Skip to main content

Akuta avloppsproblem hotar 30 000 på Gazaremsan – Sida går in med ökat stöd

Pressmeddelande   •   Aug 10, 2003 14:05 CEST

Sida skriver idag under ett avtal med den palestinska vattenmyndigheten som bland annat syftar till att undvika en avloppskatastrof i norra Gaza. Situationen är akut, exempelvis kan den sandvall på åtta meter som i dag hindrar det dåligt renade avloppsvattnet från att flöda ut över tätbefolkade områden brista när som helst. Den nuvarande situationen medför även stora risker för förorening av grundvattnet.

De senaste fem åren har Sida arbetat med vattenmyndigheten för att nå en långsiktig helhetslösning på vatten- och avloppsproblemen i de tätbefolkade kommunerna i norra Gaza. Sida har beslutat att ge ytterligare stöd på 30 miljoner kronor till olika projekt i området. I planerna ingår byggandet av ett nytt avloppsreningsverk. Ett modernt reningsverk är en förutsättning för en långsiktigt uthållig vattenförsörjning i området.

– Områdena är mycket tätbefolkade med 6 500 personer per kvadratkilometer. Minsta missöde kan få långtgående konsekvenser. Risken med nuvarande anläggning är att med ökat tryck kan vallarna brista och dåligt renat avloppsvatten spridas till ett jordbruksområde där många tusen människor lever, säger Johan Brisman, Sidahandläggare för biståndsprojekt i Gaza.

Den israeliska ockupationen har försvårat och fördröjt projekteringen av ett nytt reningsverk. Fortfarande är det ovisst när projektet kan sätta igång eftersom det är beroende av att få in material via Israel. Vatten- och avloppsfrågor hör till de akuta problem som måste lösas för att skapa en drägligare tillvaro för befolkningen i norra Gaza. Inom ramen för det nu avtalade stödet kommer en infiltrationsanläggning att byggas för att avlasta de dammar som idag tar hand om avloppet. Dessutom kommer avloppsnätet att byggas ut för att fler abonnenter ska kunna anslutas.

Tidigare samarbeten med den palestinska vattenmyndigheten har fungerat utmärkt, givit önskade resultat och förbättrat situationen för befolkningen, säger Johan Brisman.

För mer information kontakta Sidas pressenhet 08-698 55 55