Skip to main content

Skatteverkets förakt för små företag

Pressmeddelande   •   Jun 26, 2017 13:30 CEST

Med mycket föråldrade uppgifter och bristande konsekvensanalys försöker Skatteverket skapa utrymme för mer och ökande kontroller via personalliggare i fler verksamheter, kontroller som går långt utöver vad våra grannländer har. Här i motsats till exempelvis Danmark, utgår man ifrån att alla företagare är skurkar och ska kontrolleras och inte bara dem som man misstänker för brott. Detta är kollektiv bestraffning!

I en promemoria från Skatteverket om Personalliggare i fler verksamheter visas uppenbara brister i att följa med i samhällsutvecklingen. Förslaget skapar ökade regelbördor för företag utan att i objektiv mening visa på några positiva effekter.

Skatteverket vill inte bara att fler branscher ska tvingas föra personalliggare, utan även enskilda företagare, fåmansdelägare m.fl. Jag förstår inte hur det ska gå till, men kontrollen kommer inte att fungera. Jag liksom de flesta företagare kollar firmans mail på helger, kvällar och även under semester. Ska man vid varje tillfälle då skriva in sig i en personalliggare?

Hur ska Skatteverkets kontrollanter veta detta? Ska man kanske ringa Skatteverket för att få lov att göra skattedeklarationen på en söndagskväll?

Det är gott och väl att Skatteverket säger sig vurma för rättvis konkurrens, men vad är då Konkurrensverkets uppgift? För att regler och kontroller ska hjälpa till att skapa sjysta villkor, så måste reglerna vara förankrade i verkligheten. I Skatteverkets PM stödjer man sig på över 10 år gamla utredningar (vilka inte alltid är opartiska), men mest bygger argumentationen på rena gissningar och lösa antaganden. En visad attityd som ”Skatteverkets uppfattning är att svartarbete förekommer i betydande omfattning i sådana verksamheter” borde i andra sammanhang inte kunna utgöra grund för ökade regler för företagare i landet.

Att föreslå krav på personalliggare i fler branscher utan att utvärdera tidigare införanden syns oseriöst. Att dessutom branscherna som föreslås nu saknar tydliga avgränsningar skapar förvirring och osäkerhet. När därpå Skatteverket anser att fler regler och ökade risker för avgifter skulle vara en förenkling och ett stöd för företagares lönehantering, så går man för långt.

EU har i Small Business Act slagit fast att man ska tänka småskaligt först. Denna regel har Sveriges riksdag accepterat, men det verkar Skatteverket strunta i. Man konstaterar helt frankt att ”Skatteverket gör bedömningen att någon särskild hänsyn till små företag inte behöver tas vid reglernas utformning”.

Erik Sjölander
Styrelseledamot
Småföretagarnas Riksförbund

Småföretagarnas Riksförbund är en partipolitiskt, etniskt, religiöst och kulturellt obunden organisation som arbetar för att främja privat företagsamhet. I styrelsen sitter aktiva småföretagare som driver medlemmarnas intressen bland annat genom opinionsarbete, debatt och möten med politiker.

Bifogade filer

Word-dokument