Cruq7oqz0j6umikogqv8

Forskningsprojekt ökar innovationsförmågan i det dagliga arbetet

Pressmeddelanden   •   Apr 24, 2017 10:02 CEST

​Det är viktigt för svenska organisationer att hålla sig konkurrenskraftiga. När innovation genomsyrar organisationen uppmuntras anställda till individuell kompetensutveckling, att kontinuerligt ifrågasätta, ta sig tid till reflektion samt experimentera med nya arbetssätt som kan resultera i nya interna processer, produkter, tjänster eller affärsmöjligheter.

Aynvnz2dhesw9nneucvq

Stort genombrott inom Big Data: HopsFS 16 gånger bättre prestanda än Hadoop och mer än 1,2 miljoner operationer per sekund!

Pressmeddelanden   •   Feb 28, 2017 15:15 CET

Idag presenterar forskare från RISE SICS och KTH nästa generations skalbara plattform för lagring och bearbetning av mycket stora datamängder, HopsFS. Den nya plattformen arbetar mer än 16 gånger snabbare med en stor realistisk arbetslast från Spotify jämfört med standardplattformen Hadoop, som idag används av ledande företag över hela världen.

Sko1z20uwvdz7ou4zvx5

Mer energieffektiv och smartare produktion

Pressmeddelanden   •   Feb 08, 2017 10:07 CET

Industrin går in i en ny fas med maskiner uppkopplade till stora system och stora mängder data som genereras under produktionen. STREAM-projektet har fokuserat på möjligheterna med att kunna skapa stor effekt genom att nyttja strömmande data.

Media no image

Molnlösningar stärker svensk industri

Pressmeddelanden   •   Jan 31, 2017 11:00 CET

Att använda molnlösningar ger nya möjligheter gällande skalbarhet för digitala tjänster. Man kan analysera stora mängder data, även i realtid. I forskningsprojektet Industrial IoTSP undersöks hur man bäst gör detta för industriella tillämpningar. Målet för det treåriga projektet är att genomföra pilotprojekt inom processindustrin där man använder sig av IoT (sakernas internet) och molnet för att möjliggöra nya digitala tjänster.

I projektet Industrial IoTSP visar vi möjligheter för molntjänster och sakernas internet i flera olika typer av bolag. Hittills har vi tagit fram ett case för fjärrvärmenätet, vi har även börjat titta på smarta lösningar för gruvindustrins ventilationssystem. Det är många faktorer att ta hänsyn till när det gäller molnlösningar för industriella tillämpningar, inte minst gällande digital säkerhet. Vi tittar på gemensamma faktorer och hur man i industrin bäst kan tillämpa den här typen av teknik. Jag ser många möjligheter till att fortsätta utvecklingen för de enskilda företagen i andra utvecklingsprojekt säger projektledaren Kristian Sandström på RISE SICS Västerås.

I projektets första faser har man utvecklat molntjänster och applikationer och slutfört den första piloten hos det kommunala energibolaget Mälarenergi. Syftet är att man ska kunna få en mer effektiv produktion av fjärrvärme. Fjärrvärmesystemet är ett långsamt system där det tar lång tid att få ut värmen till hushållen längst ut i nätet. För att inte riskera för låg tillgång av värme när det är kallt och efterfrågan är hög måste man öka produktionen. I dagsläget riskerar man att elda på i överkant för att ha goda marginaler. Med mer långsiktiga prognoser och korrekt information blir man mer energieffektiv. Ett uppkopplat distributionsnät gör det även möjligt att snabbt upptäcka avvikelser i leveransen och förebygga till exempel att ledningar springer läck.

I projektets nästa fas undersöker man på ett liknande sätt hur man kan koppla upp ventilationssystemet i gruvor. Ventilation är det som kräver mest energi i industriella gruvor. Med uppkopplade maskiner och kartläggningar kan man effektivisera och styra ventilationen på ett smartare sätt så att bemannade delarna av gruvorna prioriteras gällande ventilation och man kan dra ned på ventilationen i obemannade delar av gruvan. Detta skulle kunna spara mycket energi och pengar i gruvorna.

Man kommer göra ytterligare fyrapiloter under de kommande två åren, det som avgör deras inriktning är vilka resultat man får fram i de två första piloterna och vad man ser för potential till ytterligare utveckling som gynnar svensk industri.

En av finansiärerna är ABB som också driver helhetsprojektet Industrial IoTSP. Projektet får även finansiering av Vinnova och det strategiska innovationsprogrammet PiiA där RISE SICS Västerås, ABB, Mälarenergi, Boliden, Sandvik och LKAB tittar på hur molnlösningar kan nyttjas för att effektivisera industrin.

Kontaktperson:
Kristian Sandström
PhD, Adjunct Prof., Senior Researcher
+46 73 082 24 98
kristian.sandstrom@sics.se

Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner. I internationell samverkan, med akademi, näringsliv och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. RISE 2 200 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. Vi erbjuder ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra produkter, tekniker och tjänster. RISE Research Institutes of Sweden ägs av svenska staten. www.ri.se

RISE SICS är en obunden forskningsorganisation med cirka 200 högt kvalificerade forskare (94 Ph.D.) inom ett brett spektrum av områden, bl a cloud technology, big data analytics, internet of things, interaktion, säkerhet, optimeringsteknologi, mobila tjänster och systems of systems. Forskningen genomförs i nära samarbete med industrin och det internationella forskningssamhället.

Molnlösningar ger nya möjligheter gällande skalbarhet för digitala tjänster. Man kan analysera stora mängder data, även i realtid. I forskningsprojektet Industrial IoTSP undersöks hur man bäst gör detta för industriella tillämpningar. Målet för det treåriga projektet är att genomföra pilotprojekt inom processindustrin där man använder sig av IoT och molnet för att möjliggöra nya digitala tjänster.

Läs vidare »
Media no image

RISE SICS bygger ut forskningsverksamheten i Lund

Pressmeddelanden   •   Dec 29, 2016 10:00 CET

RISE SICS bygger ut sin forskningsverksamhet i Lund tillsammans med Lunds universitet, Ericsson, Sony och Region Skåne. Satsningen utgår från forskningsinstitutets och universitetets forskning och expertis inom informationssäkerhet, software engineering samt e-hälsa och ska bygga kompetens tillsammans med lokal industri och regionala aktörer.

Det nya forskningskontoret kommer att gå under namnet RISE SICS South. RISE SICS forskningsverksamhet i Lund har hittills fokuserat främst på informationssäkerhet. Informationssäkerhet är en av de verkligt stora utmaningarna för det digitaliserade samhället och RISE SICS ser goda möjligheter att accelerera och nyttiggöra forskningen genom ett närmare samarbete med tunga partners inom både akademi och industri.

RISE SICS startar nu även ett laboratorium för Critical Wireless Applications i Lund. RISE SICS har redan en aktiv forskningsgrupp inom software engineering med fokus på uppkopplade kritiska system som Internet of Things och autonoma fordon. Genom det här initiativet stärks det regionala samarbete på området för både samhälleliga och kommersiella tillämpningar och samarbetet med ledande forskningsgrupper på Lunds universitet kan fördjupas. Man har tidigare deltagit i samarbetet inom MAPCI på Lunds universitet och tanken är nu att vidga verksamheten inom RISE SICS.

– Vi är glada att se att den satsning vi gjort i MAPCI nu fortsätter i RISE SICS South regi, säger Pär Thuresson, VD för Sony Mobile Communications i Lund. Vi ser ett stort värde i att forskningsinstitutet kommer fortsätta sin satsning i regionen och främja samarbetet mellan industrin, region och akademi för att stärka kompetensen inom det uppkopplade samhället.

– Vi är glada att RISE SICS satsar på Lund och bygger denna plattform för samarbete i regionen, säger Fredrik Tufvesson, professor på Elektro- och informationsteknik vid Lunds universitet. Med ett fristående forskningsinstitut får vi nya möjligheter till samarbeten inom tillämpad forskning för kritiska uppkopplade system.

RISE SICS South kommer också att hysa RISE:s satsning på samarbete med Region Skåne inom det växande e-hälsoområdet. Region Skånes satsning inom e-hälsa är viktig inte bara för regionen utan för hela landet. Den samverkan som nu skapas ger ökade möjligheter till nationell påverkan och därmed förverkligande av regeringens Vision e-hälsa 2025.

Kontakta gärna:

Ingrid Nordmark, VD, RISE SICS
Ingrid.nordmark@sics.se

Tel: 072-399 90 87

Christian Gehrmann, chef för Security lab på RISE SICS.
chrisg@sics.se

Tel: 076 881 36 00

Jakob Axelsson, chef för Software and Systems Engineering lab på RISE SICS.
jax@sics.se

Tel: 072 734 29 52

Per-Olof Sjöberg, chef för Digital Health lab på RISE SICS och chef för kompetensområde E-hälsa.
pos@sics.se
Tel: 070 519 04 91

RISE SICS är en obunden forskningsorganisation med cirka 195 högt kvalificerade forskare (76 Ph.D.) inom ett brett spektrum av områden, bl a cloud technology, big data analytics, learning machines, internet of things, människa-maskininteraktion, säkerhet, optimeringsteknologi, mobila tjänster och system av system. Forskningen genomförs i nära samarbete med industrin och det internationella forskningssamhället.

RISE SICS mål är att bidra till den svenska industrins konkurrenskraft genom avancerad och fokuserad forskning inom strategiska områden av datavetenskapen och aktivt marknadsföra användandet av nya forskningsrön och resultat inom industrin och samhället i stort.

SICS ingår i grupperingen Swedish ICT som vid årsskiftet går samman med Innventia och SP under namnet RISE. SICS heter i fortsättningen RISE SICS.

RISE SICS bygger ut sin forskningsverksamhet i Lund tillsammans med Lunds universitet, Ericsson, Sony och Region Skåne. Satsningen utgår från forskningsinstitutets och universitetets forskning och expertis inom informationssäkerhet, software engineering samt e-hälsa och ska bygga kompetens tillsammans med lokal industri och regionala aktörer.

Läs vidare »
Ybrxxulobe7wbdeczkg4

Publikrekord på SICS Software Week denna vecka

Pressmeddelanden   •   Nov 28, 2016 09:15 CET

​SICS Software Week som organiseras årligen i Kista av SICS Swedish ICT slår i år publikrekord med över 750 anmälda deltagare. Konferensen som består av tre heldagar arrangeras i samarbete med KTH och Uppsala Universitet och fokuserar på forskningsfronten inom valda områden inom mjukvaruteknik. I år är rubrikerna Smart Programming Day, Data Science Day och Multicore Day. 29/11, 30/11 och 1/12.

Mumkrxgu6a7wztnov86x

PRESSINBJUDAN: Data Science Day 2016 – en heldag om forskning inom AI.

Pressmeddelanden   •   Nov 24, 2016 15:00 CET

Ta del av de senaste forskningen inom data science från Spotify, IBM, Ericsson Research, Scania och några av världens mest framstående forskare på SICS Data Science Day den 30 november.

Xqztld77pwxrh6urd3aa

Testbädd för miljöövervakning med UAV

Pressmeddelanden   •   Nov 24, 2016 14:17 CET

Vinnova har beviljat 8 miljoner kronor till ett projekt för en testbädd i Västervik för obemannade luftfarkoster (UAV) inom miljöteknikområdet. Projektet leds av SICS East i Linköping. Målet är etablera ett område där företag, myndigheter m.fl. på ett säkert sätt kan bedriva utveckling och testning av hur obemannade luftfarkoster kan användas för att effektivisera jordbruk och miljöarbete.

Nbgqjufmug8oylnsehek

Energifylld branschträff för världsledande processindustriell IT & automation

Pressmeddelanden   •   Nov 02, 2016 17:27 CET

Den 10 november träffas 130 personer från akademi, SME-bolag och industri på expectrum i Västerås för att delta på PiiA Summit. Konferensen är en mötesplats för svensk processindustri och dess leverantörer inom industriell IT och automation. Fokus är på innovationer, forskningsprojekt och framtidens kompetens inom Sveriges processindustri. Välkommen att deltaga!

Ob2ghakv8fs0equscmta

Mycket energi kan sparas i datacenter

Pressmeddelanden   •   Okt 10, 2016 09:30 CEST

Energimyndigheten har beslutat stödja ett forskningsprojekt på SICS North Swedish ICT i Luleå. Total budget är 8,6 MSEK under två år för att minimera energianvändningen i datacenter. Projektet ska utveckla nya strategier som utnyttjar skillnader i lufttryck för att kontrollera luftflödet, med mindre fläktanvändning och stora energivinster som följd.

Om RISE SICS (tidigare SICS Swedish ICT)

RISE SICS (tidigare SICS Swedish ICT)

Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner. I internationell samverkan med akademi, näringsliv och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. RISE 2 200 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. Vi erbjuder ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra produkter, tekniker och tjänster. RISE Research Institutes of Sweden ägs av svenska staten. www.ri.se

RISE SICS är en forskningsorganisation med cirka 200 högt kvalificerade forskare (94 Ph.D.) inom ett brett spektrum av områden, bl a cloud technology, big data analytics, internet of things, interaktion, säkerhet, optimeringsteknologi, mobila tjänster och systems of systems. Forskningen genomförs i nära samarbete med industrin och det internationella forskningssamhället.

Adress

  • RISE SICS (tidigare SICS Swedish ICT)
  • Isafjordsgatan 22
  • 164 29 Kista
  • Sweden
  • Vår hemsida

Länkar