SFVF avtalar med Branschkontroll för kontroll av samtliga Certifierad Verkstad och Eurogarant!

Pressmeddelanden   •   Nov 12, 2018 08:00 CET

SFVF har ingått avtal med Branschkontroll för att utföra samtliga tekniska kontroller av alla Certifierad Verkstad samt Eurogarant. – Den kunskap som krävs och kommer att krävas för att kontrollera lack-, skade- och övriga verkstäder enligt Eurogarant samt Certifierad Verkstad är det inte många som innehar. Den kunskapen har Branschkontroll, säger Bo Ericsson vd för SFVF.

Fortsatt storsatsning på verkstadsjuridik

Pressmeddelanden   •   Nov 09, 2018 08:00 CET

Verkstadsföretagarna, Svensk Industriförening (Sinf) och Sveriges Fordonsverkstäders Förening (SFVF) fortsätter storsatsa på juridik för verkstäder!

En arbetsgivares ansvar för olika händelser har under de senaste åren kommit allt mer i blickpunkten. Den mest påtagliga är Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:01).

– Riktlinjerna för arbetsmiljöarbetet utformar kraftiga sanktionsavgifter när vi inte sköter oss, säger Bo Ericsson ordförande för Verkstadsföretagarna.

Likaledes vilar ett stort ansvar på arbetsgivaren när det gäller arbetsrätten. Med ansvaret menas sådana åtgärder som arbetsgivaren kan vidta mot en anställd, chef eller annan underställd, enligt lag eller kollektivavtal. I praktiken kan det handla om avsked, uppsägning, omplacering, varning, avstängning eller disciplinärt ansvar.

Om någon av företagets anställda får en sjukdom eller kroppskada och du som chef inte gjort vad som krävs, kan du straffas för arbetsmiljöbrott. Enligt arbetsmiljölagen är det du som chef som bär ansvaret för att lagen följs.

Den vanliga påföljden är dagsböter, i allvarligare fall villkorlig dom eller fängelse. Bestämmelserna om straff för den som inte har följt arbetsmiljölagen och dess förordning och föreskrifter som resulterat i att någon skadats, blivit sjuk, utsatts för fara eller i värsta fall avlidit, finns i 3 kap. 10§ brottsbalken (BrB).

– I och med certifieringar av verkstäder, Eurogarant och Godkänd Bilverkstad startar vi nu utbildningar i Arbetsmiljöarbete och Arbetsrätt. Först ut är Stockholm, Göteborg, Malmö, Örebro och Jönköping säger Bo Ericsson.

Utbildningarna är anpassade för verkstäderna. Kurstillfällena är kvällstid, fyra timmar per tillfälle.

Sedan 2018 har Malte Månssons och STS Trailerservices alla chefer genomgått utbildningarna.

– Kurserna i Arbetsmiljöarbete och Arbetsrätt har fått toppbetyg, vilket borgar för att övriga i branschen också kommer att bli nöjda. säger Bo Ericsson.

SFVF, Sveriges Fordonsverkstäders Förening, är Nordens största bilbranschförening och representerar över 2 200 seriösa medlemsföretag. Våra medlemmar består av professionella service-, däck-, glas- och skadeverkstäder, bil-, husbil- och husvagnhandlare samt rekonditioneringsföretag för personbilar och lastbilar.

SFVF samverkar med myndigheter, departement och organisationer på den svenska bileftermarknaden. Vi bevakar, informerar, är med och påverkar regler, lagar och övergripande beslut i branschen för att förbättra villkoren både för bilägare och våra medlemsföretag.

Sveriges Fordonsverkstäders Förening är medlem i den europeiska samarbetsorganisationen för bilhandel och bilverkstäder, CECRA, samt driver genom samarbetet AFCAR kampanjen för bilägarnas och verkstädernas rättigheter, Rigth-to-Repair Campaign, förkortat R2RC.­­

Verkstadsföretagarna, Svensk Industriförening och Sveriges Fordonsverkstäders Förening fortsätter storsatsa på juridik för verkstäder! En arbetsgivares ansvar för olika händelser har under de senaste åren kommit allt mer i blickpunkten. – Riktlinjerna för arbetsmiljöarbetet utformar kraftiga sanktionsavgifter när vi inte sköter oss, säger Bo Ericsson ordförande för Verkstadsföretagarna.

Läs vidare »

Styrningsfrekvensen från försäkringsbolagen snedvrider all konkurrens!

Pressmeddelanden   •   Nov 07, 2018 08:00 CET

Under ett antal år har vi sett att marknaden styrts på ett sätt som leder till att ett stort antal verkstäder, glasmästare med flera inte får utföra arbeten. Nu är måttet rågat! I första hand är det lätt att tro att orsaken skulle vara att en verkstad är bättre än någon annan, men så är inte fallet, skriver SFVF i en debattartikel i dag.

SFVF lyfter juridikkunskaper hos Konsumentvägledare och verkstäder

Nyheter   •   Sep 27, 2018 07:45 CEST

Nu är det full rulle på juridikutbildningarna för verkstäder och Konsumentvägledare. SFVF utbildar Konsumentvägledare från norr till söder tillsammans med Ulf Stefansson som är jurist på SFVF. Under onsdagen var det fullt hus i Karlskrona med verkstäder och Konsumentvägledare.

SFVF varnar bilägare att fylla AC-aggregaten med fel gas

Pressmeddelanden   •   Aug 30, 2018 07:49 CEST

Sveriges Fordonsverkstäders Förening (SFVF) varnar bilägare att fylla sitt AC-aggregat med ”fulgas”. Vissa köldmedium är farligt och kan kosta bilägaren ett onödigt lidande och stora summor pengar.

Bilarnas klimatanläggningar är gjorda för att fyllas med R12, R134 eller R 1234 yf, men vissa fyller dem med propan. Att fylla propan i stället för rätt köldmedium är farligt.

– Tyvärr finns det företag som säljer fulgasen och de som fyller verkar inte förstå att bilen inte är gjord för den typen av brandfarlig vara. Risken är därmed överhängande för en olycka. Det finns ett skäl till att allt är reglerat i ett helbilsgodkännande inom EU, säger Bo Ericsson, vd för SFVF och fortsätter:

– Äntligen har vi kommit så långt att kommuner börjar reagera och utdöma sanktionsavgifter. Frågan har under sommaren blivit allt intensivare. Vi har diskuterat frågan med kommuner, Naturvårdsverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

I det senaste fallet har Samhällsbyggnadsnämnden i Sjöbo kommun beslutat att påföra en privatperson i Sjöbo kommun en miljösanktionsavgift på 3 000 kronor.

– Det kan låta som en låg summa, men det är en viktig markering, säger Bo Ericsson.

I det här fallet var det en privatperson som, utan att inneha certifiering för kyl- och värmeutrustning, hade utfört läckagekontroll och påfyllning av gas på mobil utrustning som innehåller f-gaser.

– Det här snedvrider konkurrensen eftersom verkstäder utbildar personal och följer regelverket vilket det kostar pengar. Om en bil med fulgas kommer in på en verkstad och kopplas upp till AC-aggregatet, havererar AC-aggregatet med stora kostnader som följd. Dessa kostnader kommer sannolikt bilägare att få betala, säger Bo Ericsson.

Sjöbo kommun har beslutat att med stöd av 30 kap miljöbalken (SFS 1998:808) samt 9 kap 21 § punkt 1 förordningen (SFS 2012:259) ta ut miljösanktionsavgifter.

SFVF, Sveriges Fordonsverkstäders Förening, är Nordens största bilbranschförening och representerar över 2 200 seriösa medlemsföretag. Våra medlemmar består av professionella service-, däck-, glas- och skadeverkstäder, bil-, husbil- och husvagnhandlare samt rekonditioneringsföretag för personbilar och lastbilar.

SFVF samverkar med myndigheter, departement och organisationer på den svenska bileftermarknaden. Vi bevakar, informerar, är med och påverkar regler, lagar och övergripande beslut i branschen för att förbättra villkoren både för bilägare och våra medlemsföretag.

Sveriges Fordonsverkstäders Förening är medlem i den europeiska samarbetsorganisationen för bilhandel och bilverkstäder, CECRA, samt driver genom samarbetet AFCAR kampanjen för bilägarnas och verkstädernas rättigheter, Rigth-to-Repair Campaign, förkortat R2RC.­­

Sveriges Fordonsverkstäders Förening (SFVF) varnar bilägare att fylla sitt AC-aggregat med ”fulgas”. Vissa köldmedium är farligt och kan kosta bilägaren ett onödigt lidande och stora summor pengar.

Läs vidare »

Nu ska juridikkunskaperna lyfta hos verkstäder och Konsumentvägledare för 100% konsumentnytta

Nyheter   •   Aug 15, 2018 08:00 CEST

Sveriges Fordonsverkstäders Förening, SFVF, erbjuder 19 stycken juridikutbildningar under de närmsta tio månaderna. Det är många kundmottagare, verkstadschefer, verkstadsägare och konsumentvägledare som ska utbildas under en väldigt kort tidsperiod.

– Vi ser gärna att konsumentvägledare deltar i våra juridikutbildningar. Det är bra att ställa frågor till oss i branschen eftersom teknik i kombination med juridik är svårt, säger Bo Ericsson, vd på SFVF.

SFVF:s samlade erfarenhet från Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) är att vägledande ärenden som växer fram inte finns nedskrivna och därmed är det svårt för många vägledare och verkstäder att veta hur ARN och jurister tolkar lagen. Att utbyta erfarenheter mellan branschen och konsumentrepresentanter gynnar i slutändan bilägaren.

– Baserat på vår erfarenhet har vi också skrivit en juridisk vägledning (Verkstadshandboken) som är inkluderad i kostnaden för utbildningen, men som även finns att beställa via SFVF:s kansli, säger Bo Ericsson.

SFVF:s mål är att få nöjdare bilägare. I utbildningen läggs därför extra krut på branschens överenskommelse med Konsumentverket, ”Verkstadens Reparationsvillkor”.

– Vi gör en djupdykning i villkoren för att det ska bli lättare att förstå innebörden av dem. Detta gör att både verkstäder och vägledare känner sig mer trygga med att tolka och tillämpa de rättigheter och skyldigheter som villkoren innebär för både verkstäder och konsumenter, säger Ulf Stefansson, jurist på SFVF. 

Sveriges Fordonsverkstäders Förening, SFVF, erbjuder 19 stycken juridikutbildningar under de närmsta tio månaderna. Det är många kundmottagare, verkstadschefer, verkstadsägare och konsumentvägledare som ska utbildas under en väldigt kort tidsperiod.

Läs vidare »

ABS Wheels går med i Sveriges Fordonsverkstäders Förening

Pressmeddelanden   •   Aug 10, 2018 08:00 CEST

ABS Wheels som är en av Sveriges största nätaktörer inom bildäck och fälgar blir nu medlem hos SFVF, Sveriges fordonsverkstäders förening. Totalt har ABS Wheels ett nätverk av 329 monteringsverkstäder utspridda över Sverige och mer än 200 000 Nordiska kunder.

Unik fortbildning för fordonslärare under ELMIA Lastbil 2018

Pressmeddelanden   •   Aug 07, 2018 08:00 CEST

Fordonslärare inbjuds till en unik konferens med fortbildning och branschinformation på ELMIA i Jönköping under Lastbil 2018, torsdag 23 augusti. – En viktig kugge med teknikspets i vårt rekryteringsprojekt, säger Benny Wallin, utbildningsansvarig på Verkstadsföretagarna.

Trygg Hansa ställer sig bakom Eurogarant

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2018 08:00 CEST

Att kvaliteten på skadereparationerna behöver förbättras är något som Svensk Försäkrings undersökningar visar år ut och år in.

– Även konsumentminister Per Bolund känner till att kvaliteten på skadereparationer behöver förbättras, säger Bo Ericsson, vd för Sveriges Fordonsverkstäders Förening, SFVF.

Trygg Hansa ställer sig därför bakom Eurogarant som är den enda internationellt erkända standarden för skadeverkstäder.

SFVF:s avsikt är att medverka till den största kvalitetsförbättringen som skett på svenska skadeverkstäder. Därför är det glädjande när Trygg Hansa som första försäkringsbolag meddelar att man ställer sig bakom både EuroGarant och ”Riktlinjer i Skadeverkstan”.

Allt som bidrar till att höja kvaliteten är välkommet och Trygg Hansa tycker att det är positivt att branschen har tagit sikte på denna typ av åtgärder.

I korthet är Eurogarant:

 • den enda standard som täcker hela fordons skadeområdet – färg och kaross
 • den enda erkända europeiska standarden inom sitt område
 • arbetar med biltillverkarens instruktioner och alla bilmärken
 • är till för verkstädernas verksamhet genom riktad analys av processer, arbetssätt och kvalitetsstyrning, som hjälper företaget i optimeringsprocessen och arbetet med att minska kostnaderna
 • bedömer kompetensen hos personal och för personalutbildning i verkstäderna
 • ger en 3-års garanti på karosseri och två års garanti på lacken
 • används idag av både fria och märkesverkstäder i EU, USA och Japan

– Till skillnad mot mycket annat som används i dag, är Eurogarant ett kvalitets- och miljöledningssystem och inte bara kontroller. Det är en väsentlig skillnad, säger Bo Ericsson.

SFVF, Sveriges Fordonsverkstäders Förening, är Nordens största bilbranschförening och representerar över 2 200 seriösa medlemsföretag. Våra medlemmar består av professionella service-, däck-, glas- och skadeverkstäder, bil-, husbil- och husvagnhandlare samt rekonditioneringsföretag för personbilar och lastbilar.

SFVF samverkar med myndigheter, departement och organisationer på den svenska bileftermarknaden. Vi bevakar, informerar, är med och påverkar regler, lagar och övergripande beslut i branschen för att förbättra villkoren både för bilägare och våra medlemsföretag.

Sveriges Fordonsverkstäders Förening är medlem i den europeiska samarbetsorganisationen för bilhandel och bilverkstäder, CECRA, samt driver genom samarbetet AFCAR kampanjen för bilägarnas och verkstädernas rättigheter, Rigth-to-Repair Campaign, förkortat R2RC.­­

Att kvaliteten på skadereparationerna behöver förbättras är något som Svensk Försäkrings undersökningar visar år ut och år in. – Även konsumentminister Per Bolund känner till att kvaliteten på skadereparationer behöver förbättras, säger Bo Ericsson, vd för SFVF. Trygg Hansa ställer sig därför bakom Eurogarant som är den enda internationellt erkända standarden för skadeverkstäder.

Läs vidare »

SFVF-erbjudande ger bästa personalinloggningssystemet

Nyheter   •   Jun 26, 2018 08:00 CEST

– Vi är stolta och glada över att vara ett av de alternativ som Sveriges Fordonsverkstäders Förening har rekommenderat när det gäller förandet av digital personalinloggning.

Det säger Lars Jonsson på Protective Systemsom har levererat elektroniska personalliggare till byggindustrin sedan 2009.

Bo Ericsson, SFVF:s vd, konstaterar:

– Det här är det andra personalliggarsystemet som är flexibelt och som vi har förhandlat fram. Här kan verkstaden själv välja om de vill ha en fast anmälningsplats eller en mobil lösning – eller en kombination av de båda.

– Verkstaden kan välja mellan EPLMobil som varken kräver kort eller tagg för att fungera. Enklare, tryggare, billigare eller bättre blir det inte. Det tillkommer inga kostnader utöver licensavgiften. Med andra ord stor medlemsnytta för våra medlemmar, säger Bo Ericsson.

– Vi har samma fantastiska erbjudandeäven för lösningen som heter ID06 Mobil och som bygger på vårt egenutvecklade ID06-system där man kan få mervärden med ID06-kort utfärdade av kortleverantörer och ett avtal med ID06. Här tillkommer kostnader utöver vår licensavgift, säger Lars Jonsson.

På Protective Systems hemsida (www.protective.se)kan man läsa mer.

Eller här: http://www.fordonsverkstader.se/wp-content/uploads/2018/06/Erbjudande-SFVF.pdf

– Vi är stolta och glada över att vara ett av de alternativ som Sveriges Fordonsverkstäders Förening har rekommenderat när det gäller förandet av digital personalinloggning. Det säger Lars Jonsson på Protective System som har levererat elektroniska personalliggare till byggindustrin sedan 2009.

Läs vidare »

Bilder & Videor 5 bilder, 1 video

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • VD
 • boou.ejtriybcsmwsowfn@pysfrwvfnb.ellugo
 • 072-585 19 54

Om Sveriges Fordonsverkstäders Förening (SFVF)

Sveriges Fordonsverkstäders Förening (SFVF) – en branschförening för bilverkstäder

Sveriges Fordonsverkstäders Föreningen (SFVF) ska skapa framtida affärsförutsättningar för fordonsverkstäder, såväl fria som auktoriserade, mekaniska eller lack och skade, i en allt mer komplicerad teknisk omvärld.

SFVF är en branschförening med över 2 200 anslutna verkstäder som samverkar med myndigheter, verkstäder och andra företag på den svenska bileftermarknaden. Vi bevakar, informerar och är med och påverkar regler, lagar och övergripande beslut i branschen för att förbättra villkoren både för bilägare och verkstäder.

Adress

 • Sveriges Fordonsverkstäders Förening (SFVF)
 • Norrtullsgatan 6
 • 113 29 Stockholm
 • Sverige
 • Vår hemsida