Media no image

Pressinbjudan: Development Talks - Reclaim the results!

Pressmeddelanden   •   Feb 12, 2018 16:02 CET

Hur ska vi undvika meningslöst mätande av biståndet och istället ägna oss åt lärande och ständiga förbättringar? Och är det så att livsviktigt bistånd inte blir av – just för att det är svårt att mäta?

Det starka fokuset på mätning och rapportering av resultat är en de hetaste och mest debatterade frågorna inom utvecklingsbiståndet idag. Kritiker menar att mätning tar tid och resurser från själva insatserna och att man tvingas hålla sig till utdaterade och rigida planer. Fokuset på rapportering kan äventyra det lokala ägarskapet och det är bara projekt som går att mäta som får pengar och genomförs.

På Sida ser vi också de problem ett överdrivet fokus på mätning och rapportering ger – samtidigt är resultatstyrning viktigt för att hela tiden lära sig och förbättra verksamheten. Sida kommer därför att öka sin satsning på resultatstyrning inom biståndet, men det måste göras på rätt sätt.

För att diskutera och öka kunskapen om hur resultatstyrning fungerar i praktiken och kan tillämpas på ett meningsfullt sätt bjuder vi in till årets första Development Talks. Förmiddagens föreläsningar och panel följs av workshops som ni också är välkomna att delta i.

Datum: Onsdag, 14 Februari, 2018
Tid: 09:00-12:00 (Registrering från 08:30), 13:00-15:00
Var: Sida, Valhallavägen 199, Stockholm

Länk till hur Sida arbetar med resultatstyrning: https://www.sida.se/Svenska/Samarbetsparter/resurser/mal--och-resultatstyrning/

____________________________________________________________

DEVELOPMENT TALKS

Reclaim the results!

The strong focus on measuring and reporting results in development cooperation has long been a target for debate and criticism.

Many problems have been highlighted: the striving to count the uncountable takes time from operations and it's only the things that can be measured that get done.

Others criticise the need to stick to rigid and sometimes irrelevant plans. Yet another criticism is that donors' push for results-based management has eroded the local ownership.

Sida recognizes these problems and what has been referred to as an 'obsessive measurement disorder'. Our approach is therefore to increase our focus on results-based management.

Why results-based management?

We see results-based management (RBM) as an approach that aims to maximize achievements by continuously learning from both success and failure, while making adaptations based on the lessons learned.

Sida has learnt that we need to clarify our view and requirements on results-based management. It shouldn't be misinterpreted as a method for meaningless measurements but used as an approach for learning and adaptations.

Welcome to a Development Talks aiming at clarifying Sida's view on results-based management and exploring how we jointly can apply it in a meaningful way.

The Development Talks will be followed by hands-on workshops 13:00-15:00 focusing on how results-based management can be applied in practice.

The panel discussion will include time for questions from the audience. Please send your burning questions on the subject to rbm@sida.se by February 12, 2018.


Programme

08:30 Registration and coffee

09:00 Welcome and introduction
Josh Lenn, Transformational Coach, It's Communications

09:05 Sida's view on results-based management
Carin Jämtin, Director General, Sida

09:15 How can results-based management be applied as an approach for learning and adaptation?
Rebecka Kitzing Ivarsson, Senior Advisor RBM, Sida
Nisar Nizamani, Director, DevCon, Pakistan
Mikael Leyi, Head of the International Department, Olof Palme International Center
Annika Palo, Senior Policy Specialist, Sida
Lennart Peck, RBM specialist, Department for International Development Cooperation, Swedish Ministry for Foreign Affairs

10:15 Coffee break

10.45 Panel discussion
Why did the problems with results-based management evolve? How can we promote an approach for learning and adaptation and avoid meaningless measurements?
Göran Holmqvist, Head of Asia, Middle East and Humanitarian Assistance, Sida
Ulrika Modéer, State Secretary to the Minister for International Development Cooperation, Sweden
Philip Smith, Capacity Development Advisor, Swedish Mission Council
Cathy Shutt, Independent Consultant
Kari Örtengren, Expert on practical and efficient use of RBM

11:45 Concluding remarks
Rebecka Kitzing Ivarsson, Senior Advisor RBM, Sida

12:00 End of Development Talks
________________________________________

13.00-15.00 Parallel hands-on workshops

Workshop 1: How to create a dialogue between cooperation partners and Sida that promotes learning and adaptation?

Catarina Nilsson, Sida, Josh Lenn and Katarina Wahlberg, It's Communications

One can agree that a trustful, clear and respectful dialogue is crucial for learning and adaptation in development cooperation. But how is it actually done? During this workshop, you will get the opportunity to practice how to discuss results-related issues with a Sida manager/cooperation partner in a role-play setting. Take the opportunity to practice and improve your dialogue skills with an actor who can highlight potential challenges and get valuable feedback from workshop participants.

Target group: Sida's cooperation partners and Sida staff


Workshop 2: How to fall in love with Really Simple Reporting by using ICT for monitoring, evaluation, learning and reporting?

Johan Hellström, Sida, Kerstin Borglin and David Silva, Spider, Anthony Gonzalez, Akvo

Did someone say results based management is tricky and dull? Come and find out how to make it simple, transparent and useful for your partners and your organisation! We will give you a hands-on experience of SPIDER's result based management implementation of the tool RSR - Really Simple Reporting.

Target group: Open for all.


Workshop 3: How to transform your organisation by moving from rigid results frameworks to adaptive management?

Lisa Curman, Sida, Adam Weiss, European Roma Rights Centre, ERRC

The Sida partner organisation ERRC is a Roma-led organisation that combats discrimination against Romani people in Europe by empowering Roma to assert their rights. The ERRC will share the way they transformed their approach to their work by applying RBM in a fairly complex setting: across multiple countries in Europe and in work including strategic litigation, advocacy with national and international authorities, online communications, and research. Framing theories of change around this work and monitoring and updating those theories of change dynamically re-energised their international team and fundamentally altered the way they work. Learn how they adaptively apply RBM methods to work in the area of access to justice and human rights.

Target group: Open for all

Workshop 4: How can Sida's cooperation partners get support to apply RBM in a more meaningful way?

Information on Sida's framework agreement regarding consultancy services for Results-based Management

Rebecka Kitzing Ivarsson, Sida and representatives of AIMS, Associates for International Management Service, Inc., FCG Swedish Development AB, NCG - Nordic Consulting Group Sweden AB and Niras Sweden AB

The framework agreement on results-based management is aimed at providing Sida's cooperation partners with concrete assistance as relates to developing routines, tools and methods for results-based management. A wide range of assignments can be called off – e.g. support to clarify a theory of change, elaboration of monitoring method including identification of appropriate indicators, continuous coaching in how to apply RBM and support to organisational change in order to foster a more results-oriented culture. During the workshop, you will get to know the consultancy companies and their services.

Target group: Sida's cooperation partners and Sida staff.


Workshop 5: How to use real time evaluation?

Joakim Molander, Sida

Real time evaluation and developmental evaluation are new approaches to evaluation, where the evaluation process starts at the outset of a project and continuously assesses outcomes. Data, conclusions and recommendations are shared with the project management and other intended users e.g. every three, six or twelve months for reflexion, learning and adaptation. In this session, we will share experiences and discuss opportunities and challenges with these approaches to evaluation.

Target group: Open for all

För mer information, anmälan och förfrågningar om intervjuer kontakta Sidas pressansvariga på 08-698 55 55 eller press @ sida.se

Sida är Sveriges biståndsmyndighet och arbetar för att människor som lever i fattigdom själva ska kunna förbättra sina levnadsvillkor.

Hur ska vi undvika meningslöst mätande av biståndet och istället ägna oss åt lärande och ständiga förbättringar? Och är det så att livsviktigt bistånd inte blir av – just för att det är svårt att mäta? Samtidigt är resultatstyrning viktigt för att lära sig och förbättra verksamheten. För att diskutera hur resultatstyrning fungerar i praktiken bjuder vi in till årets första Development Talks.

Läs vidare »
Media no image

Sida ökar stödet till utbildning med 600 miljoner kronor

Pressmeddelanden   •   Feb 02, 2018 08:00 CET

Att barn får gå i skolan är en rättighet men också ett av de viktigaste verktygen för att lyfta upp människor ur fattigdom. Därför ökar nu Sida sitt stöd med ytterligare 600 miljoner kronor till en gemensam utbildningsfond för barns skolgång Global Partnership for Education, GPE. Det ttotala stödet till GPE uppgår därmed till drygt en miljard kronor för perioden 2018–2020.

- Sida bidrar genom fonden till att barn i 65 länder får tillgång till utbildning, och det är de fattigaste och mest utsatta barnen och barn i sköra stater och länder som drabbats av konflikt som prioriteras, säger Cecilia Scharp, chef på Sidas avdelning för internationella organisationer och tematiskt stöd på plats i Dakar.

Sverige är sedan 2004en stor givare till utbildningsfonden Global Partnership for Education (GPE) och just nu, den 1–2 februari, pågår en stor finansieringskonferens i Senegals huvudstad Dakar. Värdar för konferensen är Senegals president Macky Sall och Frankrikes president Emmanuel Macron. Sverige, genom Sida, har varit och kommer att fortsätta att vara en av de största givarna till GPE och har under senaste tio åren bidragit med sammanlagt 2,5 miljarder kronor. Andra stora givare till GPE är EU, Storbritannien, Norge och Danmark.

- Utbildning är grundläggande för demokrati, jämställdhet, rättvisa och hållbar utveckling och vårt globala stöd till utbildning kompletterar andra insatser som vi på Sida redan jobbar med inom bland annat utbildning, hälsa, miljö och klimat och demokrati i våra olika biståndsländer, säger Cecilia Scharp.

GPE är ett partnerskap som samlar utvecklingsländer, givare, internationella organisationer, civilsamhället, lärarorganisationer, den privata sektorn och stiftelser för att bidra med finansiering till länders egna utbildningsprogram med fokus på ökad tillgång till utbildning, möjlighet att gå i skolan under flera år och investeringar för att höja kvaliteten på utbildningen. Sverige är en aktiv partner i GPE och sitter bland annat med i styrelsen för att påverka inriktningen av stödet och för att se till att utbildningsinsatserna blir så effektiva som möjligt, både globalt och på landnivå.

- Det här är ett viktigt partnerskap eftersom vi tillsammans inom GPE kan trycka på och öka förståelsen för vikten av utbildning och för att mobilisera och kanalisera betydande finansiering till utvecklingsländer, säger Cecilia Scharp.

Rätten till utbildning är också ett av de Globala målen och stödet har stor betydelse: tack vare GPE, har väldigt många fler barn fått möjlighet att gå i skolan. Enbart under 2016 beräknas satsningarna har nått 13,2 miljoner barn och 65 procent av barnen hade förbättrat sina resultat.

För mer information kontakta Sidas pressansvariga på 08-698 55 55 eller press @ sida.se

Sida är Sveriges biståndsmyndighet och arbetar för att människor som lever i fattigdom själva ska kunna förbättra sina levnadsvillkor.

Att barn får gå i skolan är ett viktigt verktyg för att minska fattigdomen. Därför ökar Sida sitt stöd med 600 miljoner kronor till en gemensam utbildningsfond, Global Partnership for Education. Det totala stödet till fonden är drygt en miljard kronor för perioden 2018–2020. - Barn i 65 länder får tillgång till utbildning, och fattiga och utsatta barn prioriteras, säger Cecilia Scharp på Sida.

Läs vidare »
Media no image

24 nya internationella samarbeten vill utveckla lokal demokrati

Pressmeddelanden   •   Dec 18, 2017 07:00 CET

Borlänge och Lodwar i Kenya ska samarbeta för att skapa demokratisk inkludering för somaliska flyktingar i båda kommunerna för att hantera en aktuell global utmaning. Göteborg och Nelson Mandela Bay i Sydafrika vill öka ungas delaktighet i stadsutveckling. Växjö och JB Marks i Sydafrika vill utveckla sätt att implementera Agenda 2030 i sina kommuner medan Robertsfors och Machakos i Kenya vill utveckla bättre styrmetoder för jämställdhet och skapa mer jämlika samhällen.Totalt får 24 nya projekt finansiellt stöd för att utveckla och stärka lokal demokrati inom utvecklingssamarbetet.


 Det övergripande målet för alla projekt är att utveckla lokal demokrati och att minska fattigdom. Och det är just demokratiutveckling i sig eller i kombination med ekonomisk utveckling, social omsorg, stadsutveckling och utbildning som är de vanligaste områdena för samarbeten i denna omgång. Tanzania, Botswana, Kenya och Zambia är de länder där flest samarbeten beviljats denna gång, följda av Georgien, Kosovo, Moldavien, Sydafrika och Vietnam. Projekten är en del av verksamheten inom ICLD, Internationellt centrum för lokal demokrati, med finansiering från Sida.
 – För att bekämpa fattigdom är det viktigt med demokrati. Vi ser på många håll i världen idag att demokratiutvecklingen tyvärr går åt fel håll, därför är det viktigt att ha och stärka samarbeten kring just demokratifrågor, säger Carin Jämtin, generaldirektör på Sida.

Fyra kärnområden för lokal demokratiutveckling kännetecknar ICLD:s partnerskapsprogram. Alla projekt ska på olika sätt bidra till ökade möjligheter för jämlikhet, inkludering, transparens eller ansvarsutkrävande i sina kommuner. Samarbetena ger människor möjlighet till delaktighet i att utveckla sina livsvillkor och bidrar till hållbara samhällen. 
– Samarbetena ger människor möjlighet att dela erfarenheter och utmaningar i det globala arbetet för Agenda 2030 samtidigt som de utvecklar hållbarheten i den lokala demokratin, säger Karin Norlin Bogren, chef för det Kommunala Partnerskapsprogrammet på ICLD.

Utöver de 24 nya projekten finns ytterligare 136 samarbeten som redan pågår. I den här ansökningsomgången är lokal styrning det vanligaste samarbetsområdet och många ansökningar kopplar projekten tydligt till den globala Agenda 2030. Det är sedan tidigare över 55 svenska kommuner, landsting och regioner som deltar. Bidragen till projekten ligger mellan 300 000 och 500 000 kronor per år och de pågår mellan ett och tre år.

Följande kommuner har beviljats stöd för ett eller flera projekt: Ale, Arvidsjaur, Borlänge, Göteborg, Lidköping, Piteå, Robertsfors, Strängnäs, Sundsvall, Tyresö, Vänersborg, Växjö, Älvsbyn, Östhammar samt Västerbottens Landsting, Läs mer om de olika projekten på: www.icld.se

För information kontakta Sidas presstjänst på 08-698 55 55 eller press@sida.se, för frågor om partnerskapen kontakta ICLD på 0498-29 91 00 eller partnership@icld.se

För mer information kontakta Sidas pressansvariga på 08-698 55 55 eller press @ sida.se

Sida är Sveriges biståndsmyndighet och arbetar för att människor som lever i fattigdom själva ska kunna förbättra sina levnadsvillkor.

Borlänge och Lodwar i Kenya ska samarbeta för demokratisk inkludering för somaliska flyktingar och Göteborg och Nelson Mandela Bay i Sydafrika vill öka delaktigheten för unga i stadsutveckling. Växjö och JB Marks i Sydafrika vill utveckla sätt att implementera Agenda 2030 i sina kommuner. Nu får 24 nya projekt finansiellt stöd för att utveckla och stärka lokal demokrati inom utvecklingssamarbetet.

Läs vidare »
Media no image

Sida och Världsbanken i banbrytande satsning

Pressmeddelanden   •   Dec 11, 2017 06:00 CET

För två år sedan lovade världens ledare att utrota fattigdomen till år 2030. För att lyckas med det behövs vägar, hamnar, elnät, telekom. Infrastruktur är en förutsättning för att lyfta människor ur fattigdom. Men det enorma kapital som krävs finns inte i det traditionella biståndet – de privata investerarna måste in. Därför går nu Sida in i en banbrytande satsning tillsammans med Världsbankens organ för privata investeringar, IFC.

Genom att erbjuda en finansiell garanti kommer två av världens största försäkringsbolag, Allianz och Eastspring Investments (Prudential), att låna ut 8,6 miljarder kronor till just infrastruktursatsningar i utvecklingsländer.

- Om vi ska skapa långsiktigt hållbar utveckling måste vi tänka och göra nytt, säger Sidas generaldirektör Carin Jämtin. Det finns tillräckligt med pengar i världen för att utrota fattigdomen, de finns bara inte i utvecklingsländerna, där de behövs. Nu ser vi till att världens största investerare vågar satsa just där.

Lånen kommer att gå till privata bolag som bygger själva infrastrukturen. På så sätt sker det på den vanliga marknaden vilket betyder att satsningarna blir långsiktiga och hållbara. Det är IFC som sköter utlåningen till projekten, och följer upp investeringarna. IFC och Sida tar tillsammans en del av risken om lån inte betalas tillbaka. Sidas garanti är på 535 miljoner kronor, men beräkningen är att inget eller mycket lite av det ska behöva betalas ut.

Försäkringsbolagen förväntar sig en avkastning på sina pengar, och vågar göra satsningen just på grund av att Sida och IFC tar den första risken. Man kan säga att alla parter förväntar sig vinst; försäkringsbolagen en ekonomisk, IFC och Sida i minskad fattigdom och utveckling.

Pengarna som lånas ut kommer att gå till mellan 20 och 30 stora infrastrukturprojekt. De flesta projekten kommer att vara för hållbar energi, som solenergi, men också till exempel vatten-, telekom och transportprojekt. Alla satsningar som Sida garanterar måste vara hållbara, de kan till exempel inte gå till gruvdrift och fossil energi. I de mindre fattiga utvecklingsländerna, så kallade DAC IV-länder, gäller den enbart satsningar på förnybar energi.

Genom att visa att det går att investera långsiktigt på svåra marknader, till exempel Afrika, kommer förhoppningsvis fler investerare att våga göra samma sak i framtiden.

- Infrastruktur är helt nödvändigt för ekonomisk utveckling som i sin tur lyfter människor ur fattigdom. Storleken på den här satsningen är unik och förhoppningen är att den blir vägledande, säger Carin Jämtin.

Världsbankens privatsektorsarm IFC är väletablerade och Sida har lång erfarenhet av investeringar i riskfyllda miljöer. För varje lån går IFC också igenom projektens miljömässiga och sociala konsekvenser – som markrättigheter, kulturarv och ursprungsfolks rättigheter.

______________________________________________________________

Information om Sidas garantiinstrument

Sidas garantiinstrument är ett sätt att mobilisera kapital för utvecklingsändamål, och spelar en viktig roll i vårt utvecklingssamarbete. Genom att ställa ut garantier kan Sida hjälpa till att engagera privat kapital i utvecklingssamarbetet genom att minska risken för den som vill låna ut pengar till utvecklingsprojekt. Varje krona som investeras i ett utvecklingsprojekt kan genom den här metoden mångdubblas, och på så sätt bidra till att utveckling når fler människor och fler platser.

Med hjälp av garantier finansierar Sida flera projekt inom hälsa, småföretagande, hållbar infrastruktur samt förbättrad miljö och klimat. En större andel av projekten är globala samarbeten eller samarbeten i Afrika.

Mer om Sidas garantiverksamhet:
http://www.sida.se/Svenska/sa-arbetar-vi/Arbetssatt-och-metod/finansieringsformer/sidas-garanti-instrument/

Pressbilder på Carin Jämtin finns här:
http://www.sida.se/Svenska/aktuellt-och-press/Medieservice-och-presskontakt/Pressbilder/

För mer information kontakta Sidas pressansvariga på 08-698 55 55 eller press @ sida.se

Sida är Sveriges biståndsmyndighet och arbetar för att människor som lever i fattigdom själva ska kunna förbättra sina levnadsvillkor.

För två år sedan lovade världens ledare att utrota fattigdomen till 2030. För att lyckas med det behövs vägar, hamnar, elnät, telekom. Men det enorma kapital som krävs finns inte i det traditionella biståndet – de privata investerarna måste in. Nu gör Sida en banbrytande satsning tillsammans med Världsbanken där man genom garantier skapar investeringar för 8,6 miljarder kr i utvecklingsländer.

Läs vidare »
Media no image

Pressinbjudan Development Talks: Den globala utbildningskrisen; När skolan inte ger kunskap

Pressmeddelanden   •   Dec 07, 2017 11:56 CET

Utbildning är en viktig förutsättning för att ta sig upp ur fattigdom, få ett arbete med inkomst och ett liv med fler valmöjligheter. Men skolgång ger inga garantier. För trots att allt fler barn – och särskilt flickor – sedan millennieskiftet går i skolan återstår stora utmaningar: Lärare utan lärarutbildning, dåliga läromedel eller inga alls, alltför stora skolklasser och undervisning på annat språk än hemspråket. För ett stort antal flyktingbarn blir utmaningarna ännu större med en avbruten eller osammanhängande skolgång. 263 miljoner barn och ungdomar går inte i skolan alls. Att inte ha fått nödvändiga kunskaper och färdigheter innebär stora problem både för individen och för samhället i stort – och i förlängningen att uppfylla de Globala målen eftersom utbildning är centralt för att dessa ska kunna nås.

Var: Sida, Valhallavägen 199, Stockholm

När: Måndagen den 11 december 2017,

Tid: 09.00 – 12.00, registrering från kl. 08.30

Anmälan: kontakta presstjänsten på press@sida.se eller tel. 08-698 55 55.

Länk till programmet:

http://www.sida.se/Svenska/aktuellt-och-press/development-talks/dt-inbjuningar/failing-the-2030-agenda---the-global--learning-crisis/

Under seminariet diskuteras hur vi kan se till att barn får utbildning med rätt innehåll och utbildningens roll för att nå hela Agenda 2030-agendan. Hur kan ländernas skolsystem stärkas och hur kan utbildning bidra till en inkluderande utveckling för alla.

Under seminariet lanseras två globala utbildningsrapporter: World Development Report (WDR) 2018 Learning – To Realize Education’spromise som är Världsbankens första utbildningsrapport på 40 år vilket också understryker det globala intresset, och UNESCOs: Global Education Monitoring Team (GEM) 2018 – Education and Accountability.

Välkomna!

För mer information kontakta Sidas pressansvariga på 08-698 55 55 eller press @ sida.se

Sida är Sveriges biståndsmyndighet och arbetar för att människor som lever i fattigdom själva ska kunna förbättra sina levnadsvillkor.

Utbildning är en viktig förutsättning för att ta sig upp ur fattigdom men här finns stora utmaningar med lågutbildade lärare, dåliga läromedel, stora skolklasser och undervisning på annat språk. 263 miljoner barn och ungdomar går inte i skolan alls. Att inte ha fått nödvändiga kunskaper och färdigheter innebär stora problem både för individen, samhället och för att uppfylla de Globala målen.

Läs vidare »
Media no image

Sida satsar 400 miljoner kronor på sexuell hälsa i södra och östra Afrika

Pressmeddelanden   •   Dec 01, 2017 06:00 CET

Hiv och aids fortsätter att vara det största hotet mot människors liv och hälsa i stora delar av Afrika. En stor och samlad insats behövs. Idag presenterar Sida därför en satsning på 400 miljoner kronor på att förbättra människors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter (SRHR) i fem länder i östra och södra Afrika.

Idag, på Världsaidsdagen, ser vi att framsteg gjorts i kampen mot hiv och aids. Hälften så många dör av aidsrelaterade sjukdomar idag jämfört med 2005. I södra Afrika får 90 procent av hiv-positiva gravida kvinnor bromsmediciner – vilket i sin tur minskat antalet barn som föds med hiv med över 70 procent.

Samtidigt återstår mycket att göra om vårt mål att stoppa aidsepidemin ska lyckas. I östra och södra Afrika har antalet personer som årligen smittas minskat obetydligt. I regionen infekteras 4000 flickor och unga kvinnor med hiv varje vecka.

Sidas nya stöd riktas till Lesotho, Malawi, Uganda, Zambia och Zimbabwe, 400 miljoner kronor över fyra år. Projektet är ett nytt samarbete mellan Sida och FN-organen UNFPA, UNAIDS, UNICEF och WHO.

- Vi vet att det viktigaste för att få resultat är att jobba integrerat med alla frågor: hiv-behandling, hälsovård, sexuellt och könsrelaterat våld, information om preventivmedel och abort, för att nämna några exempel. Med vårt stöd kommer FN-organisationerna att arbeta gemensamt med utmaningarna i regionen, säger Dag Sundelin, chef för det regionala SRHR-teamet i Afrika.

Dag Sundelin ger som exempel en ung flicka i en by på landsbygden i södra Afrika. Hon har inte fått sexualundervisning i skolan och vet då inte hur hon ska skydda sig mot graviditet eller hiv. Att få tag i preventivmedel är dessutom mycket svårt. Om hon blir gravid kommer hon i bästa fall till en mödravårdsklinik och blir samtidigt erbjuden ett hivtest. Men det är hög risk att den unga flickan faller genom vårdnätet och kanske i slutändan väljer att göra en osäker abort, eller föder ett barn med hiv.

- Om vi istället kan fånga upp henne tidigt, med sexualundervisning och preventivmedelsrådgivning, med god mödrahälsovård som tillhandahåller säker abort och bromsmediciner om hon är hiv-positiv, har vi kommit långt. Då hjälper vi inte bara henne och hennes framtid, utan också hennes familj och i slutändan andra i liknande situation, säger Dag Sundelin.

Satsningen kommer att ha fokus på flickor, unga vuxna och särskilt utsatta grupper. Målet är att drastiskt minska antalet oönskade graviditeter och mödradödlighet; antalet personer som smittas med hiv och andra könssjukdomar; och de som drabbas av sexuellt och könsrelaterat våld.

Detta kommer att ske genom en mängd olika åtgärder med många olika typer av insatser. Allt ifrån att påverka för att ändra policys och riktlinjer hos aktörer inom hälsoområdet, civilsamhälles-organisationer, företag, och kyrkor till utbildningar av sjuksköterskor och läkare och en utbyggd kapacitet inom hälso- och sjukvården.

SRHR är ett prioriterat område för Sida. Varje kvinna ska till exempel själv kunna bestämma om, när och med vem hon vill ha barn. För Sidas del är detta särskilt viktigt i en tid när USA:s nya politik att dra in sitt stöd till organisationer som på något sätt arbetar med abortfrågan drabbar kvinnor och flickor hårt.

- Den här integrerade ansatsen där allt hänger ihop är viktig om vi ska bryta trenden, säger Dag Sundelin. Alla unga ska få den information de behöver och har rätt till. De ska också få den vård de har rätt till. Om vi menar allvar med att färre unga män och kvinnor ska dö i aids och färre flickor ska dö till följd av osäker abort, då måste vi göra något nu. Jag är övertygad om att detta är rätt väg att gå för att ge hållbara och långsiktiga resultat.

Hela stödet för projektet kommer från Sida och går till de regionala kontoren för UNFPA, UNAIDS, UNICEF och WHO. UNFPA är den samordnande parten och Sida kommer att ha en tät dialog med de fyra FN-organen under projektperioden.

För mer information kontakta Sidas pressansvariga på 08-698 55 55 eller press @ sida.se

Sida är Sveriges biståndsmyndighet och arbetar för att människor som lever i fattigdom själva ska kunna förbättra sina levnadsvillkor.

Hiv och aids fortsätter att vara det största hotet mot människors liv och hälsa i stora delar av Afrika. En stor och samlad insats behövs. Idag presenterar Sida därför en satsning på 400 miljoner kronor på att förbättra människors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter (SRHR) i fem länder i östra och södra Afrika. Projektet är ett samarbete med FN-organen UNFPA, UNAIDS, UNICEF och WHO.

Läs vidare »
Wjkhiv6qksrc2itk0cwi

Pressinbjudan: Bekämpa fattigdom på ett effektivt sätt - Development Talks 16/11

Pressmeddelanden   •   Nov 15, 2017 13:55 CET

I år ger Sida 20 miljarder kronor i bistånd, men hur vet vi att det leder till hållbar utveckling? Att pengarna faktiskt används på ett så effektivt sätt som möjligt? Development Talks 16/11 gästas bland annat av Bjørn Lomborg, enligt TIME Magazine en av världens 100 mest inflytelserika personer och författare till böcker som t.ex. "How to Spend $75 Billion to Make the World a Better Place".

Ixawqxxepom9i9rymgbb

Sida ger nytt stöd på 100 miljoner kronor till Rohingyas-flyktingar

Pressmeddelanden   •   Nov 02, 2017 13:00 CET

Rohingya-krisen växer och Sida fördelar ett nytt humanitärt stöd på 100 miljoner kronor till organisationer som bistår flyktingarna. - När så många människor bor tätt i dåligt rustade flyktingläger finns stor risk för att sjukdomar som kolera sprider sig snabbt. Det är viktigt att skala upp insatser för hälsa, vatten och sanitet, säger Susanne Mikhail Eldhagen, chef för Sidas humanitära bistånd.

Media no image

Nytt innovativt svenskt bistånd ger två miljoner zambier tillgång till el

Pressmeddelanden   •   Nov 01, 2017 13:16 CET

Elbristen på Zambias landsbygd är närmast total, endast fyra procent av befolkningen utanför städerna har tillgång till elnätet. Sida har nu tecknat kontrakt med fem företag som valts ut som ska ge två miljoner zambier tillgång till förnybar el, som går utanför det nationella elnätet.

- Man kan likna det vi gör med när mobiltelefonanvändningen tog fart, att man hoppat över fast telefoninät. Nu kan zambier få el på samma sätt, med egen utrustning eller mikroelnät, och med smarta betallösningar genom mobilnätet, säger Karin Sverkén, biståndschef vid svenska ambassaden i Zambia.

Behovet av energi i Zambia är stort. I dag har bara fyra procent av befolkningen utanför de större städerna tillgång till elnätet och utbyggnadstakten av nätet är låg. Merparten av behoven på landsbygden täcks idag av energikällor som är både dyra och skadliga för miljö och klimat, exempelvis engångsbatterier, och träkolseldning i hushållen, och den utbredda användningen av dieselaggregat inom den lättare industrin och jordbruket.

Tillgången till el är många gånger avgörande för utveckling; med el kan man starta produktion eller tillverkning, elbelysning gör det möjligt att fortsätta arbeta eller för barn att läsa läxor även när dagsljuset försvinner, mat tillagas snabbare med elspis och hållbarheten för livsmedel förlängs i kylskåp.

Givet de stora kostnaderna för att bygga ut det nationella elnätet har det börjat växa fram en marknad för alternativa energitjänster i vissa delar av Afrika. Det kan exempelvis handla om leasing av solpaneler och tillhörande utrustning för hemmabruk eller så kallade ”mikronät” som drivs av sol, vind, vatten eller bioenergi som inte är ansluta till det nationella elnätet.

- Det handlar om allt från ett enkelt elabonnemang för att ha tre lampor och möjlighet att ladda sin mobil, till att kunna ha en bra spis, tv, kylskåp, driva en symaskin eller ett svetsaggregat, säger Karin Sverkén.

Det Sidafinansierade initiativet Beyond the Grid Fund for Zambia bygger på en modell där man genom en offentlig upphandling kontrakterar företag för att förse ett specifikt antal kunder med el. De företag som utifrån en noggrann analys bedöms ha kapacitet och affärsmodeller för att nå ett stort antal kunder har valts ut. Kontraktet med Sida står för en del av kostnaden men merparten kommer från företagens egna kapital.

En avgörande faktor är hur mycket egna resurser företagen har och deras förmåga att attrahera kapital för att växa och nå fler kunder. Kontrakt med Sida har visat sig vara en katalysator för företagen att kunna etablera sig på en ny marknad. Den svenska fonden har avsatt 200 miljoner kronor under en period fram till 2021. Ett villkor för att få stöd genom den svenska fonden är att det gäller förnybar el för att undvika växthusgasutsläpp och minska beroendet av fossila bränslen.

Företag får genom fonden möjlighet att satsa på nya typer av samarbeten och affärsmodeller – potentialen är stor för företag som vill satsa på el på Zambias landsbygd. Medlen villkoras mot att företagen är beredda att gå in med eget kapital, och att de på förhand garanterar vilka resultat de ska uppnå. Genom att arbeta på det här sättet ville man få företagen att satsa på marknader som man inte satsat på annars, eftersom de ligger en bit utanför städerna.

Satsningen är också kostnadseffektiv: Med traditionellt bistånd kan en elanslutning kosta upp till 20 000 kronor, men med denna innovativa modell betalar Sida istället runt 300 kronor för varje uppkoppling. Företagen som deltar åtar sig att själva lägga in tre till fyra gånger så mycket eget kapital som fonden kontrakterar dem för.

Svenska ambassaden i Zambia har valt ut med fem företag: Vitalite, Emerging Cooking Solutions (varumärket SupaMoto), Standard Microgrid, Fenix International, och d.light.;

- Företagen är nu på plats och levererar eltjänster i Zambia. Ett par av företagen har haft verksamhet i Zambia i några år, och stödet från fonden ger dem möjlighet att skala upp och växa. Några är internationella företag men helt nya i Zambia, ett land som de annars inte haft möjlighet att etablera sig i. Fonden bidrar därmed till att utveckla marknaden för förnybar el i Zambia, säger Karin Sverkén.

Satsningen ”Beyond the grid fund for Zambia” är också viktig av klimatskäl, den bidrar också till Zambias uppfyllande av FN:s globala mål för hållbar utveckling, mål 7 som slår fast allas rätt till hållbar energi. Insatsen bidrar också till uppfyllandet av Zambias mål och åtaganden gentemot det globala klimatavtalet som världens länder kom överens om i Paris 2015.

För mer information kontakta Sidas pressansvariga på 08-698 55 55 eller press @ sida.se

Sida är Sveriges biståndsmyndighet och arbetar för att människor som lever i fattigdom själva ska kunna förbättra sina levnadsvillkor.

På Zambias landsbygd har bara fyra procent av befolkningen tillgång till elnätet. Sida har nu tecknat kontrakt med fem företag som ska ge två miljoner zambier tillgång till förnybar el, utanför det nationella elnätet. - Nu kan zambier få el med egen utrustning eller mikroelnät, och med smarta betallösningar genom mobilnätet, säger Karin Sverkén, biståndschef vid svenska ambassaden i Zambia.

Läs vidare »
G2frgo8jsfk4witw40pu

Pressinbjudan: Vad innebär det att vara man i Mellanöstern?

Pressmeddelanden   •   Okt 24, 2017 12:14 CEST

Trots framsteg om jämställdhet är det män som fattar besluten både hemma, i samhället och över kvinnors och flickors vardag.Den första internationella mans- och jämställdhetsundersökningen (IMAGES) i Egypten, Libanon, Marocko och Palestina visar att yngre män lika ovilliga att ändra traditionella roller som äldre.På seminariet ges exempel på jämställdhet och påverkansprojekt med manliga flyktingar

Bilder & Videor 2 bilder

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • inga-lpejxill.aqhaethmqdgberutg@xfsielhevjfhda.se
 • 08-698 54 37
 • 08-698 55 55

 • Presskontakt
 • Pressekreterare
 • fredrik.sperling@sida.se
 • 08-698 53 27
 • 08-698 55 55

 • Presskontakt
 • Tf kommunikationschef
 • Press och medierelationer
 • hillevi.ekberg@sida.se
 • 08-6985066
 • 0721-413176

Om Sida

Vi stimulerar hållbar utveckling och räddar liv

Sida är Sveriges biståndsmyndighet och arbetar för att människor som lever i fattigdom själva ska kunna förbättra sina levnadsvillkor.