Skip to main content

Kommunikation är nyckelordet

Blogginlägg   •   Okt 06, 2016 16:07 CEST

Jojje Eklöf, Torbjörn Isaksson, Urban Hedengren och Irene Lindbäck på den nya cykelvägen i Upplands Väsby

Ett exempel på ett projekt som genererat Sh:s bästa betyg någonsin vid utvärdering är anläggningen av en ny cykelbana i Upplands Väsby tidigare i år.Projektet utfördes på uppdrag av Upplands Väsby kommun och utvärderingen visade idel höga siffror och goda vitsord både vad gällde upphandlings- och produktionsskedet samt överlämnandefasen – alla ekonomiska bitar inkluderade därtill.

Tidig, tät och tydlig kommunikation är det som Sh byggs platschef Urban Hedengren framhåller som framgångsfaktorerna bakom det lyckade projektet med cykelvägen i Upplands Väsby. Hur uppnår man då det på bästa sätt?

Sh bygg har sedan tidigare en lång och god relation med Upplands Väsby kommun tack vare det ramavtal som ingåtts mellan båda parter. Tidigare utvärderingar har visat att beställaren genomgående har varit nöjd med Sh.

Men då är det väl inte så konstigt att de var nöjda också med den nya cykelvägen?
– Kanske inte, men i det här fallet var de involverade personerna på beställar- och konsultsidan nya för oss. Tack vare att vi tidigare verkligen ansträngt oss för att föregå med gott exempel hade vitsorden spridit sig också till dem.

Vad betyder egentligen en tät och tydlig kommunikation?
– Det betyder att vi så fort ett problem uppstår direkt tar kontakt med beställaren. På så sätt undviker vi överraskningar och kan fortsatt hålla tidsramen. Ett projekt drabbas i princip alltid av så kallade ÄT:or och därför förde vi en noggrant skriven projektdagbok och höll byggmöten var fjortonde dag för att gå igenom alla ändringar och tillägg. Ytterligare ett sätt att tydliggöra processens gång var att vi gick skyddsrond också det var fjortonde dag. Upptäckte vi då något misstag åtgärdade vi dessa och meddelade beställaren direkt.

Men jobbar man inte alltid såhär i projekt?
– Det är förstås eftersträvansvärt men inte alltid möjligt på grund av tidspress. När det är bråttom är det alldeles för lätt att bara dra iväg ett e-postmeddelande och invänta ett svar som aldrig kommer. Så tickar tiden iväg och problem som uppstår reds inte ut.

Kan du ge exempel på ett fördröjande problem?
– I det här projektet upptäckte vi i ett tidigt skede att det fanns felaktigheter på ritningarna. Då föreslog vi ändringar, i det här fallet till och med mer kostnadseffektiva sådana. Snabb återkoppling vid sådana här situationer är A och O för att vi inte ska bli hindrade i tidsplanen.

Vem är det som upptäcker eventuella problem egentligen?
– Ofta är det yrkesarbetarna som under arbetets gång upptäcker när något inte fungerar. Då lyfter de problemet och tillsammans tittar vi alla på en lösning. I det här projektet har det verkligen varit uppenbart att vi jobbar tillsammans som ett lag, dessutom med en ständigt närvarande arbetsledning. Ett drömscenario helt enkelt.

Vad anser du utmärker Sh?
– Vi blandar allvar med glädje. Vi jobbar hårt för att leverera en högkvalitativ produkt i rätt utsatt tid. Men de regelbundna byggmötena tillsammans med beställaren är trots seriositeten i projekten ändå lättsamma och informella. Jag tycker det tyder på att vi har en god social kompetens samtidigt som vi tar ansvar.

Och slutbesiktningen av cykelvägen?
– Den gick lika bra den. Det fanns helt enkelt inget särskilt att anmärka på!

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.