Skip to main content

10 miljoner till Kristina Höök för ”känslosam” dataforskning

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2011 11:09 CEST

Kristina Höök, forskningsledare på SICS, har beviljats 10 milj kr i fortsatta anslag från Stiftelsen för Strategisk forskning. Kristina Höök får anslaget för sin forskning kring känslor och interaktion mellan människa och maskin, en viktig del i SICS satsning på Internet of Things.

Kristina Höök, forskningsledare på SICS och professor på Stockholms universitet har beviljats 10 milj kr  i fortsatta anslag från Stiftelsen för Strategisk Forskning för sin forskning i upplevelsebaserad design. Kristina Hööks forskning på SICS har sedan 2004 förstärkts med dessa sk Ingvar-pengar (efter Ingvar Carlsson, ordförande i SSF) och får nu en generös fortsättning i stark konkurrens med andra tidigare Ingvar-stipendiater.

Kristina Höök är jublande glad över anslaget som hon menar verkligen ger hennes forskningsgrupp chansen att utvecklas och nå betydelsefulla resultat.

─ De första sex åren med ”Ingvar” är de bästa forskningsår jag haft, säger hon. Det var en fantastisk bekräftelse och ett bevis att det var värt allt slit. Att nu få fortsätta betyder att vi har resurser att ytterligare bygga upp ett viktigt forskningsområde.

Anslaget delas ut personligen till särskilt framgångsrika forskningsledare och kan disponeras relativt fritt. Kristina Höök får anslaget för sin forskning kring känslor och interaktion mellan människa och maskin, som framgent kommer att ingå i SICS stora satsning på Internet of Things. Internet of Things innebär att massor av data strömmar från människor och intelligensförsedda  föremål  i vår omgivning och samlas på Internet. Ur datamängderna kan mönster kan utläsas och matas tillbaka till oss i form av insikter som vi kan ha glädje och nytta av.

SICS har på senare år gjort flera tekniska genombrott inom Internet of Things. Vi har nu den teknik tillgänglig som behövs för att bygga lösningar som involverar kroppen och människors känslor. Det handlar om sensorsystem, som fångar upp vad vi känner, och sk aktuatorer, dvs små system som översätter ett emotionellt, kroppsligt uttryck till något som en maskin kan uttrycka, t ex vibrationer eller temperaturväxlingar. Hööks forskning rör den delen som involverar människan och hennes forskning fokuserar alltmer på kroppslighet eftersom ”kroppen och jaget är ett”.

─ Det finns, säger Kristina, en risk att vi betraktar människan som en mekanisk docka, när vi kommer från teknikhållet. Men vi vill göra tekniska lösningar som främjar det nära, innerliga och meningsfulla i människors liv, sådant som ökar vår livsglädje och empati med andra och oss själva.

I motiveringen från SSF står bl a: ”Kristina Höök har byggt upp ett excellent nätverk både akademiskt och med representanter för industri och samhälle. Forskningsgruppen har starka band med den svenska IT-industrin, för vilka den föreslagna forskningen bör ha stor betydelse... Projektet har potential att utveckla en ny generation interaktionsmönster som kan hjälpa svenska företag att konkurrera på den globala IT-marknaden.”

Kristina Höök har framgångsrikt byggt upp forskningscentret Mobile Life på Stockholms Universitet, i samarbete med SICS och Interactive Institut. Hon leder också forskningslaboratoriet Interaction Design and Innovation på SICS och har en ledande roll i satsningen på Internet of Things på SICS.

Läs mera:
www.mobilelifecentre.org/
www.sics.se/groups/interaction
http://involvelab.blogspot.com/

Kontakt: Kristina Höök, tel: 070 561 70 35, kia@sics.se

Jan Fahleson, forskningshandläggare på Stiftelsen för Strategisk Forskning, tel: 08 505 816 72, jan.fahleson@stratresearch.se

Foto: Joel Höglund

Bifogade filer

Word-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera