Skip to main content

Taggar

Smart Infrastructure

e-mobilitet och transportlösningar

Från information till digital transformation

En rapport om digitalisering inom industrin, bygg- och fastighetssektorn, transportsektorn och energisektorn.

Underlag till rapporten Framtidens buss är elektriska_länsvisa resultat från enkät till politiker

Politikernas inställning till elbussar undersöktes genom en enkät som besvarades av 1 372 kommunpolitiker och 148 landstingspolitiker, totalt 1 520 personer. Mottagarna av enkäten var kommunstyrelsens ordförande, oppositionsråd, kommundirektör eller representanter i relevanta nämnder, såsom miljönämnd, stadsbyggnadsnämnd eller kollektivtrafiknämnd samt landstingspolitiker.

Underlag till rapporten Framtidens bussar är elektriska_Netigateundersökning

Underlag till rapporten Framtidens bussar är elektriska. Analysföretaget Netigate har utfört en enkätundersökning bland sammanlagt 2 215 personer på elva utvalda orter (Gävle, Göteborg, Helsingborg, Karlstad, Luleå, Lund, Malmö, Skellefteå, Stockholm, Västerås och Östersund).

Framtidens bussar är elektriska - rapport om svenskars attityder till elbussar

Rapporten är baserad tre opinionsundersökningar som Siemens har låtit genomföra. Svenska folkets attityder har undersökts genom en Sifoundersökning bland 1 000 personer, analysföretaget Netigate har ställt frågor till sammanlagt 2 215 personer på elva utvalda svenska orter och politikernas inställning har undersökts genom en enkät som besvarades av 1 520 kommun- och 148 landstingspolitiker.

Föreläsare på Östgötaforum

Föreläsare på Östgötaforum

Dokument   •   2016-07-01 10:26 CEST

Background Paper on eHighway (på engelska)

Background Paper on eHighway (på engelska)

Dokument   •   2016-06-22 10:59 CEST

Information about the eHighway system from Siemens.

Lista över alla 26 finallag i Blixtlåset 2016

Lista över alla 26 finallag i Blixtlåset 2016

Industriell utveckling nyckeln till Sveriges framtida välstånd
EPC i kommunernas energiarbete

EPC i kommunernas energiarbete

Dokument   •   2015-06-15 08:01 CEST

Siemens Industry Group Leader - Dow Jones Sustainability Index 2014

Siemens har för tredje året i rad utnämnts till det mest hållbara företaget i sin branschgrupp, innehållandes 350 industriföretag, i den årliga internationellt välkända rankinglistan Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Dow Jones Sustainability Index sammanställs av det Schweiziska investmentföretaget RobecoSAM.

The Mobility Study

The Mobility Study

Dokument   •   2014-06-03 11:43 CEST

Städer genererar 80 procent av den globala ekonomin och konkurrerar med varandra i att erbjuda de mest attraktiva förutsättningarna för företag. Siemens har gett undersökningsföretaget Credo i uppdrag att sätta ett ekonomiskt värde på hur mycket ineffektiv lokaltrafik, med långa transporttider, stor trängsel och höga kostnader för användaren kostar en stad i utebliven produktivitet.