Skip to main content

Sjuklönegrundande eller inte?

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2011 10:50 CET

En enkel fråga som skulle resultera i faktiska regelförenklingar är varför vissa förmåner som ”skattepliktiga förmåner” inte är sjuklöne­grundande, men pensionsgrundande och skatt ska betalas på dem? Varför kan man inte ha ett enhetligt och enkelt system, t.ex. så att vad man betalar skatt för också utgör grund för sjuk­penning och pension?

Att förenkla för företagare, liksom för andra vanliga medborgare, innebär oftast att byråkrater får mindre att göra. Att de får mindre att göra borde resultera i att de antingen blir färre eller utför andra arbetsuppgifter. Andra arbetsuppgifter borde kunna vara att stödja och hjälpa dem som faktiskt betalar deras lön och är deras uppdragsgivare – skattebetalare. Enkla och tydliga regler och tolkningar borde vara till nytta för alla (utom möjligtvis vissa byråkrater då), så därför borde alla små steg mot förenklingar tas tillvara.

Att låta allt som är skattepliktigt också resultera i grund för vad skatten betalas in för vore en enkel och tydlig matematik. Ett praktexempel på extra krångel är när ”skattepliktiga förmåner, till exempel värdet av fri bil eller kost och logi” inte är sjuklönegrundande, trots att arbetsgivaravgift (med 5,95 % är sjukförsäkringsavgift) betalas för det.

  • Låt sjuklöne- och pensionsgrundande inkomst vara samma sak 

För ytterligare information kontakta:

Leif Svensson                                          

Förbundsordförande

E-post: leif.svensson@smaforetagarna.eu                     Telefon; 042 – 34 28 50

På hemsidan; www.smaforetagarna.eu

Småföretagarnas Riksförbund är en oberoende, rikstäckande organisation med uppgift att främja privat företagsamhet med särskild inriktning på små företag. Förbundet är partipolitiskt, etniskt, religiöst och kulturellt obundet. Det skall driva opinionsbildning för liberal marknadsekonomi, enskilt ägande och rättssäkerhet samt främja utvecklingen av nyföretagande och internationell integration.

Småföretagarnas Riksförbund