Skip to main content

Siemens ökar FoU-investeringarna med 300 miljoner till totalt 4,8 miljarder euro

Nyhet   •   Dec 08, 2015 16:02 CET

Under dagens presskonferens om Siemens forsknings- och utvecklingsarbete (FoU) presenterade vd och koncernchef Joe Kaeser flera satsningar som syftar till att främja en starkare innovationskultur på företaget. Under det innevarande fiskala verksamhetsåret (2016), kommer Siemens att investera cirka 4,8 miljarder euro på forskning och utveckling (FoU) - vilket är 300 miljoner euro mer än förra året. FoU-investeringarna har därmed ökat med 20 procent sedan verksamhetsåret 2014.

Nedan följer en kort summering av satsningarna som presenterades. Läs pressmeddelandet om de här nyheterna i sin helhet (på engelska) här:

www.siemens.com/press/PR2015120100COEN

  • En ny affärsenhet som ska främja en innovativ start-upkultur
  • En innovationsfond på 100 miljoner euro för att fånga upp innovativa idéer från Siemens medarbetare
  • Två nya forskningscentrum i Kina och München
  • Mjukvaruplattformen Sinalytics för Siemens digitala tjänster
  • Nio forskare hedras för cirka 650 uppfinningar

En ny enhet med arbetsnamnet "Innovationer AG," kommer att ge utrymme för experiment och tillväxt i en start-upmiljö. Enheten kommer även att fungera som konsult, marknadsförare och finansiär av nya affärsprojekt och idéer.

För att stärka sin expertis inom teknik och innovation har Siemens har även instiftat ett vetenskapligt råd, Siemens Technology & Innovation Council (STIC), som ska stötta ledningen genom att systematiskt analysera och övervaka strategiska frågor inom områdena teknik och innovation.

Siemens lanserar också en investeringsfond för att stötta sina medarbetares innovationsidéer på ett målinriktat sätt. Upp till 100 miljoner euro kommer att sättas av för detta ändamål under de kommande tre åren - utöver de 300 miljoner euro som redan är öronmärkta för forskning och utveckling. Till skillnad från de projekt som finansieras av Innovation AG, kommer dessa idéer inte uteslutande koncentrera sig på ny teknik eller nya företag utan kan även avse förbättrade processer, tjänster eller relationer med kund. 

Som en del i arbetet med att utöka FoU-samarbeten med utvalda universitet kommer ett nytt forskningscentrum etableras på campuset till Technische Universität München (TUM) i Garching utanför München. Under 2016 kommer även ett nytt innovationscentrum i Kina att öppnas.

För att identifiera nya affärsmöjligheter inom området digitalisering, driver Siemens dessa tjänster under namnet Siemens Digital Services. Bolaget förväntar sig en tillväxt på i genomsnitt 15 procent per år. För att tillhandahålla en teknisk bas för sina digitala tjänster, har Siemens har skapat en företagsomfattande digital platform, Sinalytics, som kombinerar etablerade och nya tekniker inom områdena fjärrunderhåll, dataanalys och IT-säkerhet. Plattformen gör det möjligt att aggregera, säkert överföra och analysera stora mängder data som genereras av sensorer i uppkopplade apparater. Idag är circa 300 000 apparater redan uppkopplade mot Sinalytics.

Siemens har också förärat nio särskilt framstående forskare med utmärkelsen Inventors of the Year 2015. Forskarna kommer från Tyskland, USA, Storbritannien och Norge - och är tillsammans ansvariga för cirka 650 uppfinningar och 309 enskilda patent.