Wumd3qbo1dbq6kiaw17u

Hops – ett stort steg framåt för Hadoop

Pressmeddelanden   •   2015-04-08 13:26 CEST

Hops är en ny opensource-plattform för bearbetning av gigantiska informationsmängder. Det är kraftfullare, säkrare och snabbare än existerande open source-plattformar och lagrar metadata på ett unikt sätt. Hops kan effektivisera bland annat genforskningen och digitala nättjänster. Hops presenteras idag, den 8 april, vid Stockholm Hadoop User Group Meetup i Stockholm.

Yb95vaxuvx5qwskgtvgk

Välkommen till SICS Open House

Pressmeddelanden   •   2015-03-16 14:16 CET

​Tid: Torsdag den 19 mars, kl 9.00-17.00 Plats: Electrum, Isafjordsgatan 22, Kista SICS Swedish ICT:s årliga arrangemang för industri och akademi i Kista har i år lockat 450 anmälda. Inbjudna talare är Peter S. Magnusson, Senior Vice President på Oracle i Silicon Valley och Magnus Larsson, chef för ABB Robot Supply Unit i Västerås. 9-12 Föredrag 12-15.30 Utställning 15.30 Mingel

Xftbwwpyt2dfdpzb4adk

Wearables guru Mikko Malmivaara till Internet of Sports Day i Åre 25:e mars​

Pressmeddelanden   •   2015-03-09 09:30 CET

Mikko Malmivaara, marknadschef och en av grundarna till finska Clothing+, världens största utvecklare och tillverkare av textil-integrerade biometriska sensorer, gästar Internet of Sports Day. Mikko kommer att berätta om möjligheterna med att integrera sensorer i kläder och berätta om resan från sportkläder och motion till vardagskläder.

H1rgzeejdeiocf6t514b

Sveriges Olympiska Kommittés utvecklingschef H-C Holmberg till Internet of Sports Day i Åre 25:e mars

Pressmeddelanden   •   2015-03-02 09:30 CET

H-C Holmberg, en av Sveriges främste experter inom området prestation och skidåkning, gästar Internet of Sports Day. Vi kommer att få ta del av H-C Holmbergs kunskap om och erfarenhet av hur sensorer och ny teknik skapar förutsättningar för elitidrottare att höja sina prestationer.

Wsa01bkausz5uim8kiel

SVT Sports Jenny Modin till Internet of Sports Day i Åre 25:e mars

Pressmeddelanden   •   2015-02-24 11:38 CET

Digitaliseringen har skapat nya möjligheter för hur sport kan upplevas och förmedlas, både i direktsändning och i sändningar som kan ses i efterhand. På Internet of Sports Day kommer Jenny Modin från SVT Sport att berätta om hur utvecklingen utmanar och skapar nya möjligheter för SVT. Jenny kommer ta med oss in i producentrollen och ge en inblick i arbetet med att nå och interagera med sin publik.

Prlircdvcg37hcsaf6rl

Ericsson Networked Events Virtual Live Arena presenteras på Internet of Sports Day

Pressmeddelanden   •   2015-02-17 15:00 CET

​”Alla event borde vara uppkopplade” säger Mikael Sundström, chef för Networked Events på Ericsson. Vid skid-VM i Falun 2015 är Ericsson ansvarig för den digitala upplevelsen. På Internet of Sports Day i Åre den 25:e mars kommer Mikael att berätta om erfarenheter från Falun och visa på hur digitalteknik kan förhöja och bredda användarupplevelsen för event

Qdlr3rj6jhhpeti0hoyh

Invigning av SICS Digital Health Lab i Norrköping

Pressmeddelanden   •   2015-02-02 09:28 CET

SICS Swedish ICT inviger en ny avdelning i Norrköping för att stärka affärs- och innovationsområdet eHälsa. Den nya avdelningen, som får namnet Digital Health Lab, kommer att arbeta tillsammans med Hälsans Nya Verktyg, som är en erkänd innovationsdrivande kraft i regionen.

Media-no-image

Lägesrapport om välfärdsteknik

Pressmeddelanden   •   2015-01-30 09:29 CET

SICS Swedish ICT presenterar rapport till Socialstyrelsen:

Lägesrapport om välfärdsteknik

I framtiden kommer den som är kroniskt sjuk att få mycket mera vård och omsorg i det egna hemmet. Med hjälp av digital teknik kommer vi enkelt att kunna hålla daglig kontakt med såväl vårdgivare som anhöriga och få mobilt trygghetslarm och hälsoövervakning som följer oss i vardagen.

Socialstyrelsen har uppdragit åt SICS Swedish ICT att beskriva nuläget i Sverige med utnyttjandet av sk välfärdsteknik för vård och omsorg. I uppdraget ingick att undersöka förutsättningarna för att införa tekniken på bred front i kommunerna.

Rapporten innehåller

Nulägesbeskrivning: Marknadsutvecklingen och hur långt kommunerna kommit vad gäller digitala omsorgstjänster och trygghetslarm.

Omvärldsanalys: Internationella trender, hur långt man kommit i Europa.

Framtidsvision: Vad det är vi vill uppnå för att få effektivare kommuner och högre livskvalitet för en åldrande befolkning.

Förslag på åtgärder: Vilka problemområden vi måste vi ta itu med för att kunna utnyttja teknikutvecklingen.

I uppdraget från Socialstyrelsen har trygghetslarmen en framträdande roll. Eftersom trygghetslarmen bör integreras med en framtida helhetslösning beskriver SICS de digitala trygghetslarmen som första steget till digitaliserade omsorgstjänster och vad som bör beaktas i denna utveckling.

SICS förslag på åtgärder innehåller

Lösningar för att öka livskvaliteten för brukare/patient, bl a:

 • Standardplattformar i hemmet
 • Stöd till anhöriga att delta
 • Mobila larmlösningar utanför hemmet

Lösningar för bättre resursutnyttjande i kommunerna, bl a:

 • Incitament att införa nya digitala lösningar
 • ”App store” för kommunala tjänster
 • Kompetenslyft för personal

Lösningar för innovation i näringslivet, bl a:

 • Öppna lösningar och tydliga konkurrensgränssnitt som släpper in nya innovativa aktörer

Hela rapporten kan laddas ner från www.sics.se/rapport-socialstyrelsen-valfardsteknik

Kontakta gärna:

Per-Olof Sjöberg, chef för Digital Health Lab på SICS Swedish ICT och chef för affärs- och innovationsområdet eHälsa på Swedish ICT.

pos@sics.se
tel 070 519 04 91

SICS Swedish ICT

SICS Swedish ICT är en obunden forskningsorganisation med cirka 130 högt kvalificerade forskare (94 Ph.D.) inom ett brett spektrum av områden, bl a cloud technology, big data analytics, internet of things, interaktion, säkerhet, optimeringsteknologi, mobila tjänster och systems of systems. Forskningen genomförs i nära samarbete med industrin och det internationella forskningssamhället.

SICS mål är att bidra till den svenska industrins konkurrenskraft genom avancerad och fokuserad forskning inom strategiska områden av datavetenskapen och aktivt marknadsföra användandet av nya forskningsrön och resultat inom industrin och samhället i stort.

SICS Swedish ICT ingår i institutsgruppen Swedish ICT Research som är en del av RISE, Research Institutes of Sweden.

SICS Swedish ICT presenterar lägesrapport om välfärdsteknik, på uppdrag av Socialstyrelsen. Socialstyrelsen har uppdragit åt SICS Swedish ICT att beskriva nuläget i Sverige med utnyttjandet av sk välfärdsteknik för vård och omsorg. Rapporten, som kan laddas ner här, innehåller även förslag på hur tekniken kan införas på bred front i kommunerna.

Läs vidare »
E3yui5pndnn4vw1utply

”Vi vill leda utvecklingen mot förarlösa fordon”

Pressmeddelanden   •   2015-01-29 09:57 CET

Förarlösa bilar – eller mer korrekt ”autonoma fordon” – testas redan nu i verklig trafik och flera tillverkare har lanserat egna koncept. Det är en utveckling som kommer att förändra vårt samhälle, en utveckling som pågår inom många områden. I projektet Wroomm studeras möjligheten med fjärrstyrda arbetsfordon, men det finns även andra projektexempel.

Ovrslfsbpdn4vsrn8fxd

Robusta lösningar för Sakernas Internet

Pressmeddelanden   •   2015-01-27 09:45 CET

SICS Swedish ICT har deltagit i EU-projektet RELYonIT med sikte på att ta fram stabila, tillförlitliga och robusta lösningar för Sakernas Internet. Projektet har bland annat resulterat i två demonstrationsanläggningar som baseras på en mjukvara framtagen av SICS. Det rör sig dels om monitorering av byggnader och infrastruktur i extremt klimat, dels parkeringsövervakning.

Om SICS Swedish ICT

SICS Swedish ICT

SICS Swedish ICT är en obunden forskningsorganisation med cirka 130 högt kvalificerade forskare (94 Ph.D.) inom ett brett spektrum av områden, bl a cloud technology, big data analytics, internet of things, interaktion, säkerhet, optimeringsteknologi, mobila tjänster och systems of systems. Forskningen genomförs i nära samarbete med industrin och det internationella forskningssamhället.

SICS mål är att bidra till den svenska industrins konkurrenskraft genom avancerad och fokuserad forskning inom strategiska områden av datavetenskapen och aktivt marknadsföra användandet av nya forskningsrön och resultat inom industrin och samhället i stort.

SICS Swedish ICT ingår i institutsgruppen Swedish ICT Research som är en del av RISE, Research Institutes of Sweden.

Adress

 • SICS Swedish ICT
 • Isafjordsgatan 22
 • 164 29 Kista
 • Sweden
 • Vår hemsida

Länkar