Skip to main content

Nu tar Kambodja över svenskutbildade minhundar – fem team i gång

Pressmeddelande   •   Maj 19, 2003 17:39 CEST

Idag finns fem fungerande hundteam i Kambodja. Teamen utför ett viktigt arbete för att rensa framförallt byar och jordbruksmark på minor. Hundtjänsten, utbildad av svenska försvarsmakten med stöd av Sida, är nu en integrerad del inom det kam­bodjanska minsöknings­organisationen CMAC. Fortfarande finns det minor i 46 procent av de kambodjanska byarna.

Samarbetet mellan Sida och försvarsmakten började 1997. Det är första gången Försvarsmakten har arbetat under så lång tid i ett humanitärt projekt inom ammunitions- och minröjning. Minhundsprojektet var planerat till tre år, men en rad omständigheter – svårigheter att rekrytera långsiktig personal, försök med lokala hundar, förändring av minsökningsmetoder, organisatoriska problem etc – har förlängt projekttiden till sex år.

– Det har varit en lång och mödosam process för att få igång en fungerande min­hundsverksamhet. Det är positivt att Kambodja nu har egen kapacitet för att öka takten i det viktiga minröjningsarbetet, så att människor utan risk kan bruka sina jordar, säger Magnus Carlquist på Sidas humanitära enhet med ansvar för min­röjning.

Kambodja har nu utvecklat egen kunskap och förmåga att utbilda nya hundar och hundförare. Förutom teknisk kunskap i hundskötsel och träning av minhundar, har pro­­jektet involverat organisations- och ledarskapsfrågor. Norsk folkehjälp kommer, under en utfasningsperiod på 3 år, att bistå CMAC med ett mindre tekniskt stöd.

Den 20 maj kl 13.00-16.00 diskuteras erfarenheterna av minhundsprojektet i ett seminarium på Sida, Sveavägen 20. Deltar gör representanter för CMAC, Försvarsmakten och Sida.

Sida satsade sammanlagt 65 miljoner förra året på minprojekt i tio länder.

För anmälan kontakta Sidas presstjänst 08-698 55 55 eller press@sida.se.