Tsvacvo4znsqofqhtr1i

Demo av forskningsresultat: Vård i hemmet med IT-stöd

Pressmeddelanden   •   2014-05-19 16:41 CEST

Välkommen till en demonstration av hur kroniskt sjuka kan vårdas i hemmet med stöd av IT! Ett forskningsprojektet i samarbete mellan inblandade aktörer inklusive bl a Karolinska Universitetssjukhuset, IT-forskningsinstitut, Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund har tagit fram lösningar för säker och effektiv vård i hemmet. Visas i Folkets Hus, Barnhusg. 12-14 i Stockholm den 11 juni, kl 13-15.

G6u4u1gwhbofzeyveb6f

450 personer anmälda till SICS Open House 27 mars

Pressmeddelanden   •   2014-03-24 18:31 CET

SICS Open House är ett välbesökt årligt arrangemang då SICS Swedish ICT visar upp sin forskning inom datavetenskap och IT. Några nyckelord för vad som visas är Internet of Things, Big Data Analytics, Cloud Computing, Security, Software and Systems Engineering, Mobility, Smart Emergy, Network Management och Industry Automation. Se det bifogade kompletta programmet!

Zw0m1dszxocjtzvaafxu

eHälsa i hemmet - en innovationsagenda med individen i fokus

Pressmeddelanden   •   2013-12-13 10:20 CET

En kraftsamling krävs för att Sverige ska behålla sitt försprång inom äldrevård och vård på distans. Nu har ett konsortium bildats som samlar aktörer i hela omsorgskedjan och under 2014 ska en strategisk innovationsagenda formuleras. Målet är att ge individen, oavsett ålder, möjlighet att under trygga förhållanden få åldras i hemmet och bo kvar hemma även vid sjukdom.

O5yululv9izc51uu43cc

Swedish ICT med i 6 av 11 projekt för framtidens IT-lösningar

Pressmeddelanden   •   2013-11-13 09:40 CET

VINNOVA satsar 40 miljoner kronor för utveckling av framtidens informations- och kommunikationsteknik. Acreo och SICS, som båda ingår i Swedish ICT-gruppen, är delaktiga i 6 av 11 nya forsknings- och utvecklingsprojekt inom Innovativ IKT.

Gxecmwwn0rmz9vxcodvr

Sport och digital teknik öppnar ny marknad

Pressmeddelanden   •   2013-09-17 15:58 CEST

Den 25 september organiserar SICS Swedish ICT en heldag i Kista om teknik på sportområdet. Hur tar vi vara på den nya marknad som digitaliseringen erbjuder? Internet of Sports Day på Kistamässan den 25 september är startskottet för en ny satsning på forskning, utveckling och innovation i mötet mellan sport och digital teknik. Internet of Sports Day ingår i SICS Software Week 23-25 september.

F1wy6sqel5tj638m8suz

Internet of Things – innovationer blir verklighet

Pressmeddelanden   •   2013-07-01 09:00 CEST

För att få ut sina forskningsresultat på marknaden samarbetar SICS Swedish ICT aktivt med ett antal små bolag med kärnverksamhet som sammanfaller med SICS strategiska forskningsområden. Ett sådant bolag är Yanzi, som gör små tekniklösningar för Internetuppkopplade sensorer. Det handlar om kommunicerande enheter som rapporterar t ex fukt, temperatur, rörelse och strömförbrukning.

Media-no-image

Satsning på Internetforskning för korta svarstider

Pressmeddelanden   •   2013-06-27 17:51 CEST

Vad menar man egentligen med snabba bredband? Hittills har fokus legat mycket på kapaciteten, dvs bit/s, men i takt med att allt fler tjänster blir interaktiva ökar också kraven på korta svarstider. 

I höst startar ett femårigt forskningsprojekt, lett av SICS Swedish ICT, som ska anta utmaningen med höga krav på låg fördröjning i näten. En ny forskningsmiljö med detta fokus byggs upp tillsammans med Mälardalens högskola och Karlstads universitet, och med finansiering från KK-stiftelsen.

Kortare svarstider är helt centralt för de flesta av de nya tjänster som håller på att översvämma marknaden. Det handlar om interaktiv mediadistribution, Internet of Things, realtidskommunikation för industriautomation etc. En drivande faktor är mediatrafik eftersom en del av den trafiken är mycket fördröjningskänslig.

-  Svarstid är allt, säger Javier Ubillos, produktägare för operationell övervakning på Spotify. Korta svarstider är helt avgörande för vår tjänst, det påverkar kundens inställning till tjänsten väldigt starkt.

Spotify och SICS samarbetar redan idag kring effektivare mediadistribution. SICS har länge forskat kring sk informationscentriska nätverk. Man har t ex utvecklat en metod för cachning av populärt innehåll ute i näten för att få ner hämttiderna.

Mälardalens högskola har ett utvecklat samarbete med bl a ABB och Bombardier för trådlös kommunikation i samband med industriautomation. I takt med att ledningssystemen blir globala måste nu även realtidskommunikationen flyttas till vanligt Internet.

-  Nya standarder krävs för att i framtiden kunna distribuera tidskritiska applikationer över större geografiska områden på ett effektivt sätt, säger Johan Åkerberg, Global Research Area Cordinator på ABB Corporate Research.

En tredje viktig faktor för kortare svarstider är stockningskontroll, dvs ett jämnt flöde. Det handlar om trafikstyrning för att undvika trafikstockning, liknande det som händer i biltrafiken. Här bidrar Karlstad universitet med en grupp som forskar på trafikstyrning bl a tillsammans med BT och Alacatel-Lucent.

-  Jag är väldigt nöjd med sammansättningen i det här konsortiet, säger Bengt Ahlgren på SICS som leder satsningen. Vi kompletterar varandra perfekt för att anta utmaningen att utveckla ny teknik som ger kortare svarstider. Hittills har kravet på hög kapacitet snarare lett till ett trögare nät om man ser till enskilda svarstider. Nu har vi både resurserna och viljan att göra något åt det.

KK-stiftelsen satsar 27 Mkr på projektet, som går under namnet READY.

Kontakta gärna:

Projektledare Bengt Ahlgren, SICS Swedish ICT
Tel: 070 314 15 62
Email: bengta@sics.se


Vad menar man egentligen med snabba bredband? Hittills har fokus legat mycket på kapaciteten, dvs bit/s, men i takt med att allt fler tjänster blir interaktiva ökar också kraven på korta svarstider. Nu satsar KK-stiftelsen 27 Mkr och höst startar ett femårigt forskningsprojekt, lett av SICS Swedish ICT, som ska anta utmaningen med höga krav på låg fördröjning i näten.

Läs vidare »
Utj2jfvzrgpjqz2pfx1p

Svensk industri går samman om en nationell strategi för IKT-satsningar

Pressmeddelanden   •   2013-05-21 09:57 CEST

För första gången har en gemensam övergripande agenda tagits fram för att öka Sveriges konkurrenskraft genom kraftfulla riktade satsningar på informations- och kommunikationsområdet. Sveriges ledande industriföretag, universitet och IT-forskningsinstitut har enats om en gemensam nationell agenda för att främja svensk innovationsutveckling genom IKT-stöd.

Joxmq9iwroyrki0bquex

SICS-avknoppningen Gavagai nominerad till 33-listan

Pressmeddelanden   •   2013-04-17 10:08 CEST

SICS-avknoppningen Gavagai har blivit utsedd till ett av företagen på 33-listan, tidningarna Affärsvärldens och Ny Tekniks lista över Sveriges 33 hetaste unga teknikföretag. Utmärkelsen delades ut av Affärsvärldens chefredaktör Jon Åsberg i Münchenbryggeriet den 16:e april. Andra bolag på listan med nära band till SICS är Thingsquare, Recorded Future och Tomologics.

Kramagrnztupsfp7k2nr

Nytt molninstitut i Skåne ska lyfta svensk mobilindustri

Pressmeddelanden   •   2013-04-11 11:28 CEST

Runt Lund och Malmö finns Mobile Heights, ett mobilkluster med sällsynt bredd på företag, där bl a SICS ingår. Denna forskningsbas kompletteras nu med ett institut, på initiativ från Lunds universitet, mobilbranschen genom Sony Mobile och Region Skåne, för så kallad distribuerad molnteknologi vilket är ett nytt teknikområde som smälter samman kommunikation och mjukvara.

Om SICS Swedish ICT

SICS Swedish ICT

SICS Swedish ICT är en obunden forskningsorganisation med cirka 130 högt kvalificerade forskare inom ett brett spektrum av områden, bl a framtidens Internetteknologier, storskaliga närverksbaserade applikationer, optimeringsteknologi och mobila tjänster. Forskningen genomförs i nära samarbete med industrin och det internationella forskningssamhället. SICS mål är att bidra till den svenska industrins konkurrenskraft genom avancerad och fokuserad forskning inom strategiska områden av datavetenskapen och aktivt marknadsföra användandet av nya forskningsrön och resultat inom industrin och samhället i stort.

SICS Swedish ICT ingår i institutsgruppen Swedish ICT Research.

Adress

  • SICS Swedish ICT
  • Isafjordsgatan 22
  • 164 29 Kista
  • Vår hemsida

Länkar