Skip to main content

Kongo-Brazzaville: Försoning mellan kongoleser ska stoppa nya oroligheter

Pressmeddelande   •   Jul 04, 2003 10:53 CEST

En internationell militär mobilisering försöker nu undvika en än värre humanitär katastrof i Demokratiska Republiken Kongo, DRK. Samtidigt kämpar grannlandet Republiken Kongo (Brazzaville) för att undvika nya stridigheter. Sida har beslutat att bevilja fem miljoner kronor till Liv och Fred Institutet i Uppsala för att arbeta med försoning i det krigshärjade landet.

Sju års inbördeskrig, oroligheter, flyktingströmmar och plundring har ödelagt Republiken Kongos infrastruktur och sociala servicesystem. Sedan mars i år råder eldupphör i den sista konfliktdrabbade regionen, Pool, i södra delarna men situationen i hela landet är mycket bräcklig och politiskt laddad.

Kriget har skapat en allvarlig förtroendespricka mellan människor. Detta i kombination med utbredd korruption, maktmissbruk, straffrihet, kriminalitet och omfattande brott mot de mänskliga rättigheterna gör det viktigt att stärka rättsstaten, sprida kunskap om lagstiftningen och övervaka brott mot mänskliga rättigheter.

Precis som i grannlandet Kongo-Kinshasa är landets problem mycket komplexa och handlar i grunden om olika typer av motsättningar och maktkamp, exempelvis mellan olika delar av landet och över landets olje- och timmertillgångar. Dessa tar sig ofta uttryck i etniska konflikter. Därför är möjlighet till dialog mellan människor viktigt för en framtida stabil fred.

I Kongo-Brazzaville finns en stor vilja till försoning bland civilbefolkningen. Vi kommer att arbeta med kyrkoledare, lärare, journalister, traditionella ledare och ha särskild inriktning på ungdomar och kvinnor. Vi ska underlätta dialoger mellan olika grupper för att stävja motsättningar och undvika ett nytt krig, säger Jérôme Gouzou, på Liv och Fred Institutet i Uppsala.

Inklusive Liv och Fred Institutet har Sida hittills i år beviljat 19 miljoner kronor till Kongo-Brazzaville i humanitära insatser genom FN och Svenska Missionsförbundet.

För ytterligare upplysningar kontakta Sidas presstjänst 08-698 55 55 eller Jérôme Gouzou, Liv och Fred Institutet 018-16 97 84.