Skip to main content

Vilka skapar arbete i landet?

Pressmeddelande   •   Sep 13, 2010 15:12 CEST

Pressmeddelande 

Höganäs 2010-09-13

Vilka skapar arbete i landet?

Inte ens under valrörelsens sista skälvande dagar verkar politikerna kunna förstå sambandet mellan sina allmänna förslag om ”arbetslinje” med vilka som faktiskt skapar arbete i Sverige.

Ungefär 99 % av Sveriges företag har färre än 50 anställda och räknas till gruppen små och medel­stora företag. Denna grupp sysselsätter ungefär 40 % av alla privatanställda i Sverige. Under de senaste 10 åren har denna grupp ökat antalet anställda med 203 365 personer medan de 25 största börsbolagen minskat sin arbetsstyrka i Sverige med 64 000 personer. Under samma period har det offentliga endast ökat antalet anställda med 13 834 personer (landstingen +14 717, kommunerna +10 532 och staten -11 415).

 För att gruppen små och medelstora företag ska våga/vilja anställa fler människor behöver de i första hand:

  • Lägre arbetsgivaravgift
  • Lättnader i LAS
  • Minskat sjuklöneansvar

 --

För ytterligare information kontakta:

Leif Svensson                                          

Förbundsordförande

E-post: leif.svensson@smaforetagarna.eu                      Telefon; 042 – 34 28 50

På hemsidan; www.smaforetagarna.eu

 

 

Småföretagarnas Riksförbund är en oberoende, rikstäckande organisation med uppgift att främja privat företagsamhet med särskild inriktning på små företag. Förbundet är partipolitiskt, etniskt, religiöst och kulturellt obundet. Det skall driva opinionsbildning för liberal marknadsekonomi, enskilt ägande och rättssäkerhet samt främja utvecklingen av nyföretagande och internationell integration.

Småföretagarnas Riksförbund