Yb95vaxuvx5qwskgtvgk

Välkommen till SICS Open House

Pressmeddelanden   •   2015-03-16 14:16 CET

​Tid: Torsdag den 19 mars, kl 9.00-17.00 Plats: Electrum, Isafjordsgatan 22, Kista SICS Swedish ICT:s årliga arrangemang för industri och akademi i Kista har i år lockat 450 anmälda. Inbjudna talare är Peter S. Magnusson, Senior Vice President på Oracle i Silicon Valley och Magnus Larsson, chef för ABB Robot Supply Unit i Västerås. 9-12 Föredrag 12-15.30 Utställning 15.30 Mingel

Xftbwwpyt2dfdpzb4adk

Wearables guru Mikko Malmivaara till Internet of Sports Day i Åre 25:e mars​

Pressmeddelanden   •   2015-03-09 09:30 CET

Mikko Malmivaara, marknadschef och en av grundarna till finska Clothing+, världens största utvecklare och tillverkare av textil-integrerade biometriska sensorer, gästar Internet of Sports Day. Mikko kommer att berätta om möjligheterna med att integrera sensorer i kläder och berätta om resan från sportkläder och motion till vardagskläder.

H1rgzeejdeiocf6t514b

Sveriges Olympiska Kommittés utvecklingschef H-C Holmberg till Internet of Sports Day i Åre 25:e mars

Pressmeddelanden   •   2015-03-02 09:30 CET

H-C Holmberg, en av Sveriges främste experter inom området prestation och skidåkning, gästar Internet of Sports Day. Vi kommer att få ta del av H-C Holmbergs kunskap om och erfarenhet av hur sensorer och ny teknik skapar förutsättningar för elitidrottare att höja sina prestationer.

Wsa01bkausz5uim8kiel

SVT Sports Jenny Modin till Internet of Sports Day i Åre 25:e mars

Pressmeddelanden   •   2015-02-24 11:38 CET

Digitaliseringen har skapat nya möjligheter för hur sport kan upplevas och förmedlas, både i direktsändning och i sändningar som kan ses i efterhand. På Internet of Sports Day kommer Jenny Modin från SVT Sport att berätta om hur utvecklingen utmanar och skapar nya möjligheter för SVT. Jenny kommer ta med oss in i producentrollen och ge en inblick i arbetet med att nå och interagera med sin publik.

Prlircdvcg37hcsaf6rl

Ericsson Networked Events Virtual Live Arena presenteras på Internet of Sports Day

Pressmeddelanden   •   2015-02-17 15:00 CET

​”Alla event borde vara uppkopplade” säger Mikael Sundström, chef för Networked Events på Ericsson. Vid skid-VM i Falun 2015 är Ericsson ansvarig för den digitala upplevelsen. På Internet of Sports Day i Åre den 25:e mars kommer Mikael att berätta om erfarenheter från Falun och visa på hur digitalteknik kan förhöja och bredda användarupplevelsen för event

Qdlr3rj6jhhpeti0hoyh

Invigning av SICS Digital Health Lab i Norrköping

Pressmeddelanden   •   2015-02-02 09:28 CET

SICS Swedish ICT inviger en ny avdelning i Norrköping för att stärka affärs- och innovationsområdet eHälsa. Den nya avdelningen, som får namnet Digital Health Lab, kommer att arbeta tillsammans med Hälsans Nya Verktyg, som är en erkänd innovationsdrivande kraft i regionen.

Media-no-image

Lägesrapport om välfärdsteknik

Pressmeddelanden   •   2015-01-30 09:29 CET

SICS Swedish ICT presenterar rapport till Socialstyrelsen:

Lägesrapport om välfärdsteknik

I framtiden kommer den som är kroniskt sjuk att få mycket mera vård och omsorg i det egna hemmet. Med hjälp av digital teknik kommer vi enkelt att kunna hålla daglig kontakt med såväl vårdgivare som anhöriga och få mobilt trygghetslarm och hälsoövervakning som följer oss i vardagen.

Socialstyrelsen har uppdragit åt SICS Swedish ICT att beskriva nuläget i Sverige med utnyttjandet av sk välfärdsteknik för vård och omsorg. I uppdraget ingick att undersöka förutsättningarna för att införa tekniken på bred front i kommunerna.

Rapporten innehåller

Nulägesbeskrivning: Marknadsutvecklingen och hur långt kommunerna kommit vad gäller digitala omsorgstjänster och trygghetslarm.

Omvärldsanalys: Internationella trender, hur långt man kommit i Europa.

Framtidsvision: Vad det är vi vill uppnå för att få effektivare kommuner och högre livskvalitet för en åldrande befolkning.

Förslag på åtgärder: Vilka problemområden vi måste vi ta itu med för att kunna utnyttja teknikutvecklingen.

I uppdraget från Socialstyrelsen har trygghetslarmen en framträdande roll. Eftersom trygghetslarmen bör integreras med en framtida helhetslösning beskriver SICS de digitala trygghetslarmen som första steget till digitaliserade omsorgstjänster och vad som bör beaktas i denna utveckling.

SICS förslag på åtgärder innehåller

Lösningar för att öka livskvaliteten för brukare/patient, bl a:

 • Standardplattformar i hemmet
 • Stöd till anhöriga att delta
 • Mobila larmlösningar utanför hemmet

Lösningar för bättre resursutnyttjande i kommunerna, bl a:

 • Incitament att införa nya digitala lösningar
 • ”App store” för kommunala tjänster
 • Kompetenslyft för personal

Lösningar för innovation i näringslivet, bl a:

 • Öppna lösningar och tydliga konkurrensgränssnitt som släpper in nya innovativa aktörer

Hela rapporten kan laddas ner från www.sics.se/rapport-socialstyrelsen-valfardsteknik

Kontakta gärna:

Per-Olof Sjöberg, chef för Digital Health Lab på SICS Swedish ICT och chef för affärs- och innovationsområdet eHälsa på Swedish ICT.

pos@sics.se
tel 070 519 04 91

SICS Swedish ICT

SICS Swedish ICT är en obunden forskningsorganisation med cirka 130 högt kvalificerade forskare (94 Ph.D.) inom ett brett spektrum av områden, bl a cloud technology, big data analytics, internet of things, interaktion, säkerhet, optimeringsteknologi, mobila tjänster och systems of systems. Forskningen genomförs i nära samarbete med industrin och det internationella forskningssamhället.

SICS mål är att bidra till den svenska industrins konkurrenskraft genom avancerad och fokuserad forskning inom strategiska områden av datavetenskapen och aktivt marknadsföra användandet av nya forskningsrön och resultat inom industrin och samhället i stort.

SICS Swedish ICT ingår i institutsgruppen Swedish ICT Research som är en del av RISE, Research Institutes of Sweden.

SICS Swedish ICT presenterar lägesrapport om välfärdsteknik, på uppdrag av Socialstyrelsen. Socialstyrelsen har uppdragit åt SICS Swedish ICT att beskriva nuläget i Sverige med utnyttjandet av sk välfärdsteknik för vård och omsorg. Rapporten, som kan laddas ner här, innehåller även förslag på hur tekniken kan införas på bred front i kommunerna.

Läs vidare »
E3yui5pndnn4vw1utply

”Vi vill leda utvecklingen mot förarlösa fordon”

Pressmeddelanden   •   2015-01-29 09:57 CET

Förarlösa bilar – eller mer korrekt ”autonoma fordon” – testas redan nu i verklig trafik och flera tillverkare har lanserat egna koncept. Det är en utveckling som kommer att förändra vårt samhälle, en utveckling som pågår inom många områden. I projektet Wroomm studeras möjligheten med fjärrstyrda arbetsfordon, men det finns även andra projektexempel.

Ovrslfsbpdn4vsrn8fxd

Robusta lösningar för Sakernas Internet

Pressmeddelanden   •   2015-01-27 09:45 CET

SICS Swedish ICT har deltagit i EU-projektet RELYonIT med sikte på att ta fram stabila, tillförlitliga och robusta lösningar för Sakernas Internet. Projektet har bland annat resulterat i två demonstrationsanläggningar som baseras på en mjukvara framtagen av SICS. Det rör sig dels om monitorering av byggnader och infrastruktur i extremt klimat, dels parkeringsövervakning.

Media-no-image

IKT + sport = Sveriges nästa exportframgång

Pressmeddelanden   •   2015-01-26 09:30 CET

Idag träffas aktörer från alla delar i sportens ekosystemet för att starta arbetet med att ta fram en nationell strategi för ökad innovationskraft inom sportområdet. Med utgångspunkt i den snabba teknikutvecklingen och ändrat användarbeteende kring mobila sporttjänster – både för utövande och för upplevelse av sport – skall möjligheter, utmaningar och behov identifieras.

Den globala sportbranschens omsättning uppskattas till över 10 000 miljarder kr per år. Av detta har Sverige idag en mycket liten del, endast 8 promille, ca 80 miljarder kr per år. Andelen är speciellt liten om den ses i förhållande till aktivitets- och prestationsnivån bland svenskar, både bland motionärer och elit.

Sverige har en unik ställning med stark ingenjörs- och IKT-kunskap kombinerat med ett mycket stort sportintresse. Det finns ett utbrett föreningsliv och elitidrottare blir folkkära kändisar. Sportevenemang drar stor publik och sport är temat för lördagsunderhållningen i flera av de största TV-kanalerna.

Det finns därför en stor potential för Sverige att positionera sig som ett föregångsland både vad gäller uppkopplade sportupplevelser och digitala tjänster och produkter för utövande och konsumtion av sport.

Forskningsinstitutsgruppen Swedish ICT har fått i uppdrag från VINNOVA att leda ett samverkansprojekt med målet att ta fram en nationell strategi för att skapa förutsättningar för innovationer inom framtidens sport och sportupplevelser. I Sverige finns idag ett antal lokala initiativ men det saknas en nationell samordning.

- ”Genom en nationell satsning på att skapa bättre förutsättningar för innovationer inom sportområdet kan vi bidra till att skapa Sveriges nästa exportframgångar på en global och växande marknad, samt att göra sporten mer tillgänglig för fler utövare och mer interaktiv för publiken, både de som är fysiskt på plats och de som följer eventet i något digitalt medium” säger Jin Moen initiativtagare till en nationell strategi och Affärs- och Innovationsområdeschef på Swedish ICT.

Aktörer som deltar i projektet är, förutom Swedish ICT (med bolagen Acreo, SICS och Interactive Institute): Riksidrottsförbundet, Chalmers tekniska högskola, Uppsala Universitet, Peak Innovation, IBM, Elpex Sweden, Fiber Optic Valley, Dala Sport Academy, WeMeMove, Qualisys, Malmö Högskola, Nationellt Vintersportscentrum vid Mittuniversitetet, SISU/Västsvenska idrottsförbundet, Friskis & Svettis, Finnkampen/Friidrottsförbundet, Stockholms Universitet. mfl. Arbetet kommer att genomföras i samarbete med GIH och dess partners.

Läs hela projektbeskrivningen här https://www.swedishict.se/business-areas/internet-of-sports

Kontakt: Jin Moen, Affärs- och Innovationsområdeschef Internet of Sports Swedish ICT
Tel: 0707 25 44 85
Mail: jin.moen@swedishict.se


Om Swedish ICT
Swedish ICT är en grupp av världsledande forskningsinstitut inom Informations- och kommunikationsteknik. I samverkan med industri och offentlig sektor omsätter vi forskningsresultat till innovativa produkter och tjänster.

Vi erbjuder både specifik expertis och gränsöverskridande lösningar; från sensorer och aktuatorer, kommunikation och dataanalys till visualisering, interaktionsdesign och utveckling av nya affärsmodeller och tjänster.

I gruppen ingår Acreo Swedish ICT, Interactive Institute Swedish ICT, SICS Swedish ICT och Viktoria Swedish ICT. Tillsammans är vi ca 400 medarbetare och vi finns på tolv orter i Sverige med huvudkontor i Kista. Swedish ICT ägs till 60 procent av svenska staten genom RISE samt till 40 procent av näringslivet. www.swedishict.se


Om VINNOVAs utlysning
Syftet med satsningen på strategiska innovationsagendor är att aktörer inom ett område gemensamt formulerar vision och mål och definierar behov och strategier för utveckling av ett innovationsområde.
Utgångspunkten för agendorna är att möta viktiga samhällsutmaningar och att skapa tillväxt och stärka Sveriges konkurrenskraft inom området. Inom utlysningen som pågått sedan 2012 har sammanlagt 136 projekt beviljats medel för att ta fram en strategisk innovationsagenda. De framtagna agendorna spänner över ett brett spektra av områden. www.vinnova.se

Den globala sportbranschens omsättning uppskattas till över 10 000 miljarder kr per år. Av detta har Sverige idag en mycket liten andel. Idag startar en satsning för att positionera Sverige som ett föregångsland för uppkopplade sportupplevelser och digitala tjänster och produkter för både utövande och konsumtion av sport. Bakom satsningen står forskningsinstitutsgruppen Swedish ICT.

Läs vidare »

Om SICS Swedish ICT

SICS Swedish ICT

SICS Swedish ICT är en obunden forskningsorganisation med cirka 130 högt kvalificerade forskare (94 Ph.D.) inom ett brett spektrum av områden, bl a cloud technology, big data analytics, internet of things, interaktion, säkerhet, optimeringsteknologi, mobila tjänster och systems of systems. Forskningen genomförs i nära samarbete med industrin och det internationella forskningssamhället.

SICS mål är att bidra till den svenska industrins konkurrenskraft genom avancerad och fokuserad forskning inom strategiska områden av datavetenskapen och aktivt marknadsföra användandet av nya forskningsrön och resultat inom industrin och samhället i stort.

SICS Swedish ICT ingår i institutsgruppen Swedish ICT Research som är en del av RISE, Research Institutes of Sweden.

Adress

 • SICS Swedish ICT
 • Isafjordsgatan 22
 • 164 29 Kista
 • Sweden
 • Vår hemsida

Länkar