Nxl6ihyqwprc8rxoqbqa

Samarbete grunden för att digitalisera svensk gruva

Pressmeddelanden   •   Aug 22, 2017 08:00 CEST

Med den absolut senaste tekniken inom kommunikation och automation har ett svenskt forskningsprojekt visat att framtidens gruva kan göras effektivare och säkrare. Boliden, Ericsson, Telia, Volvo CE, ABB, Wolfit, RISE SICS och LTU har gått samman för att utforska vad nästa generations mobilkommunikationsteknik, 5G, kan innebära för affärsmodeller och den livsnödvändiga kommunikationen i en gruva.

Crbxhgwdnqtvhcrajr61

RISE SICS North announces appointment of Jon Summers as their new Scientific Leader

Pressmeddelanden   •   Jul 06, 2017 14:18 CEST

RISE SICS North AB announced today that Jon Summers has joined the company to take on the role as Scientific Leader to further strengthen the research institute’s competence area, being sustainable and efficient datacenter solutions, cloud applications and data analysis.

Gmjhkt9wdfuaya59g43w

RISE SICS rekryterar globalt erkänd forskningsprofil som ny forskningchef för datacenter i Luleå

Pressmeddelanden   •   Jul 06, 2017 14:00 CEST

Dr Jon Summers, en globalt erkänd och framstående datacenterprofil från University of Leeds ansluter till RISE SICS North som forskningschef i Luleå. RISE SICS North tillhandahåller experiment och testning för hållbara och effektiva datacenterlösningar, molntillämpningar och dataanalysmetoder.

Hqiyyxhuhxfhlyobznbx

Prindit vinnare av publikens pris i Almedalen

Pressmeddelanden   •   Jul 05, 2017 14:25 CEST

Prindit, ett spinoffbolag till RISE SICS Västerås, fick ta emot publikens pris i årets Serendipity Challenge.

J0l8orznifjsem8xrqrx

​Darja Isaksson och Paulina Modlitba Söderlund till RISE SICS AB styrelse.

Pressmeddelanden   •   Maj 22, 2017 08:50 CEST

Darja Isaksson och Paulina Modlitba Söderlund har utsetts till ordinarie ledamöter i styrelsen för RISE SICS AB.

Media no image

Drönartestbädden i Västervik presenteras för riksdagsledamöter idag

Pressmeddelanden   •   Maj 05, 2017 09:59 CEST

RISE SICS East bjuder in in möte med riksdagsmän och politiker i kommunhuset i Västervik idag, fredagen den 5 maj kl 10-14. Pressen är välkommen till presentationen och vi kan svara på frågor efter kl 14. Anmäl gärna deltagande till ake.sivertun@ri.se eller pernilla@dronecentersweden.se eller 073-822 87 85.

Forskningsinstitutet RISE SICS East i Linköping driver en testbädd för obemannade flygande farkoster (kallas även UAVer, drönare eller RPAS) tillsammans med kommunen på flygplatsen strax utanför Västervik. Dessa obemannade farkoster med sensorer används till exempel för att upptäcka skador i växande gröda, hjälpa räddningstjänsten att få överblick vid stora bränder eller leta efter försvunna personer eller människor i sjönöd.

Det statliga Innovationsforskningsverket Vinnova finansierar en första fas i detta projekt under
4 år med fokus på att stödja jordbruksnäringen, skogsbruket, miljöövervakning och miljöteknik. Inom dessa områden har man beräknat att Sverige ska kunna förbättra försörjningsgraden, minska miljöbelastningen och minska kostnaderna för detta med många miljarder kr per år.

Tanken är att testbädden ska kunna användas för många andra ändamål såsom utprovning och test av nya typer av drönare såsom tillämpningar inom Räddningstjänst, Sjöräddning och havsövervakning mm. Regionen som testbädden etableras i ligger i Kalmar län och Småland men nära till omgivande teknik- och jord- samt skogbrukstekniska forskningskluster. Förutom akademisk forskning och många olika tänkbara användare finns det flera små och stora företag verksamma inom området som ser drönartillämpningar som en stor framtidsbransch.

Under informationsdagen i Västervik kommer testbädden att presenteras och information att ges både från lokalt politiskt håll och från de som arbetar med obemannade flygande farkoster och dess tillämpningar med anknytning till testbäddsprojektet. På mötet kommer även de utmaningar som finns inom området att presenteras och tankar om vad som krävs för att detta ska kunna bli den framtidsbransch som många pratar om. 

Ni är alla varmt välkomna!

Frågor välkomna även efter detta möte. Kontakta gärna professor Åke Silvertun, ake.sivertun@ri.se,
tel 070 791 8922.

Program den 5 maj

10.00 Välkommen och info om Västervik (Mats Hugosson, v ordfKommunstyrelsen, Västervik)

10.10 Info om SICS East ansökan och projekt (Martin Rantzer , VD SICS East)

Info om testbädden (Urban Wahlberg, Drone Center Sweden)

10.30 Rolf Agazzi , T2 Data

10.45 Anton Holmström, Skogsstyrelsen

11.00 fika

11.20 Stefan Haggö, Missing People och MSB

11.35 Erik Eklund, Spacemetric

11.50 Per Nilsson, Nilsson Drones

12.05 Lunch

13.00 Avfärd till flygplatsen för demo

13.15 Demo

14.00 Slut

Vinnova stödjer etablerande av UAV-testbädd i Västervik

Vinnova har beviljat 8 miljoner kronor över fyra år till ett projekt att etablera en testbädd för obemannade luftfarkoster (UAV) inom miljöteknikområdet. Projektet ledas av SICS East (Swedish Institute of Computer Science), med medverkan av bland annat Wabema AB och Västerviks Kommun. Målet är etablera ett område där företag, myndigheter och andra organisationer på ett säkert sätt kan bedriva utveckling, tester, utbildning och demonstrationer av hur UAVer kan användas att effektivisera jordbruk och miljöarbete.

Obemannade luftfarkoster kan exempelvis övervaka jord- och skogsarealer och på så sätt minska behovet av insatser i form av näringsämnen och bekämpningskemikalier genom att tidig upptäcka skador och angrepp. Man kan också mäta näringsinnehåll och andra ämnen i marken, följa grödans utveckling samt göra mätningar för att beräkna bärighet vid markbearbetning, sådd och skörd.

Inom miljöområdet kan man övervaka mark och vatten för att upptäcka hotande påverkan på vattenförsörjningen, oljeutsläpp m.m. För många verksamheter är övervakning och detektion av utsläpp i form av förbränningsgaser med en ogynnsam sammansättning, eller utsläpp av värme viktiga förutsättningar för en miljömässigt sund drift.

Testområdet kommer att erbjuda i stort sett samtliga landskapstyper (utom fjäll) inklusive sötvattensområden och Östersjöns hav och kust med olika verksamheter. Detta kan även bli en unik möjlig testbädd för utveckling, certifiering och utbildning för UAVer och andra obemannade farkoster och system (UAS).

Västerviks kommun har lämnat in en ansökan om upprättande av ett permanent restriktionsområde för luftfart (R-område) kring Västerviks flygplats till Transportstyrelsen. Ansökan har stöd från kommuner, länsstyrelsen och flera myndigheter, dessutom forskare tillverkare, utvecklare och användare av UAVer och obemannade flygande system (UAS) .

Tidigare forskning har visat på stora miljömässiga vinster med precisionsodling understödd av informationsteknologi såsom UAVer för att tidigt upptäcka brister i odlingsmiljön såsom vatten eller näringsämnen men även begynnande angrepp av sjukdomar eller andra skadegörare. Genom tidig upptäckt då angreppet fortfarande är begränsat minskar man den miljömässiga belastningen av gödningsämnen, bekämpningskemikalier mm. Man kan även minska utsläpp från transporter. Skador i form av skogsbränder kan minimeras genom att man karterar skogen kontinuerligt och identifierar känsliga områden och begynnande bränder innan dessa tagit fart. Utvärdering av den stora branden i Västmanland samt höga vattenflöden i framförallt Värmland visar på att tydliga miljövinster skulle gjorts med stöd av obemannade system med adekvata sensorer och kommunikationssystem.

Bara i Linköping finns det sex företag som utvecklar och tillverkar obemannade luftfarkoster. Ett flertal institutioner vid universitetet är antingen användare eller utvecklare av UAV/UAS. Vidare pågår forskning och utveckling av sensorer för miljöövervakning vid såväl företag som LiTH och TEMA. Testbäddens läge med tillgång till alla terrängtyper utom fjällterräng kommer sannolikt att locka företag från hela Europa då luftrumssituationen i Europa inte tillåter liknande testområden. Antalet potentiella kunder inom Europa uppskattas till minst ett hundratal.

Projektmedlen från Vinnova kommer att användas för personal och stationsutrustning. Det handlar även om kostnader för flygledning och flygoperationell ledning med samordnad kontakt med Transportstyrelsen, Luftfartsverket och andra tillståndsgivande myndigheter.

Om Sverige utnyttjar detta tillfälle att få en testbädd för att studeras samtliga aspekter av UAV/UAS teknologin i samverkan mellan intressenter finns möjligheten att detta kan blir ett starkt profilområde för teknik och tjänster. Det behövs en arena där de olika intressenterna kan mötas och få förståelse för möjligheter och problem med teknologin. Detta kan åstadkommas i det av oss identifierade försöksområdet och ske i samverkan med myndigheter och användare såsom vi avser med Testbädd UAV.

Projektet leds av SICS East AB, en del av RISE (Research Institutes of Sweden). Andra projektintressenter är:

 • UMS Skeldar
 • CybAero AB
 • Nilsson Drones
 • Sparv Embedded AB
 • DSG/North Star Tech
 • Wabema AB
 • Linköpings Universitet
 • Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI)
 • Mjärdevi Science Park
 • Bombardier
 • IBM
 • Combitech
 • Termisk Systemteknik AB
 • Statens Lantbruksuniversitet (SLU)
 • Institutet för jordbruks- och miljöteknik (JTI)
 • Naturvårdsverket
 • Vreta Kluster
 • Lovanggruppen AB
 • Calluna AB
 • Nordkalk AB
 • Lantbrukarnas Riksförbund
 • Grönovation
 • Landstinget Östergötland
 • Västerviks Kommun
 • Transportstyrelsen
 • Aerospace Cluster Sweden

För mer information kontakta:

Martin Rantzer
VD SICS East AB
0723-41 01 73
martin.rantzer@sics.se

Åke Sivertun
Projektledare SICS East AB
070-791 89 22

Urban Wahlberg
VD Wabema AB
Flygoperationell ledare
070-994 14 54

Swedish ICT, Innventia och SP har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner. I internationell samverkan med akademi, näringsliv och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. RISE 2 200 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. Vi erbjuder ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra produkter, tekniker och tjänster. RISE Research Institutes of Sweden ägs av svenska staten. www.ri.se

RISE SICS (tidigare SICS Swedish ICT) är en forskningsorganisation med cirka 200 högt kvalificerade forskare (94 Ph.D.) inom ett brett spektrum av områden, bl a cloud technology, big data analytics, internet of things, interaktionsdesign, säkerhet, optimeringsteknologi, mobila tjänster och systems av system. Forskningen genomförs i nära samarbete med industrin och det internationella forskningssamhället.

RISE SICS East bjuder in till möte med riksdagsmän och politiker i kommunhuset i Västervik idag, fredagen den 5 maj kl 10-14. Under mötet kommer den nya testbädden för obemannade flygande farkoster (även kallade UAVer, drönare, RPAS) i Västervik att presenteras. Pressen är välkommen till presentationen och vi kan svara på frågor efter kl 14, adress Fabriksgatan 21. Hjärtligt välkomna!

Läs vidare »
Cruq7oqz0j6umikogqv8

Forskningsprojekt ökar innovationsförmågan i det dagliga arbetet

Pressmeddelanden   •   Apr 24, 2017 10:02 CEST

​Det är viktigt för svenska organisationer att hålla sig konkurrenskraftiga. När innovation genomsyrar organisationen uppmuntras anställda till individuell kompetensutveckling, att kontinuerligt ifrågasätta, ta sig tid till reflektion samt experimentera med nya arbetssätt som kan resultera i nya interna processer, produkter, tjänster eller affärsmöjligheter.

Aynvnz2dhesw9nneucvq

Stort genombrott inom Big Data: HopsFS 16 gånger bättre prestanda än Hadoop och mer än 1,2 miljoner operationer per sekund!

Pressmeddelanden   •   Feb 28, 2017 15:15 CET

Idag presenterar forskare från RISE SICS och KTH nästa generations skalbara plattform för lagring och bearbetning av mycket stora datamängder, HopsFS. Den nya plattformen arbetar mer än 16 gånger snabbare med en stor realistisk arbetslast från Spotify jämfört med standardplattformen Hadoop, som idag används av ledande företag över hela världen.

Sko1z20uwvdz7ou4zvx5

Mer energieffektiv och smartare produktion

Pressmeddelanden   •   Feb 08, 2017 10:07 CET

Industrin går in i en ny fas med maskiner uppkopplade till stora system och stora mängder data som genereras under produktionen. STREAM-projektet har fokuserat på möjligheterna med att kunna skapa stor effekt genom att nyttja strömmande data.

Media no image

Molnlösningar stärker svensk industri

Pressmeddelanden   •   Jan 31, 2017 11:00 CET

Att använda molnlösningar ger nya möjligheter gällande skalbarhet för digitala tjänster. Man kan analysera stora mängder data, även i realtid. I forskningsprojektet Industrial IoTSP undersöks hur man bäst gör detta för industriella tillämpningar. Målet för det treåriga projektet är att genomföra pilotprojekt inom processindustrin där man använder sig av IoT (sakernas internet) och molnet för att möjliggöra nya digitala tjänster.

I projektet Industrial IoTSP visar vi möjligheter för molntjänster och sakernas internet i flera olika typer av bolag. Hittills har vi tagit fram ett case för fjärrvärmenätet, vi har även börjat titta på smarta lösningar för gruvindustrins ventilationssystem. Det är många faktorer att ta hänsyn till när det gäller molnlösningar för industriella tillämpningar, inte minst gällande digital säkerhet. Vi tittar på gemensamma faktorer och hur man i industrin bäst kan tillämpa den här typen av teknik. Jag ser många möjligheter till att fortsätta utvecklingen för de enskilda företagen i andra utvecklingsprojekt säger projektledaren Kristian Sandström på RISE SICS Västerås.

I projektets första faser har man utvecklat molntjänster och applikationer och slutfört den första piloten hos det kommunala energibolaget Mälarenergi. Syftet är att man ska kunna få en mer effektiv produktion av fjärrvärme. Fjärrvärmesystemet är ett långsamt system där det tar lång tid att få ut värmen till hushållen längst ut i nätet. För att inte riskera för låg tillgång av värme när det är kallt och efterfrågan är hög måste man öka produktionen. I dagsläget riskerar man att elda på i överkant för att ha goda marginaler. Med mer långsiktiga prognoser och korrekt information blir man mer energieffektiv. Ett uppkopplat distributionsnät gör det även möjligt att snabbt upptäcka avvikelser i leveransen och förebygga till exempel att ledningar springer läck.

I projektets nästa fas undersöker man på ett liknande sätt hur man kan koppla upp ventilationssystemet i gruvor. Ventilation är det som kräver mest energi i industriella gruvor. Med uppkopplade maskiner och kartläggningar kan man effektivisera och styra ventilationen på ett smartare sätt så att bemannade delarna av gruvorna prioriteras gällande ventilation och man kan dra ned på ventilationen i obemannade delar av gruvan. Detta skulle kunna spara mycket energi och pengar i gruvorna.

Man kommer göra ytterligare fyrapiloter under de kommande två åren, det som avgör deras inriktning är vilka resultat man får fram i de två första piloterna och vad man ser för potential till ytterligare utveckling som gynnar svensk industri.

En av finansiärerna är ABB som också driver helhetsprojektet Industrial IoTSP. Projektet får även finansiering av Vinnova och det strategiska innovationsprogrammet PiiA där RISE SICS Västerås, ABB, Mälarenergi, Boliden, Sandvik och LKAB tittar på hur molnlösningar kan nyttjas för att effektivisera industrin.

Kontaktperson:
Kristian Sandström
PhD, Adjunct Prof., Senior Researcher
+46 73 082 24 98
kristian.sandstrom@sics.se

Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner. I internationell samverkan, med akademi, näringsliv och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. RISE 2 200 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. Vi erbjuder ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra produkter, tekniker och tjänster. RISE Research Institutes of Sweden ägs av svenska staten. www.ri.se

RISE SICS är en obunden forskningsorganisation med cirka 200 högt kvalificerade forskare (94 Ph.D.) inom ett brett spektrum av områden, bl a cloud technology, big data analytics, internet of things, interaktion, säkerhet, optimeringsteknologi, mobila tjänster och systems of systems. Forskningen genomförs i nära samarbete med industrin och det internationella forskningssamhället.

Molnlösningar ger nya möjligheter gällande skalbarhet för digitala tjänster. Man kan analysera stora mängder data, även i realtid. I forskningsprojektet Industrial IoTSP undersöks hur man bäst gör detta för industriella tillämpningar. Målet för det treåriga projektet är att genomföra pilotprojekt inom processindustrin där man använder sig av IoT och molnet för att möjliggöra nya digitala tjänster.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • RISE SICS Västerås, PiiA - Process Industrial IT and Automation

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • xukeilrsti@saeics.se
 • 070-6224158

Om RISE SICS (tidigare SICS Swedish ICT)

RISE SICS (tidigare SICS Swedish ICT)

Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner. I internationell samverkan med akademi, näringsliv och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. RISE 2 200 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. Vi erbjuder ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra produkter, tekniker och tjänster. RISE Research Institutes of Sweden ägs av svenska staten. www.ri.se

RISE SICS är en forskningsorganisation med cirka 200 högt kvalificerade forskare (94 Ph.D.) inom ett brett spektrum av områden, bl a cloud technology, big data analytics, internet of things, interaktion, säkerhet, optimeringsteknologi, mobila tjänster och systems of systems. Forskningen genomförs i nära samarbete med industrin och det internationella forskningssamhället.

Adress

 • RISE SICS (tidigare SICS Swedish ICT)
 • Isafjordsgatan 22
 • 164 29 Kista
 • Sweden
 • Vår hemsida

Länkar