Skip to main content

Vilka ska gynnas av nya 3:12-regler?

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2016 09:33 CET

Det är möjligt att det sticker i ögonen att enstaka personer får stora ersättningar via sina arvoden och olika bolagskombinationer. Men det är fel metod att gruppbestraffa alla Sveriges hårt arbetande småföretagare genom krångligare regler och sönderbeskattning. Gör det hellre enklare att driva företag genom att ta bort de särregler som 3:12-reglerna innebär.

Det har tidigare riktats kritik mot att fåmansföretagare skulle kunna få ersättning från sitt företagande på annat vis än lön. De grupper som då stått i rampljuset har varit företag med många ägare. Regler infördes därför om att man skulle äga minst 4 % av aktierna för att få utdelning s.k. lågbeskattat. Den regeln hade tyvärr ett ordentligt kryphål i att alla anställda räknades som en person, vilket innebar att många små andelar slogs ihop till mer än 4 %.

Nu tas regeln om 4 procentsägande bort, vilket självfallet är bra. Att minska regelbördan ska uppmuntras, men när borttagande av en regel genererar ännu fler svårigheter för småföretagare biter man sig själv i svansen. Det finns förstås en finess i att nya regelkrångel i 3:12 kommer skapa mycket jobb för revisorer och redovisningskonsulter. Men de som får betala är som vanligt Sveriges alla småföretagare, som inget hellre vill än att få arbeta i fred från klåfingrighet och komplicerade regelförändringar.

Ett av förslagen och råden från ekonomer i samband med 3:12 förändringar har varit att bilda holdingbolag för att kunna äga aktier i sitt verksamma bolag och därmed kunna underlätta utdelning. Det förekommer även råd om att ge bort ett företag till någon annan för att kunna få rättmätig utdelning även i framtiden.

Är det regeringens mening att företagande ska komma att handla om att hitta rätt revisorer och jurister för att inte skatta bort eventuell utdelning. Företagande borde istället handla om att driva, utveckla och återinvestera i den verksamhet som småföretagaren brinner för.

Leif Svensson
förbundsordförande
Småföretagarnas riksförbund

Småföretagarnas Riksförbund är en partipolitiskt, etniskt, religiöst och kulturellt obunden organisation som arbetar för att främja privat företagsamhet. I styrelsen sitter aktiva småföretagare som driver medlemmarnas intressen bland annat genom opinionsarbete, debatt och möten med politiker.

Bifogade filer

Word-dokument