Skip to main content

Sida-stöd till Etiopien: 55 miljoner till insatser för torkdrabbade

Pressmeddelande   •   Jul 08, 2003 17:00 CEST

Nästan 20 procent av Etiopiens befolkning är idag i akut behov av mathjälp. Sida har beslutat att ge ett stöd på 30 miljoner kronor för insatser för de mest utsatta barnen i landet. Programmet är inriktat på nutrition, hälsa, vatten/sanitet och drivs av FN:s barnfond, Unicef. I dag beslutade myndigheten också att ge ytterligare stöd på 25 miljoner för lokalt upphandlat spannmål att fylla på beredskapslagren i torkdrabbade områden.

– Det finns mat i vissa delar av Etiopien, vi har tre gånger tidigare givit stöd för lokalt upphandlat spannmål och sett att det har varit ett bra sätt att förebygga matkriser på ett sätt som inte dumpar den lokala marknaden, säger Eva Asplund, chef för Sidas avdelning för humanitära insatser.

Etiopien är en av världens fattigaste länder och det land i Afrika där flest människor är drabbade av matbrist. Halva befolkningen beräknas vara undernärd och leva med en ständig osäkerhet om tillgång till mat. De regelbundet återkommande svältlarmen har många förklaringar, såväl politiska, strukturella som miljömässiga. Just nu står landet dessutom inför en svår situation med uteblivna regn och dåliga skördar.

– Matbristen föder nya problem, till exempel ökar sjukdomar bland barn under fem år. Matkrisen övergår till att bli en komplex hälsokris eftersom undernärda barn lättare får sjukdomar som mässlingen, lunginflammation och dysenteri, säger Eva Asplund.

Unicef har tidigare i år fått stöd från Sida med 15 miljoner kronor för sitt arbete i Etiopien, nu intensifierar FN-organet sina insatser inriktade på barns hälsa. Det handlar expempelvis om direkta matinsatser, mässling- och vitamin A-kampanjer, vattenförsörjning och stöd till hiv/aidsdrabbade barn.

Hittills i år uppgår Sidas humanitära Etiopien-stöd till 54 miljoner kronor exklusive de 25 miljoner som nu går till spannmål. Ungefär 10 procent av Sidas budget på 11,3 miljarder går till humanitära insatser. Delar av det humanitära stödet fördelas via FN:s olika program, men en stor del går också genom enskilda organisationer och folkrörelser.

För mer information kontakta Sidas presstjänst, tel: 08-698 55 55