Skip to main content

Ytterligare bevis på LAS skadlighet

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2010 11:07 CEST

Nordiska ministerrådet har nyligen publicerat en rapport som visar att de “stela” arbetsmarknadsreglerna (LAS) i Sverige ger till följd att svenska småföretag inte blir lika långlivade som de i andra nordiska länder.

Sverige har höga siffror när det gäller nystart av företag vilket betyder att vi löst utmaningen att skapa nya företag. Det stora antalet nystartade företag ger däremot inte utslag i form av motsvarande höga tillväxtsiffror och vi skördar därmed inte frukterna av den höga siffran

Både Danmark och Finland tar bättre tillvara på entreprenörskap i sina länder, enligt rapporten, i vilken ökat nordiskt samarbete föreslås som ett sätt att bättre ta till vara på nystartade företag.

Sverige har dock mycket goda villkor för skapande och spridning av kunskap, vilket innebär goda förutsättningar för nystart av företag. Men, många nya företag klarar sig inte kvar pga de stelbenta regleringarna av arbetsmarknaden. Vi klarar oss t.ex. mycket dåligt i jämförelse med USA.

Detta är ytterligare ett bevis på att SFR har rätt när vi kräver slopande av LAS för mindre företag. Vi är säkra på att den höga svenska arbetsgivaravgiften i hög grad också bidrar till utslagningen.

Leif Svensson  //Förbundsordförande

 --

För ytterligare information kontakta:

Leif Svensson                                          

Förbundsordförande

E-post: leif.svensson@smaforetagarna.eu                      Telefon; 042 – 34 28 50

På hemsidan; www.smaforetagarna.eu

 

Småföretagarnas Riksförbund är en oberoende, rikstäckande organisation med uppgift att främja privat företagsamhet med särskild inriktning på små företag. Förbundet är partipolitiskt, etniskt, religiöst och kulturellt obundet. Det skall driva opinionsbildning för liberal marknadsekonomi, enskilt ägande och rättssäkerhet samt främja utvecklingen av nyföretagande och internationell integration.

Småföretagarnas Riksförbund