarnas förhållanden högt på den politiska agendan och därmed bryta den negativa attityd som finns bland dessa till att nyanställa.
Det finns många svenska politiker och beslutsfattare som förstår det allvarliga i dagens system och vill ändra på detta.

Låt detta bli ett första steg mot en uttalad företagarlinje i svensk arbetsmarknadspolitik.

 

För ytterligare information kontakta:

Leif Svensson                    

Förbundsordförande

E-post: leif.svensson@smaforetagarna.eu                    

Vxl; 042 – 34 28 50

På hemsidan; www.smaforetagarna.eu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Småföretagarnas Riksförbund är en oberoende, rikstäckande organisation med uppgift att främja privat företagsamhet med särskild inriktning på små företag. Förbundet är partipolitiskt, etniskt, religiöst och kulturellt obundet. Det skall driva opinionsbildning för liberal marknadsekonomi, enskilt ägande och rättssäkerhet samt främja utvecklingen av nyföretagande och internationell integration.

 

Småföretagarnas Riksförbund