Skip to main content

Klart med fördelning av 47 miljoner i forskningsbidrag om utveckling

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2003 09:35 CET

Sidas avdelning för forskningssamarbete, Sarec, har beslutat om de årliga stöden till u-landsforskning. Av drygt 450 ansökningar har 123 beviljats inom fem forskningsområden. Sammanlagt har cirka 47 miljoner fördelats.

– Vi får in fler ansökningar för varje år, det är bra att intresset för utvecklingsforskning ökar. Det är också glädjande att andelen ansökningar från mindre och nya högskolor blir fler och att vi generellt ser en vetenskaplig kvalitetshöjning och breddning. I år har vi dessutom öppnat för yngre forskares ansökningar. Intressant att notera är att procentuellt sätt har fler kvinnliga än manliga forskare fått stöd, säger Sten-Åke Elming, chef för Sarecs enhet för tematiska program.

Inom hälsoforskningen handlar de flesta ansökningarna om tropiska parasitsjukdomar och infektioner inklusive hiv/aids. Merparten av de beviljade projekten finns på Karolinska Insitutet, Solna. Humaniora/utbildning/kultur domineras av antropologiansökningar och flest stöd går till socialantropologiska institutionen i Göteborg och kulturantropologin i Uppsala. Inom området naturresurser/miljö beviljas flest projekt till Svenska Lantbruksuniversitetet, SLU, i Uppsala. Ansökningarna inom naturvetenskap/teknik/industrialisering handlar till största delen om miljö- och klimatrealterad forskning samt vatten- och energiteknik. Stöden går främst till KTH i Stockholm, Lunds universitet och Chalmers i Göteborg. För området utvecklingsfrågor/samhällsvetenskap handlar flest ansökningar om ekonomi och freds- och konfliktforskning.

Genom att ge stöd till den här typen av forskning ökar vi intresset och kunskapen om utvecklingsländernas problem. Det är ett gemensamt ansvar för rika och fattiga länder att söka lösningar på hindren för utveckling, säger Sten-Åke Elming.

En mindre del av Sarecs medel går till forskning om utvecklingsländer i Sverige. Största delen av stöden syftar till att stärka utvecklingsländernas forskningskapacitet och främja forskning inriktad på hållbar utveckling och fattigdomsbekämpning. Total budget är på cirka 850 miljoner kronor och omfattar såväl multi- som bilateralt forskningsamarbete.

Vem har fått? Hela listan finns på www.sida.se, klicka på Nyhetsrum
För mer information kontakta Sidas pressenhet, tel: 08-698 55 55