Skip to main content

Shire ansöker om godkännande av Elvanse® (lisdexamfetamindimesylat) för behandling av vuxna med ADHD

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2014 13:09 CET

Läkemedelsbolaget Shire lämnar i dag in ansökan om utöka användningsområdet för det nya läkemedlet Elvanse (lisdexamfetamindimesylat) till att även omfatta vuxna personer med ADHD. Ansökan görs för Sverige, Danmark och Storbritannien.

Elvanse är en ny typ av ADHD-läkemedel som till skillnad från dagens behandling bygger på prodrug-teknologi. En prodrug är en farmakologiskt inaktiv substans som omvandlas till ett aktivt läkemedel i kroppen. Elvanse prodrug-teknologi innebär att det är först efter att läkemedlet intagits som det gradvis omvandlas till den aktiva substansen dexamfetamin i blodet. Elvanse har en långverkande effekt med bibehållen kontroll av ADHD-symtom från morgon till kväll. 1

Elvanse är för närvarande godkänt i åtta europeiska länder, däribland Sverige, för behandling av barn från sex års ålder där tidigare behandling med metylfenidat bedöms vara kliniskt otillräckligt.1

Andelen vuxna med ADHD uppskattas till mellan 2 till 5 procent av befolkningen och tillståndet kan potentiellt ha stor inverkan på utbildningsmöjligheter, yrkesliv samt personliga relationer.2-13

Ansökan om godkännande för Elvanse baseras på resultat från ett flertal omfattande kliniska studier utformade för att utvärdera effekt, effektivitet och säkerhet hos Elvanse för vuxna med ADHD.14-16

För ytterligare information, kontakta

Peter Gillberg, Nordisk medicinsk chef 
telefon: + 46 (0) 8 544 964 24, mobil: + 46 (0)73- 415 19 01
e-post: pgillberg@shire.com

Se även http://www.fass.se för ytterligare information eller besök: http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/shire 

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala, www.lakemedelsverket.se


Referenser

1.  Produktresumé Elvanse, Läkemedelsverket, 2013. http://www.lakemedelsverket.se/SPC_PIL/Pdf/humspc/Elvanse%20capsule%2C%20hard.doc

2.  Biederman J, Faraone SV, Spencer TJ, et al. Functional impairments in adults with self-reports of diagnosed ADHD: A controlled study of 1001 adults in the community. J Clin Psychiatry 2006; 67: 524-540.

3.  Bijlenga D, van der Heijden KB, Breuk M, et al. Associations between sleep characteristics, seasonal depressive symptoms, lifestyle, and ADHD symptoms in adults. J Atten Disord 2013; 17: 261-275.

4.  Yoon SY, Jain UR, Shapiro CM. Sleep and daytime function in adults with attention- deficit/hyperactivity disorder: subtype differences. Sleep Med 2013; 14: 648-655.

5.  Surman CB, Adamson JJ, Petty C, et al. Association between attention-deficit/hyperactivity disorder and sleep impairment in adulthood: evidence from a large controlled study. J Clin Psychiatry 2009; 70: 1523-1529.

6.  Lichtenstein P, Halldner L, Zetterqvist J, et al. Medication for attention deficit-hyperactivity disorder and criminality. N Engl J Med 2012; 367: 2006-2014.

7.  Torgersen T, Gjervan B, Rasmussen K. ADHD in adults: a study of clinical characteristics, impairment and comorbidity. Nord J Psychiatry 2006; 60: 38-43.

8.  Barkley RA, Murphy KR, Dupaul GI, et al. Driving in young adults with attention deficit hyperactivity disorder: knowledge, performance, adverse outcomes, and the role of executive functioning. J Int Neuropsychol Soc 2002; 8: 655-672.

9.  Lensing MB, Zeiner P, Sandvik L, et al. Quality of Life in Adults Aged 50+ With ADHD. J Atten Disord 2013 Mar 20. [Epub ahead of print]

10. Simon V, Czobor P, Balint S, Meszaros A, Bitter I: Prevalence and correlates of adult attention-deficit hyperactivity disorder: meta-analysis. Br J Psychiatry 2009, 194(3):204-211.

11. Kooij JJS, Buitelaar JK, van den Oord EJ, Furer JW, Rijnders CAT, Hodiamont PPG: Internal and external validity of Attention-Deficit Hyperactivity Disorder in a population-based sample of adults. Psychol Med 2005, 35(6):817-827.

12. Kessler RC, Adler LE, Ames M, Barkley RA, Birnbaum H, Greenberg P, Johnston JA, Spencer T, Ustun TB: The prevalence and effects of adult attention deficit/hyperactivity disorder on work performance in a nationally representative sample of workers. J Occup Environ Med 2005, 47(6):565-572.

13. Fayyad J, de Graaf R, Kessler R, Alonso J, Angermeyer M, Demyttenaere K, De Girolamo G, Haro JM, Karam EG, Lara C, et al: Cross-national prevalence and correlates of adult attention-deficit hyperactivity disorder. Br J Psychiatry 2007, 190:402-409.

14. Adler LA, Goodman DW, Kollins SH, et al. Double-blind, placebo-controlled study of the efficacy and safety of lisdexamfetamine dimesylate in adults with attention-deficit/hyperactivity disorder. J Clin Psychiatry. 2008 Sep;69(9):1364-73.

15. Weisler R, Young J, Mattingly G, et al. Long-term safety and effectiveness of lisdexamfetamine dimesylate in adults with attention-deficit/ hyperactivity disorder. CNS Spectr. 2009 Oct;14(10):573-85.

16. Brams M, Weisler R, Findling RL, et al. Maintenance of Efficacy of Lisdexamfetamine Dimesylate in Adults With Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: Randomized Withdrawal Design. J Clin Psychiatry. 2012;73(7):977-983.


Om Shire 

Shire ger människor med funktionsnedsättande sjukdomar möjlighet till ett bättre liv. Vi fokuserar på att utveckla och marknadsföra innovativa, specialiserade läkemedel i syfte att möta betydande och ouppfyllda medicinska behov. Shire erbjuder behandlingar inom neuropsykiatri, sällsynta sjukdomar, sjukdomar i mag-tarmkanalen, internmedicin och regenerativ medicin, och utvecklar behandlingar till symptomatiska sjukdomar inom andra terapiområden som kräver specialistvård.

För ytterligare information om Shire, besök www.shiresverige.se.