O8hggdrk17bfq9akxvmo

Framtidsverkstad - Företag och ungdomar i samarbete för framtidens lösningar!

Pressmeddelanden   •   2015-07-03 15:20 CEST

För att ligga i framkant i vår ständigt föränderliga värld är det viktigt att förstå sina framtida kunder och medarbetare, det får företagen möjlighet till i projektet Framtidsverkstad där de samarbetar med gymnasieungdomar. Ungdomarna är experter inom ett särskilt område; användning av digitala verktyg.

Wc3f2v5oqbgrhkb4veea

Framtidsverkstad - Företag och ungdomar i samarbete för framtidens lösningar!

Pressmeddelanden   •   2015-07-02 10:04 CEST

För att ligga i framkant i vår ständigt föränderliga värld är det viktigt att förstå sina framtida kunder och medarbetare, det får företagen möjlighet till i projektet Framtidsverkstad där de samarbetar med gymnasieungdomar. Träffarna mellan gymnasieungdomar och företag sker under tre veckor på sommarlovet då de tillsammans utvecklar nya koncept och affärsidéer. 3 juli avslutas sommarens träffar.

Oaxb2lbzxtddwh4rzexh

Unikt nationellt datacenter byggs för Big Data-forskning

Pressmeddelanden   •   2015-06-25 09:00 CEST

SICS Swedish ICT och Luleå tekniska universitet har beslutat påbörja första fasen av ett nationellt storskaligt datacenter för forskning och innovation inom Big data och molnområdet, nyckelkomponenter i digitaliseringen. Datacentret, som kallas SICS ICE, är på ca 300 KW med ett 20-tal racks och 300 servrar. Anläggningen börjar byggas i Luleå i början av hösten.

Gkdgwztf9jpxkxqbmcxi

Tågtidtabeller som anpassar sig till verkligheten

Pressmeddelanden   •   2015-06-25 08:45 CEST

En tidtabell som dagligen optimeras är en av nyckelkomponenterna i Trafikverkets nya satsning på framtidens järnvägsutnyttjande. Resultatet av många års intensiv forskning på optimerad trafikplanering på SICS Swedish ICT leder nu till flexiblare tidtabelläggning på Trafikverket. Tyska HaCon Ingenieurgesellschaft har upphandlats att utveckla det planeringsverktyg som ska tas i bruk 2016.

Aahhugocon353udxwvam

Japanska höghastighetståg inspirerar

Pressmeddelanden   •   2015-06-01 16:48 CEST

​Under 2017 planeras byggandet av det första svenska systemet för höghastighetståg att påbörjas. I maj arrangerades en gemensam resa av Näringsdepartementet, Trafikverket, näringsliv och forskare för att undersöka hur man i Japan har byggt och använder höghastighetståget Shinkansen.

Lyowiwooqxdwhro8vkt8

Distansvård blir verklighet för kroniskt sjuka

Pressmeddelanden   •   2015-06-01 08:45 CEST

Ett 100-tal patienter med den kroniska lungsjukdomen KOL ingår i ett stort svenskt e-hälsoprojekt som sjösätts måndag 1 juni. Med digital teknik i hemmet följs patienternas hälsa fortlöpande av sjukvården som snabbt kan sätta in ny behandling vid behov. Vård på distans av kroniskt sjuka kommer att revolutionera sjukvården, tror man på forskningsinstitutet SICS Swedish ICT, som leder projektet.

Tsvacvo4znsqofqhtr1i

RISE och Swedish ICT leder utmaningsdrivna innovationsprojekt för ökad konkurrenskraft i Sverige

Pressmeddelanden   •   2015-05-19 08:00 CEST

En tredjedel av Vinnovas nya utmaningsdrivna innovationsprojekt leds av RISE-instituten. Två av de sex projekten leds av Swedish ICT med målen att skapa bättre dricksvattenkvalitet och ICT-baserade lösningar för vård av kroniskt sjuka i hemmet.

Wbshs8dheatocbrou5xw

Forskningsinstitutet SICS Swedish ICT Västerås firar 3 år!

Pressmeddelanden   •   2015-05-18 09:35 CEST

Forskningsinstitutet SICS Swedish ICT Västerås arbetar med visionen att göra regionens företag världsledande med hjälp av forskning. Nu firar institutet tre lyckade år och en minst lika lyckad framtid.

X8mkbj8ydqha9dps75rd

1 500 högstadieelever forskar tillsammans med Mobile Life

Pressmeddelanden   •   2015-05-04 09:15 CEST

Forskarhjälpens tema 2015: Appjakten. Mobile Life medverkar i årets forskningstema om mobilanvändning och appar i Nobelmuseets projekt Forskarhjälpen. Måndag den 4 maj inleds projektet med en konferens för de inblandade lärarna. Forskarhjälpen drivs av Nobelmuseet och tanken är att eleverna genom ett aktivt deltagande ska få en djupare förståelse för vad ett forskningsprojekt kan innebära.

Wumd3qbo1dbq6kiaw17u

Hops – ett stort steg framåt för Hadoop

Pressmeddelanden   •   2015-04-08 13:26 CEST

Hops är en ny opensource-plattform för bearbetning av gigantiska informationsmängder. Det är kraftfullare, säkrare och snabbare än existerande open source-plattformar och lagrar metadata på ett unikt sätt. Hops kan effektivisera bland annat genforskningen och digitala nättjänster. Hops presenteras idag, den 8 april, vid Stockholm Hadoop User Group Meetup i Stockholm.

Om SICS Swedish ICT

SICS Swedish ICT

SICS Swedish ICT är en obunden forskningsorganisation med cirka 130 högt kvalificerade forskare (94 Ph.D.) inom ett brett spektrum av områden, bl a cloud technology, big data analytics, internet of things, interaktion, säkerhet, optimeringsteknologi, mobila tjänster och systems of systems. Forskningen genomförs i nära samarbete med industrin och det internationella forskningssamhället.

SICS mål är att bidra till den svenska industrins konkurrenskraft genom avancerad och fokuserad forskning inom strategiska områden av datavetenskapen och aktivt marknadsföra användandet av nya forskningsrön och resultat inom industrin och samhället i stort.

SICS Swedish ICT ingår i institutsgruppen Swedish ICT Research som är en del av RISE, Research Institutes of Sweden.

Adress

  • SICS Swedish ICT
  • Isafjordsgatan 22
  • 164 29 Kista
  • Sweden
  • Vår hemsida

Länkar