Txhcybffme8oltyjmmnn

29,5 miljoner kr till SICS forskning på storskalig dataanalys

Pressmeddelanden   •   2014-12-12 10:29 CET

KK-stiftelsen satsar 29,5 över fem år på SICS Swedish ICT:s forskning inom storskalig dataanalys. Projektet bedöms ha stor potential för svensk industri. Anslaget ingår i KK-stiftelsens satsning på starka distribuerade forskningsmiljöer. - Projektet kommer leda till att forskargruppen får en än mer framskjuten internationell roll, skriver KK-stiftelsen i sitt beslut.

H6zd4u7wprbzrb7hoirq

STREAM fortsätter utveckla verktyg för effektivare industri

Pressmeddelanden   •   2014-11-20 11:32 CET

Industrin går in i en ny fas som drivs av kostnadseffektiva metoder för att analysera och använda de enorma mängder data som genereras från sensorer och mätningar av system och processer. Forskningsprojektet STREAM ska påskynda spridningen av ny teknik som bygger på informationsanalys genom att fokusera på industriell automation och drivsystem.

Klgf0ckd4ltcpefcuinw

Över 1000 anmälda till årets SICS Software Week

Pressmeddelanden   •   2014-10-06 13:46 CEST

SICS Software Week är ett årligen återkommande arrangemang i Kista organiserat av SICS Swedish ICT. Årets teman är: - 7 okt: Cloud and Big Data Day - 8 okt: Multicore Day - 9 okt: Smart Sustaianble Cities Day SICS använder sitt rika nätverk till att organisera dagarna i samarbete med tunga spelare och erbjuda de bästa talarna inom respektive teknikområde.

Media-no-image

Swedish ICT kraftsamlar för spinoffbolag

Pressmeddelanden   •   2014-09-09 14:25 CEST

Sju spinoffbolag med totalt tolv personer från kretsen kring forskningsinstituten inom Swedish ICT bildar nu ”Level-6”, ett kluster där spinoffbolagen genom nätverkande och erfarenhetsutbyte ska öka möjligheterna att snabbare nå ut på marknaden. Närheten till forskningskompetensen inom Swedish ICT-instituten SICS, Acreo och Interactive Institute – där flertalet av bolagen har sina rötter – är jämte de breda kontaktytor och gedigna erfarenheter som finns inom instituten några av styrkorna hos Level-6.

– Många startups har likartade utmaningar, och kan lära mycket av varandra. Genom att sitta i ett kluster i en gemensam lokal förbättras oddsen för att snabbare få fotfäste på marknaden, säger projektledaren Adam Edström.

Ett viktigt syfte är också att stärka möjligheten för fler forskare inom Swedish ICT att kommersialisera sina forskningresultat.

– Det finns utrymme för fler spinoffbolag inom Level-6.

Level-6 har ambitionen att i största möjliga mån samarbeta med befintliga inkubatorer, finansiärer, myndigheter och andra aktörer i det svenska innovationsekosystemet, och samtidigt i än högre grad bidra till detta ekosystem med forskningskompetensen som finns inom Swedish ICT.

De sju bolag som ingår i Level-6 från början är:

Namnet Level-6 syftar dels på belägenheten på sjätte våningen i Electrumhuset i Kista, och dels på rötterna hos SICS, men även på ”Technology Readiness Level 6”, den tekniknivå många spinoffbolag befinner sig på i början av sin existens (se http://en.wikipedia.org/wiki/Technology_readiness_level)

För mer information kontakta Adam Edström, projektledare för Level-6, adam.edstrom@sics.se, 0702-579734.

SICS Swedish ICT är Sveriges ledande forskningsinstitut för tillämpad informations- och kommunikationsteknik. SICS bedriver mycket avancerad forskning inom strategiska teknikområden i nära samarbete med svensk och internationell industri och akademi. Forskningen på SICS ligger i framkanten av ny teknik, med ett perspektiv som sträcker sig längre in i framtiden än industrins egen FoU.

Swedish ICT bildar nu ”Level-6”, ett kluster av spinoffbolag där närheten till forskningskompetensen och nätverken inom Swedish ICT-instituten SICS, Acreo och Interactive Institute ska öka möjligheterna att snabbare nå ut på marknaden.

Läs vidare »
Media-no-image

Hälsans nya verktyg blir en del av SICS och Swedish ICT

Pressmeddelanden   •   2014-08-25 09:33 CEST

Nu växlar den östgötska innovationsmiljön Hälsans nya verktyg upp till nationell nivå och blir en del av SICS och Swedish ICT. Med samgåendet får Hälsans nya verktyg och dess medlemmar mer resurser, större nätverk och ett starkt varumärke i ryggen.

– Vi är väldigt glada för att Hälsans nya verktyg nu blir en del av Swedish ICT. Tillsammans kan vi än bättre bidra till att skapa lösningar för framtidens hälso- och sjukvård, säger Mona Jonsson, vd Hälsans nya verktyg.

I takt med att allt fler blir allt äldre finns en stor samhällsutmaning för sjukvård och omsorg att leverera vård och omsorg på ett kostnadseffektivt sätt med bibehållen eller ökad livskvalitet för individen. eHälsa och IKT (informations- och kommunikationsteknik) är ett kraftfullt verktyg i att möta den utmaningen.

– Sverige har stora möjligheter att stärka sin roll i utvecklingen av eHälsa och därmed öppna upp en helt ny marknad för tjänster och produkter, säger Per-Olof Sjöberg, Affärs- och Innovationsområdeschef eHälsa Swedish ICT

Samarbete i Europa

Sverige och övriga Europa står inför samma demografiska förändring och det är viktigt att samarbeta över gränserna för att kunna stötta innovationer och nytänkande.

– Hälsans nya verktyg har under åren positionerat sig som en av Europas ledande aktörer inom IKT för äldre och stod förra året värd för AAL Forum, som är den största europeiska konferensen inom teknikstöd för äldre. Vi har en stark beställarkompetens och en ambition att ta täten i omvärldsbevakningen på området säger Mona Jonsson.

– Vi hälsar HNV:s personal varmt välkomna till SICS Swedish ICT!  Det ska bli fantastiskt spännande att kombinera vår forskning inom datavetenskap, innovationskompetens och egna erfarenheter inom eHälsa med Hälsans nya verktygs kompetens och erfarenhet. Tillsammans skapar vi ett än vassare erbjudande för industri och offentlig verksamhet, säger Christer Norström VD för SICS Swedish ICT.

De regionala aktörer som står bakom Hälsans nya verktyg är mycket positiva till samgåendet.

– Jag tycker att det känns som en spännande och viktig utveckling av den verksamhet som Hälsans nya verktyg har byggt upp under åren. Att tydligare finnas med i en nationell struktur är något som vi har eftersträvat, säger Marie Morell, (m), landstingsråd.

För regionen innebär det mer resurser från nationellt nivå. Swedish ICT är redan idag en stark aktör i östgötaregionen genom sina forskningsinstitut Interactive Institute , Acreo och SICS.

– Med denna förändring tar vi ett långsiktigt ansvar för verksamheten. Hälsans nya verktyg betyder mycket för våra ambitioner att ge äldre bättre möjligheter att leva ett gott och självständigt liv, säger Lars Stjernkvist, (s) kommunalråd i Norrköping.

Möt Hälsans nya verktyg och Swedish ICT på Digital Health Days i Stockholm 25-26 augusti på Stockholmsmässan.

Läs mer om Hälsans nya verktyg på: www.halsansnyaverktyg.se och om Swedish ICT på: www.swedishict.se.

Kontakta gärna oss för mer information:

Mona Jonsson, vd Hälsans nya verktyg
070-891 92 91
mona.jonsson@halsansnyaverktyg.se

Per-Olof Sjöberg, Affärs- och Innovationsområdeschef eHälsa Swedish ICT
070-5190491
per-olof.sjoberg@swedishict.se

Om Hälsans nya verktyg

Hälsans nya verktyg är en innovationsmiljö, med Östergötland som bas, som stöttar utvecklingen av nya tekniska lösningar inom vård, omsorg och äldreliv. Bakom Hälsans nya verktyg står ca 40 företag, länets kommuner med Linköping och Norrköping som lokomotiv, landstinget, regionförbundet Östsam, Linköpings universitet och forskningsinstitut, intresseorganisationer och föreningar.

Om Swedish ICT

Swedish ICT är en grupp av världsledande forskningsinstitut inom IKT (Informations- och kommunikationsteknik) där SICS ingår. Vårt uppdrag är att i samverkan med industri och offentlig sektor omsätta forskningsresultat till innovativa produkter och tjänster. Swedish ICTs ledande ställning inom IKT-forskning, innovationstjänster, teknik- och kompetensöverföring bidrar till ökad konkurrenskraft, tillväxt och förnyelse i svenskt näringsliv och samhälle.

I koncernen ingår förutom SICS: Acreo, Interactive Institute, och Viktoria Institutet. Swedish ICT ägs till 60 procent av svenska staten genom RISE samt till 40 procent av två intressentföreningar med medlemsföretag från näringslivet. Koncernen har ca 400 medarbetare och en omsättning på 432 MSEK (2013). Huvudkontoret ligger i Kista med verksamhet i Eskilstuna, Göteborg, Hudiksvall, Karlstad, Kista, Lund, Linköping, Norrköping, Piteå, Umeå, Uppsala och Västerås.


Nu växlar den östgötska innovationsmiljön Hälsans nya verktyg upp till nationell nivå och blir en del av SICS och Swedish ICT. Med samgåendet får Hälsans nya verktyg och dess medlemmar mer resurser, större nätverk och ett starkt varumärke i ryggen.

Läs vidare »
Tsvacvo4znsqofqhtr1i

Demo av forskningsresultat: Vård i hemmet med IT-stöd

Pressmeddelanden   •   2014-05-19 16:41 CEST

Välkommen till en demonstration av hur kroniskt sjuka kan vårdas i hemmet med stöd av IT! Ett forskningsprojektet i samarbete mellan inblandade aktörer inklusive bl a Karolinska Universitetssjukhuset, IT-forskningsinstitut, Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund har tagit fram lösningar för säker och effektiv vård i hemmet. Visas i Folkets Hus, Barnhusg. 12-14 i Stockholm den 11 juni, kl 13-15.

G6u4u1gwhbofzeyveb6f

450 personer anmälda till SICS Open House 27 mars

Pressmeddelanden   •   2014-03-24 18:31 CET

SICS Open House är ett välbesökt årligt arrangemang då SICS Swedish ICT visar upp sin forskning inom datavetenskap och IT. Några nyckelord för vad som visas är Internet of Things, Big Data Analytics, Cloud Computing, Security, Software and Systems Engineering, Mobility, Smart Emergy, Network Management och Industry Automation. Se det bifogade kompletta programmet!

Zw0m1dszxocjtzvaafxu

eHälsa i hemmet - en innovationsagenda med individen i fokus

Pressmeddelanden   •   2013-12-13 10:20 CET

En kraftsamling krävs för att Sverige ska behålla sitt försprång inom äldrevård och vård på distans. Nu har ett konsortium bildats som samlar aktörer i hela omsorgskedjan och under 2014 ska en strategisk innovationsagenda formuleras. Målet är att ge individen, oavsett ålder, möjlighet att under trygga förhållanden få åldras i hemmet och bo kvar hemma även vid sjukdom.

O5yululv9izc51uu43cc

Swedish ICT med i 6 av 11 projekt för framtidens IT-lösningar

Pressmeddelanden   •   2013-11-13 09:40 CET

VINNOVA satsar 40 miljoner kronor för utveckling av framtidens informations- och kommunikationsteknik. Acreo och SICS, som båda ingår i Swedish ICT-gruppen, är delaktiga i 6 av 11 nya forsknings- och utvecklingsprojekt inom Innovativ IKT.

Gxecmwwn0rmz9vxcodvr

Sport och digital teknik öppnar ny marknad

Pressmeddelanden   •   2013-09-17 15:58 CEST

Den 25 september organiserar SICS Swedish ICT en heldag i Kista om teknik på sportområdet. Hur tar vi vara på den nya marknad som digitaliseringen erbjuder? Internet of Sports Day på Kistamässan den 25 september är startskottet för en ny satsning på forskning, utveckling och innovation i mötet mellan sport och digital teknik. Internet of Sports Day ingår i SICS Software Week 23-25 september.

Om SICS Swedish ICT

SICS Swedish ICT

SICS Swedish ICT är en obunden forskningsorganisation med cirka 130 högt kvalificerade forskare (94 Ph.D.) inom ett brett spektrum av områden, bl a cloud technology, big data analytics, internet of things, interaktion, säkerhet, optimeringsteknologi, mobila tjänster och systems of systems. Forskningen genomförs i nära samarbete med industrin och det internationella forskningssamhället.

SICS mål är att bidra till den svenska industrins konkurrenskraft genom avancerad och fokuserad forskning inom strategiska områden av datavetenskapen och aktivt marknadsföra användandet av nya forskningsrön och resultat inom industrin och samhället i stort.

SICS Swedish ICT ingår i institutsgruppen Swedish ICT Research som är en del av RISE, Research Institutes of Sweden.

Adress

  • SICS Swedish ICT
  • Isafjordsgatan 22
  • 164 29 Kista
  • Sweden
  • Vår hemsida

Länkar